Χρήση της λειτουργίας «Ανάδραση πληκτρολόγησης» στο iPhone, το iPad ή το iPod touch

Με τη λειτουργία «Ανάδραση πληκτρολόγησης», η συσκευή σας iOS ή iPadOS μπορεί να παρέχει σχόλια καθώς πληκτρολογείτε και να εκφωνεί διορθώσεις κειμένου και προτάσεις λέξεων.

Ρύθμιση της Ανάδρασης πληκτρολόγησης

Στη συσκευή σας, μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Εκφωνούμενο περιεχόμενο > Ανάδραση πληκτρολόγησης. Από εδώ, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές:

  • Ανάδραση χαρακτήρων: Ενεργοποιήστε την επιλογή «Χαρακτήρες» ώστε η συσκευή σας να εκφωνεί τα γράμματα καθώς πληκτρολογείτε. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Υποδείξεις χαρακτήρων» ώστε η συσκευή σας να εκφωνεί το φωνητικό όνομα του γράμματος.

  • Εκφώνηση λέξεων: Η συσκευή σας θα εκφωνεί μια λέξη καθώς την πληκτρολογείτε.

  • Εκφώνηση διορθώσεων: Η συσκευή σας θα εκφωνεί τις αυτόματες διορθώσεις και τις αυτόματες μετατροπές σε κεφαλαία γράμματα καθώς εμφανίζονται.

  • Κράτημα για εκφώνηση προβλέψεων: Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα μια λέξη για να ακούτε προβλέψεις κειμένου καθώς πληκτρολογείτε.

Ημερομηνία δημοσίευσης: