Χρήση Καθοδηγούμενης πρόσβασης με το iPhone, το iPad και το iPod touch

Η Καθοδηγούμενη πρόσβαση περιορίζει τη συσκευή σε μία μόνο εφαρμογή και σας επιτρέπει να ελέγχετε ποιες δυνατότητες της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την Καθοδηγούμενη πρόσβαση αν αφήσετε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας ή αν τυχαίες κινήσεις ενδέχεται να σας αποσπάσουν την προσοχή.

Ρύθμιση της Καθοδηγούμενης πρόσβασης

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα και ενεργοποιήστε την Καθοδηγούμενη πρόσβαση.

  2. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις κωδικού» και κατόπιν αγγίξτε «Καθορισμός κωδικού».

  3. Εισαγάγετε έναν κωδικό και κατόπιν εισαγάγετέ τον ξανά. Από αυτό το σημείο μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Face ID ή το Touch ID, για να τερματίσετε μια συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης.

 ios13-iphone-xs-settings-accessibility-guided-access

Έναρξη συνεδρίας Καθοδηγούμενης πρόσβασης

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε.

  2. Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί. Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο, κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.

  3. Αν θέλετε ορισμένα μέρη της οθόνης σας να σταματήσουν να αποκρίνονται στο άγγιγμα, κυκλώστε αυτές τις περιοχές χρησιμοποιώντας ένα δάκτυλο. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος του κύκλου ή να πατήσετε το X για να τον αφαιρέσετε.

  4. Αγγίξτε «Καθοδηγούμενη πρόσβαση» και στη συνέχεια αγγίξτε «Έναρξη».

 ios13-iphone-xs-settings-accessibility-guided-access-safari

Εναλλακτικά, για να ξεκινήσετε μια συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης με το Siri*, ανοίξτε την εφαρμογή που θέλετε και κατόπιν πείτε στο Siri «Turn on Guided Access» (Ενεργοποίηση Καθοδηγούμενης πρόσβασης).

*Οι δυνατότητες του Siri ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Έλεγχος των δυνατοτήτων που θα είναι διαθέσιμες

  1. Για να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να ορίσετε ένα χρονικό όριο, κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί ή στο κουμπί Αφετηρίας και κατόπιν αγγίξτε «Επιλογές». Αν δεν βλέπετε τις «Επιλογές», κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί ή στο κουμπί Αφετηρίας ξανά και εισαγάγετε τον κωδικό σας.

  2. Ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε και κατόπιν αγγίξτε «Τέλος».

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-side-button

Κουμπί ύπνου/αφύπνισης

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε το κουμπί ύπνου/αφύπνισης στη συσκευή σας.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-volume

Κουμπιά έντασης ήχου

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε τα κουμπιά έντασης ήχου στη συσκευή σας.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-motion

Κίνηση

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να περιορίσετε τους τρόπους με τους οποίους η συσκευή σας αποκρίνεται στην κίνηση. Για παράδειγμα, η οθόνη σας δεν θα αποκρίνεται όταν την ανακινείτε και δεν θα περιστρέφεται, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο κρατάτε τη συσκευή σας.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-keyboards

Πληκτρολόγια

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να απενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο ώστε να μην εμφανίζεται.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-touch

Άγγιγμα

Απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή αν θέλετε η συσκευή σας να αγνοεί τα αγγίγματα της οθόνης.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-dictionary

Αναζήτηση στο Λεξικό

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Εύρεσης κατά την επιλογή κειμένου.

ios13-accessibility-guided-access-topic-icon-time-limit

Χρονικό όριο

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να επιλέξετε ένα χρονικό όριο για τη συνεδρία Καθοδηγούμενης πρόσβασης.

Λήξη συνεδρίας Καθοδηγούμενης πρόσβασης

Κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί ή στο κουμπί Αφετηρίας, εισαγάγετε τον κωδικό Καθοδηγούμενης πρόσβασης και κατόπιν αγγίξτε «Τέλος». Ή αν έχετε ενεργοποιήσει το Touch ID ή το Face ID για Καθοδηγούμενη πρόσβαση, κάντε διπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί ή στο κουμπί Αφετηρίας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: