Κοινή χρήση και ανάθεση υπομνήσεων σε iPhone ή iPad

Μοιραστείτε τις λίστες Υπομνήσεών σας με άλλους, αναθέστε υπομνήσεις σε άτομα για να μοιράσετε τις δουλειές ή τα ψώνια και λάβετε γνωστοποιήσεις για προθεσμίες ή δραστηριότητα.

Κοινή χρήση μιας λίστας

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υπομνήσεις. Αγγίξτε τη λίστα που θέλετε να μοιραστείτε.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα .

  Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα
 3. Στο μενού, αγγίξτε την επαφή σας ή μια εφαρμογή, όπως τα Μηνύματα ή το Mail, και μοιραστείτε τη λίστα.

Μετά από την αποδοχή της πρόσκλησης από κάποιο άτομο, αυτό το άτομο θα μπορεί να προσθέτει στοιχεία, να διαγράφει στοιχεία και να τα επισημαίνει ως ολοκληρωμένα. Για την προβολή κοινόχρηστων λιστών που δημιουργείτε στο iOS 13 ή νεότερη έκδοση, τα άτομα που προσκαλείτε πρέπει επίσης να διαθέτουν το iOS 13 ή νεότερη έκδοση στη συσκευή τους. Οι γνωστοποιήσεις που ρυθμίζετε για τις υπενθυμίσεις σας δεν κοινοποιούνται σε κανέναν άλλο.

Ανάθεση υπόμνησης σε μια κοινόχρηστη λίστα

 1. Αγγίξτε μια υπόμνηση.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Ανάθεση»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα στη γρήγορη γραμμή εργαλείων.

 3. Επιλέξτε το άτομο στο οποίο θέλετε να αναθέσετε την υπόμνηση.

  Στις Υπενθυμίσεις στο iPhone, μπορείτε να αναθέσετε συγκεκριμένες καταχωρίσεις στη λίστα σας σε μια επαφή.
 4. Αγγίξτε «Τέλος».

Πρέπει να αναθέσετε εκ νέου μια υπόμνηση ή να αφαιρέσετε μια ανάθεση; Αγγίξτε τον εντολοδόχο δίπλα στην υπόμνηση και στη συνέχεια αγγίξτε «Εκ νέου ανάθεση» ή «Αφαίρεση ανάθεσης».

Στο iOS 17 και νεότερη έκδοση, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια πρώιμη υπόμνηση ώστε να λάβετε μια γνωστοποίηση πριν από την προθεσμία μιας εργασίας που έχει ανατεθεί.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των γνωστοποιήσεων σε μια κοινόχρηστη λίστα Υπομνήσεων

 1. Στην εφαρμογή Υπομνήσεις, αγγίξετε την κοινόχρηστη λίστα για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις γνωστοποιήσεις.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Συνεργασία»Δεν παρέχεται εναλλακτικό κείμενο για την εικόνα.

 3. Αγγίξτε «Διαχείριση κοινόχρηστης λίστας».

 4. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή γνωστοποιήσεων για τις επιλογές «Προστίθενται υπομνήσεις» και «Ολοκληρώνονται υπομνήσεις».

 5. αγγίξτε «Τέλος».

Στο iPhone, μπορείτε να μοιραστείτε μια λίστα Υπομνήσεων με τις επαφές σας, αλλά για να αλλάξετε τις αυτόματες γνωστοποιήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές της Διαχείρισης κοινόχρηστης λίστας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: