Πώς να επιτρέψετε σε αξεσουάρ USB και άλλα να συνδέονται στο iPhone, iPad ή iPod touch σας

Ενδέχεται να χρειάζεται να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας iPhone, iPad ή iPod touch που προστατεύεται με συνθηματικό, ώστε να τη συνδέσετε σε ένα Mac, ένα PC ή ένα αξεσουάρ.

Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας

Ενδέχεται να πρέπει να ξεκλειδώσετε το iPhone, iPad ή iPod touch σας για να μπορεί να αναγνωρίζει και να συνδέεται σε μερικά αξεσουάρ:

  • Αξεσουάρ USB

  • Αξεσουάρ Thunderbolt

  • Αξεσουάρ Smart Connector (όπως το Smart Keyboard) για iPad

  • Υπολογιστές Mac ή PC

Αφού ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, το αξεσουάρ σας παραμένει συνδεδεμένο, ακόμα και αν η συσκευή σας κλειδωθεί πάλι.

Εάν δεν ξεκλειδώσετε πρώτα τη συσκευή σας με προστασία συνθηματικού, ή δεν την έχετε ξεκλειδώσει και συνδέσει με ένα αξεσουάρ μέσα στην προηγούμενη ώρα, η συσκευή σας δεν θα επικοινωνεί με το αξεσουάρ ή τον υπολογιστή σας, και σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην φορτίζει. Ενδέχεται, επίσης, να σας εμφανιστεί μια ειδοποίηση για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ.

Εάν το αξεσουάρ ακόμα δεν αναγνωρίζεται αφού έχετε ξεκλειδώσει τη συσκευή σας, αποσυνδέστε τη συσκευή σας από το αξεσουάρ. Στη συνέχεια, ξεκλειδώστε τη συσκευή σας και επανασυνδέστε το αξεσουάρ.

Ακόμα και αν δεν ξεκλειδώσετε το iPhone, iPad ή iPod touch σας, η συσκευή σας εξακολουθεί να φορτίζει κανονικά όταν είναι συνδεδεμένη σε ένα τροφοδοτικό ρεύματος USB.

Πώς να επιτρέπετε την πρόσβαση σε αξεσουάρ USB, Thunderbolt και άλλα

Μπορείτε να επιτρέψετε στο iPhone, iPad ή iPod touch σας να έχει πάντα πρόσβαση σε αξεσουάρ. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια βοηθητική συσκευή USB για να εισαγάγετε το συνθηματικό σας στο κλειδωμένο iPhone σας, πολλές βοηθητικές συσκευές ενεργοποιούν αυτόματα τη ρύθμιση για να επιτρέπονται συσκευές USB όταν συνδέονται για πρώτη φορά.

Εάν δεν συνδέετε συχνά αξεσουάρ, ίσως να πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση μη αυτόματα.

Στις Ρυθμίσεις, μεταβείτε στην επιλογή «Face ID και κωδικός» ή «Touch ID και κωδικός» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Αξεσουάρ», κάτω από την περιοχή «Να επιτρέπεται η πρόσβαση από κλειδωμένη οθόνη».

Στις Ρυθμίσεις «Face ID και κωδικός» σε iPhone, η επιλογή «Να επιτρέπεται η πρόσβαση από κλειδωμένη οθόνη» είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή για τα Αξεσουάρ

Όταν η ρύθμιση «Αξεσουάρ» είναι απενεργοποιημένη, ενδέχεται να πρέπει να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας για να συνδέσετε αξεσουάρ.

Οι διαχειριστές μπορούν να ελέγχουν τη ρύθμιση «Αξεσουάρ» σε επιβλεπόμενες συσκευές χρησιμοποιώντας το Apple Configurator ή τη διαχείριση κινητών συσκευών.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: