Ενεργή ακύρωση θορύβου και Λειτουργία διαφάνειας των AirPods Pro και AirPods Max

Τα AirPods Pro και τα AirPods Max διαθέτουν τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου: Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτών των λειτουργιών, αναλόγως πόσο θόρυβο θέλετε να ακούτε από το περιβάλλον γύρω σας.

Τι είναι η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας;

Με την Ενεργή ακύρωση θορύβου, ένα ή περισσότερα μικρόφωνα στραμμένα προς τα έξω ανιχνεύουν τους εξωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro (1ης ή 2ης γενιάς) ή τα AirPods Max στη συνέχεια αντισταθμίζουν με εξουδετέρωση θορύβου, ακυρώνοντας τους εξωτερικούς ήχους πριν τους ακούσετε. Ένα μικρόφωνο στραμμένο προς τα μέσα ακούει στο εσωτερικό του αυτιού σας για τυχόν ανεπιθύμητους εσωτερικούς ήχους, τους οποίους τα AirPods Pro ή τα AirPods Max επίσης αντισταθμίζουν με την εξουδετέρωση θορύβου.

Η Λειτουργία διαφάνειας επιτρέπει στον εξωτερικό ήχο να ακούγεται, για να μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας. Η Ενεργή ακύρωση θορύβου και η Λειτουργία διαφάνειας είναι πιο αποτελεσματικές όταν τα AirPods Pro εφαρμόζουν καλά.

Αν έχετε AirPods Pro (2ης γενιάς) και την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον Προσαρμοστικό ήχο, που προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ελέγχου θορύβου με βάση το περιβάλλον σας.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου απευθείας από τα AirPods Pro ή AirPods Max ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το iPhone, το iPad, το Apple Watch ή το Mac. Κατά την εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών, ακούγεται ένα κουδούνισμα.

Όταν χρησιμοποιείτε το iOS, το iPadOS, το watchOS ή το macOS για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, η Ενεργή ακύρωση θορύβου θα εμφανίζεται ως Ακύρωση θορύβου.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στα AirPods Max

Όταν φοράτε τα AirPods Max, πατήστε το κουμπί ελέγχου θορύβου για εναλλαγή μεταξύ της Ενεργής ακύρωσης θορύβου και της Λειτουργίας διαφάνειας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή (Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό) στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone, στο iPad ή στο Mac.

airpods-max-noise-mode-sound-mode-button-right-side

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στα AirPods Pro

Πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος στο στέλεχος ενός AirPod μέχρι να ακουστεί ένα κουδούνισμα.

airpods-pro-change-noise-mode-sound-mode-sensor-right

Όταν φοράτε και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος σε ένα από τα δύο AirPod για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλογών Ενεργή ακύρωση θορύβου, Λειτουργία διαφάνειας και Ανενεργό. Με τα AirPods Pro (2ης γενιάς), μπορείτε επίσης να κάνετε εναλλαγή στον Προσαρμοστικό ήχο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες μεταξύ των οποίων θα κάνετε εναλλαγή στις ρυθμίσεις Bluetooth στο iPhone, το iPad ή το Mac σας.

Για να χρησιμοποιήσετε την Ενεργή ακύρωση θορύβου με ένα μόνο AirPod, χρησιμοποιήστε το iPhone ή το iPad για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > AirPods και ενεργοποιήστε την Ακύρωση θορύβου με ένα AirPod. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα τον αισθητήρα ισχύος για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου.

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο iPhone ή στο iPad

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στη συσκευή σας iOS ή iPadOS.

 2. Ενώ φοράτε τα AirPods Max ή και τα δύο AirPods, πατήστε παρατεταμένα το ρυθμιστικό έντασης ήχου μέχρι να εμφανιστούν τα πρόσθετα χειριστήρια.

 3. Αγγίξτε το εικονίδιο Ελέγχου θορύβου στην κάτω αριστερή γωνία.

  ios-16-iphone-14-pro-control-center-volume-noise-control-noise-cancellation-transparency-mode
 4. Αγγίξτε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στις Ρυθμίσεις:

 1. Με τα AirPods στα αυτιά σας και συνδεδεμένα στο iPhone ή το iPad, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

 2. Αγγίξτε το όνομα των AirPods σας.

 3. Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου, αγγίξτε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό». Για να επιλέξετε τις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον αισθητήρα ισχύος στα AirPods Pro ή το κουμπί ελέγχου θορύβου στα AirPods Max, επιλέξτε δύο ή τρεις λειτουργίες στο κουμπί «Cycles Between (Κύκλοι μεταξύ)».

  ios-16-iphone-14-pro-settings-airpods-noise-control-transparency

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο Apple Watch σας

 1. Ενώ ακούτε ήχο μέσω του ρολογιού σας, αγγίξτε το εικονίδιο AirPlay .

 2. Αγγίξτε «Ακύρωση θορύβου», «Διαφάνεια» ή «Ανενεργό».

  watchos-9-watch-s8-music-now-playing-airplay-airpods-noise-cancellation

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ελέγχου θορύβου στο Mac σας

 1. Με τα AirPods Pro ή τα AirPods Max συνδεδεμένα στο Mac σας, κάντε κλικ στο Κέντρο ελέγχου στη γραμμή μενού.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Bluetooth».

 3. Επιλέξτε τα AirPods Pro ή τα AirPods Max και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ακύρωση θορύβου, Διαφάνεια ή Ανενεργό.

  macos-ventura-macbook-pro-menu-bar-sound-airpods-noise-control-transparency-noise-cancellation

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον αισθητήρα ισχύος στα AirPods Pro ή το κουμπί ελέγχου θορύβου στα AirPods Max:

 1. Με τα AirPods Pro ή τα AirPods Max συνδεδεμένα στο Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Πατήστε σταθερά για εναλλαγή μεταξύ» για να επιλέξετε τις δύο ή τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου μεταξύ των οποίων θέλετε να κάνετε εναλλαγή.

  macos-ventura-system-settings-airpods-press-and-hold-cycle-between-noise-control-options

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν η Ενεργή ακύρωση θορύβου δεν λειτουργεί όπως αναμένεται στα AirPods Pro.

Ημερομηνία δημοσίευσης: