Πληροφορίες για τις ενημερώσεις iOS 15

Το iOS 15 διαθέτει βελτιώσεις ήχου και βίντεο στο FaceTime, συμπεριλαμβανομένων του Χωρικού ήχου και της λειτουργίας Πορτρέτου. Το τμήμα «Σε κοινή χρήση με εσάς» περιλαμβάνει τα άρθρα, τις φωτογραφίες και άλλο κοινοποιημένο περιεχόμενο από τις συζητήσεις Μηνυμάτων σας στην αντίστοιχη εφαρμογή. Η Συγκέντρωση μειώνει τους περισπασμούς περιορίζοντας τις γνωστοποιήσεις βάσει της δραστηριότητάς σας τη δεδομένη στιγμή. Οι Γνωστοποιήσεις επανασχεδιάστηκαν και η νέα Σύνοψη γνωστοποιήσεων παρέχει μια συλλογή γνωστοποιήσεων που σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τις γνωστοποιήσεις σας όταν σας βολεύει. Οι Χάρτες έχουν νέα όμορφη σχεδίαση και παρέχουν μια νέα τρισδιάστατη εμπειρία πόλεων και οδηγίες βαδίσματος επαυξημένης πραγματικότητας. Το Ζωντανό κείμενο χρησιμοποιεί ευφυΐα επί της συσκευής για αναγνώριση κειμένου σε φωτογραφίες σε ολόκληρο το σύστημα και στον Ιστό. Οι νέοι έλεγχοι απορρήτου στο Siri, το Mail και άλλες εφαρμογές παρέχουν διαφάνεια και σας δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο ως προς τα δεδομένα σας.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.apple.com/el-gr/HT201222.

Εάν θέλετε να λάβετε την ενημέρωση ή αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την ενημέρωση, διαβάστε παρακάτω.

iOS 15.8.2

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.8.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας, και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.8

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας, και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.9

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.8

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.6

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.5

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.4

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.3

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.2

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές επιδιορθώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.7

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.6.1

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.6

Το iOS 15.6 περιλαμβάνει βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας.

Το iOS 15.6 περιλαμβάνει βελτιώσεις, επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας.

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα λόγω του οποίου οι Ρυθμίσεις κάποιες φορές συνέχιζαν να εμφανίζουν ότι ο χώρος αποθήκευσης της συσκευής ήταν πλήρης, ακόμη κι αν υπήρχε διαθέσιμος χώρος

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου κάποιες φορές η λειτουργία των συσκευών Μπράιγ επιβραδυνόταν ή η απόκρισή τους διακοπτόταν κατά την πλοήγηση κειμένου στο Μail

 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα στο Safari όπου μια καρτέλα κάποιες φορές επέστρεφε στην προηγούμενη σελίδα

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.5

Το iOS 15.5 περιλαμβάνει βελτιώσεις στο Apple Podcasts, καθώς και άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων.

Το iOS 15.5 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις και επιδιορθώσεις σφαλμάτων:

 • Το Apple Podcasts περιλαμβάνει μια νέα ρύθμιση για τον περιορισμό των επεισοδίων που είναι αποθηκευμένα στο iPhone σας και την αυτόματη διαγραφή παλαιότερων

 • Επιδιόρθωση ζητήματος λόγω του οποίου οι αυτοματοποιήσεις Οικίας που ενεργοποιούνται κατά την άφιξη ή αναχώρηση ατόμων κάποιες φορές δεν λειτουργούσαν

 • Επιδιορθώνει το πρόβλημα που μπορεί να τερματίσει απροειδοποίητα το iPhone SE (3ης γενιάς)

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτήν τη διεύθυνση:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.4.1

Το iOS 15.4.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPhone σας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης τις εξής επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone:

 • Η μπαταρία πλέον δεν εξαντλείται πιο γρήγορα από το αναμενόμενο μετά την ενημέρωση σε iOS 15.4

 • Οι συσκευές Μπράιγ πλέον αποκρίνονται κατά την πλοήγηση σε κείμενο ή την εμφάνιση προειδοποιήσεων

 • Δεν υφίσταται πλέον απώλεια σύνδεσης των συσκευών ακοής με τη σήμανση «Made for iPhone» εντός κάποιων εφαρμογών τρίτων

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο:

https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.4

Το iOS 15.4 προσφέρει τη δυνατότητα ξεκλειδώματος με Face ID όταν φοράτε μάσκα σε iPhone 12 και νεότερα μοντέλα. Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επίσης νέα emoji, την επιλογή έναρξης συνεδριών SharePlay απευθείας από υποστηριζόμενες εφαρμογές, καθώς και άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone.

Face ID

 • Επιλογή ξεκλειδώματος με Face ID όταν φοράτε μάσκα σε iPhone 12 και νεότερα μοντέλα

 • Το Apple Pay και η αυτόματη συμπλήρωση συνθηματικού σε εφαρμογές και το Safari μπορούν να χρησιμοποιηθούν με Face ID όταν φοράτε μάσκα

Emoji

 • Νέα emoji συμπεριλαμβανομένων προσώπων, χειρονομιών και οικιακών αντικειμένων είναι πλέον διαθέσιμα στο πληκτρολόγιο emoji

 • Τα emoji χειραψίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε διαφορετικούς τόνους δέρματος για κάθε χέρι

FaceTime

 • Δυνατότητα έναρξης συνεδριών SharePlay απευθείας από υποστηριζόμενες εφαρμογές

Siri

 • Το Siri έχει τη δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την ώρα και την ημερομηνία ενώ είστε εκτός σύνδεσης σε iPhone XS, iPhone XR, iPhone 11 ή μεταγενέστερα μοντέλα

Κάρτες εμβολιασμού

 • Το Ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της EΕ που υποστηρίζεται στην Υγεία σάς δίνει τη δυνατότητα λήψης και αποθήκευσης επαληθεύσιμων εκδόσεων εμβολιασμών, αποτελεσμάτων εργαστηριακών τεστ και καταγραφών ανάρρωσης σχετικά με τον COVID-19

 • Οι κάρτες εμβολιασμού COVID-19 στο Πορτοφόλι Apple πλέον υποστηρίζουν τη μορφή ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής βελτιώσεις για το iPhone:

 • Προσθήκη υποστήριξης στα Ιταλικά και τα Κινεζικά (Παραδοσιακά) για τη μετάφραση των ιστοσελίδων στο Safari

 • Προσθήκη φίλτρων επεισοδίων σχετικά με τις σεζόν, τα αναπαραγμένα, μη αναπαραγμένα, αποθηκευμένα ή ληφθέντα επεισόδια στην εφαρμογή Podcasts

 • Δυνατότητα διαχείρισης προσαρμοσμένων τομέων email στο iCloud από τις Ρυθμίσεις

 • Οι Συντομεύσεις πλέον υποστηρίζουν την προσθήκη, αφαίρεση ή αναζήτηση ετικετών στην εφαρμογή «Υπομνήσεις»

 • Οι ρυθμίσεις του Επείγοντος SOS άλλαξαν και χρησιμοποιούν το «Παρατεταμένο κράτημα για κλήση» για όλους τους χρήστες. Η Κλήση με 5 πατήματα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη ως επιλογή στις ρυθμίσεις του Επείγοντος SOS

 • Η Κοντινή λήψη στη Μεγέθυνση χρησιμοποιεί την υπερευρεία κάμερα σε iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max για να σας βοηθά να βλέπετε μικρά αντικείμενα

 • Τα αποθηκευμένα συνθηματικά μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν τις δικές σας σημειώσεις στις Ρυθμίσεις

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone όσον αφορά τις εξής περιπτώσεις:

 • Το πληκτρολόγιο ενδέχεται να εισαγάγει τελεία ανάμεσα σε πληκτρολογημένους αριθμούς

 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο ενδέχεται να μη συγχρονίζονται με τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών iCloud

 • Η δυνατότητα προσβασιμότητας «Εκφώνηση οθόνης» ενδέχεται να τερματίζεται αναπάντεχα στην εφαρμογή «Βιβλία»

 • Η Ζωντανή ακρόαση ενδέχεται να μην απενεργοποιείται όταν την απενεργοποιείτε στο Κέντρο ελέγχου

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.3.1

Το iOS 15.3.1 περιλαμβάνει σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας για το iPhone σας και επιδιορθώνει ένα ζήτημα εξαιτίας του οποίου οι οθόνες Μπράιγ ενδεχομένως σταματούν να αποκρίνονται.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.3

Το iOS 15.3 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας για το iPhone σας και συνιστάται για όλους τους χρήστες.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.2.1

Το iOS 15.2.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone σας, όπως:

 • Τα Μηνύματα ενδέχεται να μη φορτώνουν φωτογραφίες που αποστέλλονται μέσω ενός συνδέσμου iCloud

 • Οι εφαρμογές CarPlay τρίτων μερών ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στην αλληλεπίδραση του χρήστη με την οθόνη

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.2

Το iOS 15.2 περιλαμβάνει την Αναφορά απορρήτου εφαρμογών, το πρόγραμμα Ψηφιακής κληρονομιάς, καθώς και επιδιορθώσεις σφαλμάτων και δυνατότητες για το iPhone.

Απόρρητο

 • Η Αναφορά απορρήτου εφαρμογών στις Ρυθμίσεις επιτρέπει την εμφάνιση της συχνότητας με την οποία οι εφαρμογές προσπέλασαν την τοποθεσία, τις φωτογραφίες, την κάμερα, το μικρόφωνο, τις επαφές σας και άλλα δεδομένα τις περασμένες επτά ημέρες, καθώς και τη δικτυακή δραστηριότητά τους

Apple ID

 • Η ψηφιακή κληρονομιά σάς δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε άτομα ως επαφές κληρονομιάς, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό iCloud και τις προσωπικές πληροφορίες σας σε περίπτωση θανάτου σας

Κάμερα

 • Δυνατότητα ενεργοποίησης του χειριστηρίου μακροφωτογραφίας στις Ρυθμίσεις για εναλλαγή στον υπερευρύ φακό για λήψη μακροφωτογραφιών και μακροβίντεο σε iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max

Εφαρμογή TV

 • Η καρτέλα «Store» επιτρέπει την περιήγηση, την αγορά και την ενοικίαση ταινιών, όλα από ένα σημείο

CarPlay

 • Βελτιωμένος χάρτης πόλης στους Χάρτες Apple με λεπτομέρειες πορείας, όπως λωρίδες στροφής, διαχωριστικές νησίδες, ποδηλατόδρομους και διαβάσεις πεζών για υποστηριζόμενες πόλεις

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής βελτιώσεις για το iPhone:

 • Η ρύθμιση «Απόκρυψη email» είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή Mail για συνδρομητές iCloud+ και επιτρέπει τη δημιουργία μοναδικών, τυχαίων διευθύνσεων email

 • Η Εύρεση μπορεί να εντοπίζει το iPhone σας εντός χρονικού διαστήματος πέντε ωρών, όταν βρίσκεται στη λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας

 • Η εφαρμογή «Μετοχές» σάς προσφέρει τη δυνατότητα προβολής του νομίσματος για ένα σύμβολο μετοχής και εμφάνισης της ετήσιας απόδοσης μέχρι σήμερα κατά την προβολή γραφημάτων

 • Οι Υπομνήσεις και οι Σημειώσεις σάς προσφέρουν τώρα τη δυνατότητα διαγραφής ή μετονομασίας ετικετών

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone:

 • Το Siri ενδέχεται να μην αποκρίνεται όταν εκτελείται το VoiceOver και το iPhone είναι κλειδωμένο

 • Οι φωτογραφίες ProRAW ενδέχεται να εμφανίζονται ως υπερεκτεθειμένες κατά την προβολή σε εφαρμογές επεξεργασίας φωτογραφιών τρίτων μερών

 • Η εκτέλεση σκηνών HomeKit που περιλαμβάνουν γκαραζόπορτα ενδέχεται να μην είναι δυνατή από το CarPlay, όταν το iPhone σας είναι κλειδωμένο

 • Το CarPlay ενδέχεται να μην ενημερώνει τις πληροφορίες στο τμήμα «Παίζει τώρα» για ορισμένες εφαρμογές

 • Η φόρτωση περιεχομένου από εφαρμογές ροής βίντεο ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε μοντέλα iPhone 13

 • Τα γεγονότα ημερολογίου ενδέχεται να εμφανίζονται τη λάθος ημέρα για χρήστες Microsoft Exchange

Κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές ή σε όλες τις συσκευές Apple. Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.1.1

Το iOS 15.1.1 περιλαμβάνει βελτιωμένη απόδοση διακοπής κλήσεων σε μοντέλα iPhone 12 και iPhone 13.

iOS 15.1

Το iOS 15.1 προσθέτει το SharePlay, έναν ολοκαίνουργιο τρόπο για να μοιράζεστε εμπειρίες με συγγενείς και φίλους στο FaceTime. Αυτή η έκδοση προσθέτει επίσης τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο ProRes για iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max, καθώς και υποστήριξη για επαληθεύσιμες κάρτες εμβολιασμού COVID-19 στο Πορτοφόλι Apple, και περιλαμβάνει άλλες δυνατότητες και επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone.

SharePlay

 • Το SharePlay είναι ένας νέος τρόπος κοινής χρήσης συγχρονισμένων εμπειριών στο FaceTime με περιεχόμενο από την εφαρμογή Apple TV, το Apple Music και άλλες υποστηριζόμενες εφαρμογές από το App Store

 • Τα κοινόχρηστα χειριστήρια παρέχουν σε όλους τη δυνατότητα παύσης, αναπαραγωγής, γρήγορης επαναφοράς ή γρήγορης προώθησης

 • Η έξυπνη ένταση ήχου μειώνει αυτόματα τον ήχο μιας ταινίας, τηλεοπτικής εκπομπής ή τραγουδιού όταν μιλούν οι φίλοι σας

 • Το Apple TV υποστηρίζει την επιλογή παρακολούθησης κοινόχρηστου βίντεο στη μεγάλη οθόνη ενώ συνεχίζετε την κλήση FaceTime στο iPhone

 • Η κοινή χρήση οθόνης επιτρέπει σε όλους τους συμμετέχοντες σε μια κλήση FaceTime να βλέπουν φωτογραφίες, να περιηγούνται στον Ιστό ή να αλληλοβοηθούνται

Κάμερα

 • Καταγραφή βίντεο ProRes με iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max

 • Ρύθμιση απενεργοποίησης της αυτόματης εναλλαγής κάμερας κατά τη λήψη μακροφωτογραφιών και μακροβίντεο σε iPhone 13 Pro και iPhone 13 Pro Max

Πορτοφόλι Apple

 • Υποστήριξη για κάρτα εμβολιασμού COVID-19 ώστε να μπορείτε να προσθέτετε και να επιδεικνύετε επαληθεύσιμες πληροφορίες εμβολιασμού από το Πορτοφόλι Apple

Μετάφραση

 • Υποστήριξη για Μανδαρινικά Κινεζικά (Ταϊβάν) στην εφαρμογή «Μετάφραση» και για μετάφραση παντού στο σύστημα

Οικία

 • Νέα εναύσματα αυτοματισμού βάσει της τρέχουσας μέτρησης υγρασίας, ποιότητας αέρα ή επιπέδου φωτισμού από έναν αισθητήρα συμβατό με HomeKit

Συντομεύσεις

 • Νέες προκατασκευασμένες ενέργειες σάς επιτρέπουν να επικαλύπτετε κείμενο σε εικόνες ή gif

Αυτή η έκδοση περιλαμβάνει επίσης επιδιορθώσεις για τα ακόλουθα ζητήματα:

 • Η εφαρμογή «Φωτογραφίες» μπορεί να αναφέρει εσφαλμένα ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης κατά την εισαγωγή φωτογραφιών και βίντεο

 • Η εφαρμογή «Καιρός» ενδέχεται να μην εμφανίζει την τρέχουσα θερμοκρασία για την τοποθεσία σας και τα χρώματα κινούμενου φόντου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά

 • Η αναπαραγωγή ήχου από μια εφαρμογή μπορεί να τεθεί σε παύση κατά το κλείδωμα της οθόνης

 • Το Πορτοφόλι μπορεί να τερματιστεί αναπάντεχα όταν χρησιμοποιείτε το VoiceOver με πολλά πάσα

 • Ίσως να μην ανιχνεύονται διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi

 • Οι αλγόριθμοι μπαταρίας ενημερώθηκαν σε μοντέλα iPhone 12 για καλύτερη εκτίμηση της χωρητικότητας της μπαταρίας με την πάροδο του χρόνου

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.0.2

Το iOS 15.0.2 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων και σημαντικές ενημερώσεις ασφαλείας για το iPhone.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone:

 • Οι φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη βιβλιοθήκη σας από τα Μηνύματα θα μπορούσαν να διαγραφούν μετά την αφαίρεση της συσχετισμένης συνομιλίας ή μηνύματος

 • Το iPhone Leather Wallet με MagSafe ενδέχεται να μην συνδέεται στην Εύρεση

 • Κάποιο AirTag ίσως να μην εμφανίζεται στην καρτέλα «Αντικείμενα» της Εύρεσης

 • Το CarPlay μπορεί να αποτύχει να ανοίξει εφαρμογές ήχου ή ενδέχεται να αποσυνδεθεί κατά την αναπαραγωγή

 • Η επαναφορά ή ενημέρωση συσκευής μπορεί να αποτύχει κατά τη χρήση του Finder ή του iTunes για μοντέλα iPhone 13

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15.0.1

Το iOS 15.0.1 περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone, όπως ένα ζήτημα λόγω του οποίου κάποιοι χρήστες δεν μπορούσαν να ξεκλειδώσουν μοντέλα iPhone 13 με το Apple Watch.

Η παρούσα ενημέρωση περιλαμβάνει επιδιορθώσεις σφαλμάτων για το iPhone.

 • Το Ξεκλείδωμα του iPhone μέσω Apple Watch δεν λειτουργούσε κάποιες φορές σε μοντέλα iPhone 13

 • Η εφαρμογή «Ρυθμίσεις» εμφάνιζε κάποιες φορές εσφαλμένα μια ειδοποίηση ότι ο χώρος αποθήκευσης είναι πλήρης

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://support.apple.com/el-gr/HT201222

iOS 15

FaceTime

 • Ο Χωρικός ήχος κάνει τις φωνές των συμμετεχόντων να ακούγονται σαν να προέρχονται από την κατεύθυνση όπου φαίνονται στην οθόνη σε ομαδικές κλήσεις FaceTime (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Η Απομόνωση φωνής ελαχιστοποιεί τους θορύβους παρασκηνίου ώστε η φωνή σας να ακούγεται πεντακάθαρα (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Το Ευρύ φάσμα επιτρέπει να ακούγονται όλοι οι θόρυβοι παρασκηνίου στην κλήση (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Η λειτουργία Πορτρέτου θαμπώνει το φόντο και εστιάζει σε εσάς (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Κατά τη διάρκεια ομαδικών κλήσεων FaceTime, η προβολή πλέγματος εμφανίζει έως έξι άτομα στην οθόνη σε πλακίδια ίδιου μεγέθους και επισημαίνει τον τρέχοντα ομιλητή

 • Οι σύνδεσμοι FaceTime σάς επιτρέπουν να προσκαλείτε τους φίλους σας σε μια κλήση FaceTime. Ακόμη και οι φίλοι σας που έχουν συσκευή Android ή Windows μπορούν να συμμετάσχουν από το πρόγραμμα περιήγησής τους

Μηνύματα και memoji

 • Το τμήμα «Σε κοινή χρήση με εσάς» εμφανίζει περιεχόμενο που σας έχει κοινοποιηθεί από φίλους σε συζητήσεις Μηνυμάτων, και περιλαμβάνεται στις Φωτογραφίες, το Safari, το Apple News, το Apple Music, το Apple Podcasts και την εφαρμογή Apple TV

 • Το καρφιτσωμένο περιεχόμενο αναδεικνύει το κοινοποιημένο περιεχόμενο που έχετε επιλέξει και το καθιστά πιο εμφανές στο τμήμα «Σε κοινή χρήση με εσάς», στην αναζήτηση των Μηνυμάτων και στην προβολή «Λεπτομέρειες» της συζήτησης

 • Οι πολλαπλές φωτογραφίες που έχουν σταλεί στα Μηνύματα εμφανίζονται ως όμορφο κολάζ ή ως σαρώσιμη στοίβα

 • Πάνω από 40 επιλογές ρούχων memoji και έως τρία διαφορετικά χρώματα για να προσαρμόσετε τα ρούχα και τα αξεσουάρ κεφαλιού στα αυτοκόλλητα memoji σας

Συγκέντρωση

 • Η Συγκέντρωση επιτρέπει το αυτόματο φιλτράρισμα γνωστοποιήσεων με βάση την τρέχουσα δραστηριότητά σας, όπως άθληση, ύπνος, παιχνίδια, ανάγνωση, οδήγηση, εργασία ή προσωπικός χρόνος

 • Η Συγκέντρωση χρησιμοποιεί ευφυΐα επί της συσκευής κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης ώστε να προτείνει εφαρμογές και άτομα από τα οποία θέλετε να επιτρέπονται οι γνωστοποιήσεις κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης

 • Οι σελίδες οθόνης Αφετηρίας μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να αντιστοιχούν στις εφαρμογές και τα widget σας σε μια συγκεκριμένη συγκέντρωση

 • Οι θεματικές προτάσεις προτείνουν έξυπνα μια συγκέντρωση με βάση το περιβάλλον σας, χρησιμοποιώντας σήματα όπως η τοποθεσία ή η ώρα της ημέρας

 • Η κατάσταση εμφανίζεται στις επαφές σας σε συζητήσεις Μηνυμάτων υποδεικνύοντας ότι οι γνωστοποιήσεις σας έχουν τεθεί σε σίγαση μέσω της Συγκέντρωσης

Γνωστοποιήσεις

 • Η νέα εμφάνιση διαθέτει φωτογραφίες επαφών για άτομα και μεγαλύτερα εικονίδια για εφαρμογές

 • Η Σύνοψη γνωστοποιήσεων παρέχει μια χρήσιμη συλλογή των γνωστοποιήσεων σας καθημερινά, βάσει του προγράμματος που έχετε ορίσει

 • Οι γνωστοποιήσεις μπορούν να τεθούν σε σίγαση από οποιαδήποτε εφαρμογή ή συζήτηση για την επόμενη ώρα ή την υπόλοιπη ημέρα

Χάρτες

 • Οι λεπτομερείς χάρτες πόλεων εμφανίζουν το υψόμετρο, δέντρα, κτήρια, τοπόσημα, διαβάσεις, λωρίδες στροφής, τρισδιάστατες προβολές για πλοήγηση σε μεγάλους κόμβους, και πολλά ακόμη στην Περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, στο Λος Άντζελες, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και πολλές άλλες πόλεις που θα προστεθούν στο μέλλον (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Οι νέες δυνατότητες οδήγησης περιλαμβάνουν έναν νέο χάρτη που επισημαίνει λεπτομέρειες όπως η κίνηση και τα περιστατικά, καθώς και έναν προγραμματισμό διαδρομών που σας επιτρέπει να δείτε το επερχόμενο ταξίδι σας επιλέγοντας μια μελλοντική ώρα αναχώρησης ή άφιξης

 • Οι εμβυθιστικές οδηγίες βαδίσματος εμφανίζουν ακριβείς οδηγίες σε επαυξημένη πραγματικότητα (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Η ενημερωμένη εμπειρία ΜΜΜ παρέχει πρόσβαση ενός αγγίγματος σε αναχωρήσεις κοντά σας, διευκολύνει την προβολή και την αλληλεπίδραση με τη διαδρομή σας χρησιμοποιώντας το ένα χέρι μόνο, και σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε στη στάση σας

 • Η διαδραστική τρισδιάστατη υδρόγειος εμφανίζει βελτιωμένες λεπτομέρειες για οροσειρές, ερήμους, δάση, ωκεανούς και άλλα (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Οι επανασχεδιασμένες κάρτες μέρους διευκολύνουν τους χρήστες να μάθουν περισσότερα και να αλληλεπιδράσουν με μέρη, και ο νέος χώρος των Οδηγών εμφανίζει τις καλύτερες επιμελημένες προτάσεις για μέρη που θα λατρέψετε

Safari

 • Η κάτω γραμμή καρτελών είναι πιο εύκολα προσβάσιμη και βοηθά στη μετάβαση μεταξύ καρτελών με σάρωση προς τα αριστερά ή δεξιά

 • Οι ομάδες καρτελών σάς βοηθούν να αποθηκεύετε και να οργανώνετε τις καρτέλες σας για ευκολότερη πρόσβαση από τις συσκευές σας

 • Η προβολή πλέγματος επισκόπησης καρτελών εμφανίζει τις ανοιχτές καρτέλες σας

 • Η σελίδα έναρξης μπορεί να προσαρμοστεί με μια εικόνα φόντου και νέες ενότητες όπως Αναφορά απορρήτου, Προτάσεις Siri, και Σε κοινή χρήση με εσάς

 • Οι επεκτάσεις Ιστού στο iOS σάς βοηθούν να εξατομικεύσετε την περιήγησή σας και μπορούν να ληφθούν μέσω του App Store

 • Η Φωνητική αναζήτηση σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στον Ιστό χρησιμοποιώντας τη φωνή σας

Wallet

 • Τα κλειδιά οικίας επιτρέπουν το ξεκλείδωμα υποστηριζόμενων πορτών σπιτιού ή διαμερίσματος με ένα άγγιγμα (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Τα κλειδιά ξενοδοχείου επιτρέπουν το ξεκλείδωμα δωματίων με ένα άγγιγμα σε συμμετέχοντα ξενοδοχεία

 • Τα κλειδιά γραφείου επιτρέπουν το ξεκλείδωμα πορτών γραφείου με ένα άγγιγμα σε συμμετέχουσες επιχειρήσεις

 • Τα κλειδιά αυτοκινήτου με Υπερευρεία ζώνη σάς βοηθούν να ξεκλειδώσετε, να κλειδώσετε και να εκκινήσετε το υποστηριζόμενο αυτοκίνητό σας χωρίς να χρειάζεται να βγάλετε το iPhone από την τσάντα ή την τσέπη σας (μοντέλα iPhone 11 και iPhone 12)

 • Οι λειτουργίες απομακρυσμένης εισόδου χωρίς κλειδί στα κλειδιά αυτοκινήτου σάς επιτρέπουν να κλειδώσετε, να ξεκλειδώσετε, να πατήσετε την κόρνα, να προθερμάνετε το αυτοκίνητο ή να ανοίξετε το πορτ-μπαγκάζ σας στο υποστηριζόμενο όχημά σας

Ζωντανό κείμενο

 • Το Ζωντανό κείμενο μετατρέπει το κείμενο στις φωτογραφίες σας σε διαδραστικό, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε, να αναζητήσετε και να μεταφράσετε στις Φωτογραφίες, στα Στιγμιότυπα οθόνης, στην Άμεση προβολή, στο Safari και σε ζωντανές προεπισκοπήσεις με την Κάμερα (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Οι ανιχνευτές δεδομένων για το Ζωντανό κείμενο αναγνωρίζουν αριθμούς τηλεφώνου, email, ημερομηνίες, ταχυδρομικές διευθύνσεις και πολλά άλλα σε φωτογραφίες, ώστε να μπορείτε να κάνετε ενέργειες με αυτά

 • Το Ζωντανό κείμενο είναι διαθέσιμο από το πληκτρολόγιο και σας επιτρέπει να εισάγετε κείμενο απευθείας από το εικονοσκόπιο της κάμερας σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου

Spotlight

 • Τα εμπλουτισμένα αποτελέσματα συνδυάζουν όλες τις πληροφορίες που αναζητάτε για επαφές, ηθοποιούς, μουσικούς, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές

 • Μπορείτε να αναζητήσετε φωτογραφίες στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας κατά τοποθεσία, άτομα, σκηνή, κείμενο ή άλλα στοιχεία που περιέχουν οι φωτογραφίες, όπως σκύλος ή αυτοκίνητο

 • Η αναζήτηση εικόνων Ιστού σάς επιτρέπει να αναζητήσετε εικόνες ατόμων, ζώων, μνημείων και άλλων

Φωτογραφίες

 • Νέα εμφάνιση για τις Αναμνήσεις με μια νέα διαδραστική διεπαφή, κινούμενες κάρτες με έξυπνους, προσαρμοστικούς τίτλους, νέα στιλ κίνησης και μετάβασης, και κολάζ πολλαπλών εικόνων

 • Το Apple Music μπορεί να προστεθεί στις Αναμνήσεις για συνδρομητές Apple Music, ενώ οι εξατομικευμένες προτάσεις τραγουδιών συνδυάζουν τις προτάσεις ειδικών με τα μουσικά σας γούστα και αυτά που περιέχουν οι φωτογραφίες και τα βίντεό σας

 • Οι συνθέσεις αναμνήσεων σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη μουσική υπόκρουση και την αισθητική μιας ανάμνησης επιλέγοντας από διαφορετικά τραγούδια και ταιριαστά φίλτρα ανάμνησης

 • Οι νέοι τύποι αναμνήσεων περιλαμβάνουν επιπλέον διεθνείς γιορτές, αναμνήσεις ειδικές για παιδιά, ιστορικές τάσεις, και βελτιωμένες αναμνήσεις για κατοικίδια

 • Το τμήμα «Πληροφορίες» εμφανίζει πλέον εμπλουτισμένες πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία, όπως κάμερα και φακός, ταχύτητα κλείστρου, μέγεθος αρχείου και άλλα

Υγεία

 • Η κοινοποίηση σάς επιτρέπει να επιλέξετε δεδομένα Υγείας, ειδοποιήσεις και τάσεις που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άτομα που είναι σημαντικά για εσάς ή στα άτομα που σας φροντίζουν

 • Οι Τάσεις σάς επιτρέπουν να δείτε πώς εξελίσσεται μια δεδομένη μέτρηση υγείας με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να σας ειδοποιήσουν αν ανιχνευτεί μια νέα τάση

 • Η Σταθερότητα βαδίσματος είναι μια νέα μέτρηση που μπορεί να αξιολογήσει τον κίνδυνο πτώσης σας και να σας ειδοποιήσει αν η σταθερότητα βαδίσματός σας είναι χαμηλή (iPhone 8 και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Οι επαληθεύσιμες ιατρικές εγγραφές επιτρέπουν τη λήψη και την αποθήκευση επαληθεύσιμων εκδόσεων εμβολίων και αποτελεσμάτων τεστ για COVID-19

Καιρός

 • Η νέα σχεδίαση εμφανίζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες καιρού για τη συγκεκριμένη τοποθεσία και περιλαμβάνει νέες ενότητες χαρτών

 • Οι χάρτες Καιρού μπορούν να προβληθούν σε πλήρη οθόνη και να εμφανίζουν τον υετό, τη θερμοκρασία και την ποιότητα αέρα στις υποστηριζόμενες χώρες

 • Οι γνωστοποιήσεις υετού επόμενης ώρας σάς ειδοποιούν όταν πρόκειται να ξεκινήσει ή να σταματήσει η βροχή ή το χιόνι στην Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ

 • Τα νέα κινούμενα φόντα αντικατοπτρίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση του ήλιου, τα σύννεφα και τον υετό (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

Siri

 • Η επεξεργασία επί της συσκευής συνεπάγεται ότι ο ήχος των αιτημάτων σας παραμένει στη συσκευή σας από προεπιλογή και ότι το Siri μπορεί να επεξεργάζεται πολλά αιτήματα εκτός σύνδεσης (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

 • Η κοινή χρήση στοιχείων στο Siri σάς επιτρέπει να στέλνετε στοιχεία οθόνης, όπως φωτογραφίες, ιστοσελίδες και τοποθεσίες Χαρτών, σε οποιαδήποτε επαφή σας

 • Το Siri μπορεί να χρησιμοποιήσει θεματικές πληροφορίες στην οθόνη για αναφορά σε επαφές επί της οθόνης ώστε να τους στείλει ένα μήνυμα ή να τις καλέσει

 • Η εξατομίκευση επί της συσκευής επιτρέπει την ιδιωτική βελτίωση της αναγνώρισης και της κατανόησης ομιλίας από το Siri (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR και μεταγενέστερα μοντέλα)

Απόρρητο

 • Η Προστασία απορρήτου Mail προστατεύει το απόρρητό σας, καθώς δεν επιτρέπει στους αποστολείς email να δουν τη δραστηριότητά σας στο Mail, τη διεύθυνση IP σας ή αν έχετε ανοίξει το email τους

 • Η Ευφυής αποτροπή ανίχνευσης στο Safari δεν επιτρέπει σε γνωστούς ανιχνευτές να δημιουργήσουν προφίλ για εσάς χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP σας

iCloud+

 • Το iCloud+ είναι μια συνδρομητική υπηρεσία cloud που σας παρέχει κορυφαίες δυνατότητες και πρόσθετο χώρο αποθήκευσης στο iCloud

 • Η Ιδιωτική μεταγωγή iCloud (beta) στέλνει τα αιτήματά σας μέσα από δύο ξεχωριστούς διαδικτυακούς αναμεταδότες και κρυπτογραφεί την κίνηση στο Διαδίκτυο από τη συσκευή σας, ώστε η περιήγησή σας στο Safari να είναι πιο ασφαλής και ιδιωτική

 • Η Απόκρυψη email σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μοναδικές, τυχαίες διευθύνσεις email που προωθούνται στην προσωπική διεύθυνση email σας, ώστε να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email χωρίς να χρειάζεται να κοινοποιείτε την πραγματική διεύθυνση email σας

 • Το Ασφαλές βίντεο HomeKit υποστηρίζει τη σύνδεση περισσότερων καμερών ασφαλείας χωρίς να επηρεάζεται το όριο χώρου αποθήκευσης iCloud σας

 • Ο Προσαρμοσμένος τομέας email εξατομικεύει τη διεύθυνση email iCloud σας και σας επιτρέπει να προσκαλέσετε μέλη οικογένειας για χρήση του ίδιου τομέα

Προσβασιμότητα

 • Η Εξερεύνηση εικόνων με το VoiceOver σάς επιτρέπει να λαμβάνετε ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με άτομα και αντικείμενα, και να μαθαίνετε για δεδομένα κειμένου και πινάκων σε φωτογραφίες

 • Οι Περιγραφές εικόνων VoiceOver στη Σήμανση σάς επιτρέπουν να προσθέτετε δικές σας περιγραφές εικόνων που μπορούν να αναγνωστούν από το VoiceOver

 • Οι Ρυθμίσεις ανά εφαρμογή σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης και μεγέθους κειμένου μόνο για τις εφαρμογές που θέλετε

 • Οι Ήχοι παρασκηνίου αναπαράγουν ισορροπημένους, φωτεινούς ή σκούρους θορύβους, ήχους ωκεανού, βροχής και ρυακιού στο παρασκήνιο για κάλυψη ανεπιθύμητων περιβαλλοντικών ή εξωτερικών θορύβων

 • Οι Ηχητικές ενέργειες για τον Διακόπτη ελέγχου σάς δίνουν τη δυνατότητα να χειρίζεστε το iPhone σας με απλούς στοματικούς ήχους

 • Δυνατότητα εισαγωγής ακοογραμμάτων στις Ρυθμίσεις για προσαρμογή των Βοηθημάτων ακουστικών με βάση τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακοής σας

 • Νέες γλώσσες Φωνητικού ελέγχου, όπως Μανδαρινικά Κινεζικά (ηπειρωτική Κίνα), Καντονεζικά (Χονγκ Κονγκ), Γαλλικά (Γαλλία) και Γερμανικά (Γερμανία)

 • Επιλογές memoji, όπως κοχλιακό εμφύτευμα, σωλήνες οξυγόνου ή μαλακό κράνος

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει επίσης τις εξής δυνατότητες και βελτιώσεις:

 • Οι ετικέτες στις Σημειώσεις και τις Υπομνήσεις σάς βοηθούν να κατηγοριοποιείτε γρήγορα τα στοιχεία σας, ώστε να τα βρίσκετε εύκολα, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένους έξυπνους φακέλους και έξυπνες λίστες για αυτόματη συλλογή των σημειώσεων και των υπομνήσεών σας βάσει των κανόνων που έχετε ορίσει

 • Οι αναφορές στις Σημειώσεις σάς επιτρέπουν να ειδοποιείτε άλλα άτομα για σημαντικές ενημερώσεις σε κοινόχρηστες σημειώσεις, και η ολοκαίνουργια προβολή Δραστηριότητας εμφανίζει όλες τις πρόσφατες αλλαγές σε μια σημείωση μιας λίστας

 • Ο Χωρικός ήχος με δυναμική ανίχνευση κεφαλιού στο Apple Music προσφέρει ακόμη πιο καθηλωτική εμπειρία για μουσική Dolby Atmos σε AirPods Pro και AirPods Max

 • Η Ολοσυστημική μετάφραση επιτρέπει την επιλογή κειμένου οπουδήποτε στο σύστημα και μετάφραση με ένα άγγιγμα, ακόμη και σε φωτογραφίες

 • Τα νέα widget περιλαμβάνουν την Εύρεση, τις Επαφές, το App Store, τον Ύπνο, το Game Center και το Mail

 • Η λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης μεταξύ εφαρμογών σάς επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες, έγγραφα και αρχεία από μια εφαρμογή σε μια άλλη

 • Ο μεγεθυντικός φακός πληκτρολογίου μεγεθύνει το κείμενο κατά τη μετακίνηση του δρομέα

 • Οι επαφές ανάκτησης λογαριασμού Apple ID σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ένα ή περισσότερα άτομα που εμπιστεύεστε, τα οποία θα σας βοηθήσουν να επαναφέρετε το συνθηματικό σας και να προσπελάσετε τον λογαριασμό σας

 • Ο προσωρινός χώρος αποθήκευσης iCloud σάς παρέχει τον χώρο αποθήκευσης iCloud που χρειάζεστε για δημιουργία ενός προσωρινού εφεδρικού αντιγράφου των δεδομένων σας, δωρεάν, για έως τρεις εβδομάδες όταν αγοράσετε μια νέα συσκευή

 • Οι ειδοποιήσεις απομάκρυνσης της Εύρεσης σάς ειδοποιούν αν ξεχάσετε κάπου μια υποστηριζόμενη συσκευή ή αντικείμενο, και η Εύρεση εμφανίζει οδηγίες κατεύθυνσης προς το αντικείμενο

 • Οι επισημάνσεις παιχνιδιών, που καταγράφουν έως τα πιο πρόσφατα 15 δευτερόλεπτα παιχνιδιού, μπορούν να αποθηκευτούν χρησιμοποιώντας χειριστήρια παιχνιδιών όπως το ασύρματο χειριστήριο Xbox Series X|S ή Sony PS5 DualSense™

 • Τα γεγονότα εντός εφαρμογών του App Store σάς βοηθούν να ανακαλύπτετε τρέχοντα γεγονότα εντός εφαρμογών και παιχνιδιών, όπως έναν διαγωνισμό παιχνιδιού, μια νέα πρεμιέρα ταινίας ή μια ζωντανά μεταδιδόμενη εμπειρία

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει πολλές ακόμη δυνατότητες και βελτιώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.apple.com/ios/ios-15/features/.

Για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφαλείας των ενημερώσεων λογισμικού της Apple, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.apple.com/el-gr/HT201222.

Ημερομηνία δημοσίευσης: