Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές LTE στο iPhone σας

Οι επιλογές δεδομένων κινητού δικτύου στο iPhone μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δίκτυο του φορέα σας.

Αν ο φορέας σας υποστηρίζει την τεχνολογία VoLTE

Στο iPhone, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο > Επιλογές και αγγίξτε «Ενεργοποίηση LTE» ή Ρυθμίσεις > Κινητό δίκτυο και αγγίξτε «Ενεργοποίηση LTE». Αν ο φορέας σας υποστηρίζει την τεχνολογία Voice over LTE (VoLTE), θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:

ios12-iphone-x-settings-cellular-data-options-enable-lte
  • Όχι: Απενεργοποιεί το LTE

  • Φωνή και δεδομένα: Επιτρέπει τις φωνητικές κλήσεις και τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου μέσω LTE

  • Δεδομένα μόνο: Επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου αλλά όχι τις φωνητικές κλήσεις μέσω LTE

Αν ο φορέας σας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία VoLTE

Αν ο φορέας σας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία VoLTE και είναι φορέας δικτύου GSM, θα δείτε τις ακόλουθες επιλογές:

ios12-iphone-x-settings-voice-data-options-lte
  • LTE ή 4G: Επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου μέσω δικτύου LTE ή 4G, όταν είναι διαθέσιμα.

  • 3G: Επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου μέσω δικτύου 3G, όταν είναι διαθέσιμο.

  • 2G: Επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου μέσω δικτύου 2G, όταν είναι διαθέσιμο.

Ανάλογα με τον φορέα κινητού δικτύου, η ένδειξη 4G μπορεί να υποδεικνύει μια σύνδεση UMTS ή LTE. Αν ο φορέας σας δεν υποστηρίζει την τεχνολογία VoLTE και είναι φορέας δικτύου CDMA, θα δείτε μόνο την επιλογή "Ενεργοποίηση LTE". Αυτή επιτρέπει τη χρήση δεδομένων κινητού δικτύου μέσω LTE, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα κινητά δίκτυα δεδομένων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: