Λήψη βοήθειας με την εφαρμογή Φωτογραφίες στο Mac

Αν η εφαρμογή Φωτογραφίες για macOS δεν ανοίγει ή δεν εκτελεί τις αναμενόμενες ενέργειες, δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές.

Δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης σας

Προτού ακολουθήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα, συνιστάται να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης φωτογραφιών σας, ακόμη και αν χρησιμοποιείτε τις Φωτογραφίες iCloud. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine, να χρησιμοποιήσετε μια λύση δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων τρίτου παρόχου ή να αντιγράψετε τη βιβλιοθήκη σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου. Από προεπιλογή, η βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας αποθηκεύεται στον φάκελο «Φωτογραφίες» εντός του φακέλου αφετηρίας.

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό σας είναι ενημερωμένο

Η εφαρμογή Φωτογραφίες αποτελεί μέρος του λειτουργικού συστήματος του Mac. Μπορείτε να αποφύγετε ή να επιδιορθώσετε πολλά προβλήματα με την εκτέλεση της πιο πρόσφατης έκδοσης του macOS. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού στο Mac.

Αν χρησιμοποιείτε εικόνες RAW στην εφαρμογή Φωτογραφίες, μάθετε περισσότερα για τις μορφές RAW ψηφιακής κάμερας που υποστηρίζονται από το iOS, το iPadOS και το macOS.

Αν η Περιήγηση πολυμέσων δεν εμφανίζει τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας

Χρησιμοποιήστε την Περιήγηση πολυμέσων για να καταστήσετε τις εικόνες από τη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές, όπως το Pages και το iMovie. Η Περιήγηση πολυμέσων εμφανίζει μόνο τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης φωτογραφιών η οποία έχει οριστεί ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Αν έχετε πάνω από μία βιβλιοθήκη φωτογραφιών και εκείνη που χρησιμοποιείτε δεν έχει οριστεί ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, τότε η Περιήγηση πολυμέσων δεν θα εμφανίσει τα περιεχόμενά της.

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε την τρέχουσα βιβλιοθήκη ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος:

  1. Επιλέξτε Φωτογραφίες > Ρυθμίσεις.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί «Γενικά» στο επάνω μέρος του παραθύρου «Ρυθμίσεις».

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Χρήση ως Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος».

Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα με την εφαρμογή Φωτογραφίες

Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα, π.χ. αν λείπουν μικρογραφίες φωτογραφιών ή είναι κενές, αν αντιμετωπίζετε μη αναμενόμενη συμπεριφορά ή αν η εφαρμογή Φωτογραφίες δεν ανοίγει, δοκιμάστε να ελέγξετε αν υπάρχει πρόβλημα με τη βιβλιοθήκη σας ακολουθώντας αυτά τα βήματα.

Δημιουργήστε μια νέα βιβλιοθήκη φωτογραφιών και ελέγξτε αν τα προβλήματα παραμένουν:

  1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.

  2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ενώ ανοίγετε τις Φωτογραφίες.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Δημιουργία νέας».

  4. Δώστε στη νέα βιβλιοθήκη ένα όνομα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «OK». Ελέγξτε αν η εφαρμογή Φωτογραφίες θα ανοίξει κανονικά με αυτήν τη νέα βιβλιοθήκη.

Για να επιστρέψετε στην κύρια βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες. Κατόπιν, ανοίξτε τη ξανά ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο Option, επιλέξτε την κύρια βιβλιοθήκη σας και κάντε κλικ στην «Επιλογή βιβλιοθήκης».

Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε τις Φωτογραφίες σε έναν άλλο λογαριασμό χρήστη στο Mac και να ελέγξετε αν η εφαρμογή Φωτογραφίες ανοίγει κανονικά.

Αν η εφαρμογή Φωτογραφίες ανοίγει με τη νέα βιβλιοθήκη ή σε έναν άλλο λογαριασμό χρήστη, αυτό ενδέχεται να σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με τη βιβλιοθήκη σας. Ακολουθήστε τα βήματα για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιδιόρθωσης βιβλιοθήκης φωτογραφιών στην κύρια βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: