Αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα AirPods Pro

Ακολουθήστε τα εξής βήματα.

  1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό στο συνδεδεμένο iPhone, iPad ή στο Mac.

  2. Τοποθετήστε και τα δύο AirPods Pro στα αυτιά σας και ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC).

  3. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο Προσαρμοστικός ήχος. Ο Προσαρμοστικός ήχος προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ελέγχου θορύβου με βάση το περιβάλλον σας.

  4. Καθαρίστε τα πλέγματα του μικροφώνου και του ηχείου με μια στεγνή μπατονέτα. Μερικές φορές, η Ενεργή ακύρωση θορύβου μπορεί να επηρεαστεί αν συσσωρευτούν ακαθαρσίες ή κυψελίδα αυτιού. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα εξής προβλήματα:

    • Απώλεια του ήχου μπάσου

    • Αύξηση των θορύβων παρασκηνίου, όπως θόρυβος από τον δρόμο ή αεροπλάνο

  5. Αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου συνεχίζει να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα AirPods Pro (1ης γενιάς), ανατρέξτε στο Πρόγραμμα σέρβις για προβλήματα ήχου στα AirPods Pro. Αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου συνεχίζει να μην λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο στα AirPods Pro (2ης γενιάς), επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: