Μετρήστε τη βαθμονόμηση του MacBook Pro με οθόνη Liquid Retina XDR, Apple Studio Display ή Apple Pro Display XDR

Μάθετε πώς μπορείτε να μετρήσετε τη βαθμονόμηση της οθόνης σας. Ανάλογα με τις ανάγκες της ροής εργασιών σας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε λεπτομερώς τη βαθμονόμηση ή να εκτελέσετε εκ νέου βαθμονόμηση εντός πεδίου στην οθόνη σας.

Κάθε MacBook Pro, Studio Display και Pro Display XDR υποβάλλεται σε μια υπερσύγχρονη διαδικασία εργοστασιακής βαθμονόμησης οθόνης στη γραμμή συναρμολόγησης, για να διασφαλιστεί η ακρίβεια του έγχρωμου πίνακα πλάτους P3 και των λυχνίων LED.

Η διαδικασία εργοστασιακής βαθμονόμησης οθόνης επιτρέπει στους χρήστες της οθόνης να απολαμβάνουν μια εξαιρετική εμπειρία θέασης από την πρώτη στιγμή χρήσης της οθόνης. Εάν η ροή εργασιών σας απαιτεί προσαρμοσμένη βαθμονόμηση, μπορείτε να βελτιώσετε τη ρύθμιση βαθμονόμησης της οθόνης σας ή να τη βαθμονομήσετε εκ νέου για μια ροή εργασιών ρυθμισμένη με ένα φασματοραδιόμετρο τρίτου κατασκευαστή.

Μέτρηση της οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνολο μοτίβων δοκιμών ταινιών QuickTime από την Apple για την αξιολόγηση της βαθμονόμησης της οθόνης. Αυτά τα στοιχεία αναφοράς με την κατάλληλη χρωματική σήμανση σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε το φασματοραδιόμετρο του περιβάλλοντός σας, για να μετρήσετε και να επαληθεύσετε τις βασικές/δευτερεύουσες αποχρώσεις χρωμάτων και τη φωτεινότητα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ηλεκτροοπτικής μεταφοράς (EOTF).

Ελέγξτε τη συμβατότητα

Λήψη μοτίβων δοκιμών

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προγραμματιστών AVFoundation.

 2. Στην ενότητα «Related Resources» (Σχετικοί πόροι), επιλέξτε «Color Test Patterns» (Μοτίβα δοκιμών χρωμάτων) για τη λήψη των αρχείων δοκιμών.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο QuickTime-Test-Pattern.zip για να αποσυμπιέσετε την αρχειοθήκη.

Μέτρηση της οθόνης

 1. Ευθυγραμμίστε το φασματοραδιόμετρο τρίτου κατασκευαστή στο κέντρο της οθόνης σας.

 2. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος έχει χαμηλό φωτισμό ή είναι σκοτεινός ώστε να μην επηρεαστούν οι μετρήσεις από διαχεόμενη ακτινοβολία ή αντανάκλαση.

 3. Ανοίξτε τον φάκελο «QuickTime Test Pattern Movies» και επιλέξτε το σύνολο μοτίβων που θέλετε να δοκιμάσετε. Κάθε φάκελος περιέχει ακολουθίες αρχείων ταινιών για τη μέτρηση χρώματος ή φωτεινότητας σε διαμορφώσεις όπως BT.709 και BT.601.

 4. Ανοίξτε κάθε αρχείο στο QuickTime Player και μετρήστε κάθε αρχείο ταινίας μοτίβου δοκιμής στον φάκελο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία αναφοράς που χρησιμοποιείται ταιριάζει με το μοτίβο δοκιμής που έχετε επιλέξει. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία «Ψηφιακό σινεμά (P3–DCI)» όταν χρησιμοποιείτε μοτίβα που βασίζονται σε DCI SDR.

 5. Συγκρίνετε τις τιμές χρωμάτων (χρωματικά) και φωτεινότητας που μετρήθηκαν με τις τιμές στο αρχείο Reference Values.txt στον φάκελο του μοτίβου δοκιμών. Ανάλογα με την ανοχή ή τη βαθμονόμηση του φασματοραδιόμετρου, ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στις τιμές μέτρησης σε σχέση με τις τιμές αναφοράς.

Εάν οι μετρήσεις σας διαφέρουν σημαντικά από τις τιμές αναφοράς, λάβετε συμβουλές για τη μέτρηση της οθόνης σας.

Προσαρμόστε τη βαθμονόμηση

Για πιο προηγμένες ροές εργασιών, μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες προσαρμογές:

* Εάν έχετε μια προηγούμενη έκδοση του macOS, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Βαθμονόμηση οθόνης Pro Display XDR για να βαθμονομήσετε εκ νέου την οθόνη Pro Display XDR σε ένα Mac με macOS Catalina 10.15.6 ή μεταγενέστερη έκδοση.

Συμβουλές για τη μέτρηση και τη βαθμονόμηση της οθόνης σας

Εάν δεν λαμβάνετε συνεπή αποτελέσματα κατά τη μέτρηση και τη βαθμονόμηση της οθόνης σας, μάθετε τι μπορείτε να κάνετε.

Έλεγχος του περιβάλλοντός σας

 • Ελέγξτε το περιβάλλον σας για να ελαχιστοποιήσετε τη διαχεόμενη ακτινοβολία που αντανακλάται στην περιοχή στόχευσης του διαφράγματος στην οθόνη.

 • Η Apple συνιστά τη μέτρηση και τη βαθμονόμηση σε ένα περιβάλλον με θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου ή ψυχρότερο. Για αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη δυνατότητα επανάληψης, οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος πρέπει να είναι παρόμοιες κατά τη βαθμονόμηση και τη συνήθη χρήση.

Έλεγχος της ρύθμισης του φασματοραδιόμετρου

 • Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει ζεσταθεί για τουλάχιστον 30 λεπτά και ότι είναι θερμικά σταθερή.

 • Προσανατολίστε τον μετρητή έτσι ώστε να είναι κάθετα προς την οθόνη και ισιώστε τον κατά τον άξονα x για να ελαχιστοποιηθεί η πόλωση.

 • Ελέγξτε τη ρύθμιση έκθεσης του μετρητή. Αν ο μετρητής διαθέτει αυτόματη λειτουργία έκθεσης, ενεργοποιήστε την καθώς βελτιστοποιεί τις μετρήσεις σε διάφορα επίπεδα φωτεινότητας. Αν ο μετρητής σας δεν διαθέτει λειτουργία αυτόματης έκθεσης, ελέγξτε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις με τον κατασκευαστή του. Εξετάστε τις επιλογές διαμόρφωσης για τη θέση και την απόσταση εστίασης, το διάφραγμα, το εύρος ζώνης, την έκθεση, την ταχύτητα μέτρησης, τον συγχρονισμό της οθόνης και οποιεσδήποτε αυτόματες ή δυναμικές δυνατότητες ενδεχομένως διαθέτει το όργανο που χρησιμοποιείτε.

 • Ελέγξτε αν ο μετρητής σας διαθέτει ρύθμιση χρόνου ενσωμάτωσης. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο χρόνο ενσωμάτωσης, όπου μπορείτε, για πιο ακριβή αποτελέσματα.

 • Αν ο μετρητής σας έχει μια αυτόματη ρύθμιση φίλτρου ουδέτερης πυκνότητας (ND), απενεργοποιήστε την.

Έλεγχος της βαθμονόμησης του φασματοραδιόμετρου

Ελέγξτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή για να προσδιορίσετε την ανοχή του φασματοραδιόμετρου. Η παρατηρούμενη απόκλιση μπορεί να οφείλεται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Διαφορετικές διακριβώσεις οργάνων που χρησιμοποιούν διαφορετικές τιμές πρόσπτωσης φωτιστικού μέσου A.

 • Αβεβαιότητα που είναι εγγενής σε κάθε μεμονωμένο φωτιστικό μέσο A.

 • Διαφορετική σχεδίαση υλικού οργάνου και οπτικές διαδρομές, που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικά κληρονομούμενα σφάλματα.

Επαναφορά του φασματοραδιόμετρου

Αν το όργανο δεν αποκρίνεται, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς του φασματοραδιόμετρου.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε για τις προεπιλογές αναφοράς macOS που περιλαμβάνονται στην οθόνη σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: