Τρόπος λειτουργίας του «Hey Siri» με πολλές συσκευές

Δείτε πώς ανταποκρίνεται μια συσκευή στο «Hey Siri» όταν υπάρχουν κοντά πολλές συσκευές που υποστηρίζουν αυτήν τη δυνατότητα.

Ποια συσκευή ανταποκρίνεται στο «Hey Siri»

Όταν λέτε «Hey Siri» κοντά σε πολλές συσκευές που υποστηρίζουν το «Hey Siri», οι συσκευές χρησιμοποιούν το Bluetooth για να επικοινωνήσουν γρήγορα μεταξύ τους και να προσδιορίσουν ποια θα πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα. Η συσκευή που θα ανταποκριθεί είναι η συσκευή που άκουσε καλύτερα το αίτημά σας ή η συσκευή που σηκώσατε ή χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα.

Το HomePod ανταποκρίνεται στα περισσότερα αιτήματα του Siri, ακόμα και αν υπάρχουν κοντά και άλλες συσκευές που υποστηρίζουν το «Hey Siri». Για να χρησιμοποιήσετε το Siri σε μια συγκεκριμένη συσκευή, σηκώστε τη συσκευή για να την αφυπνίσετε ή πατήστε το κουμπί για να χρησιμοποιήσετε το Siri και, στη συνέχεια, υποβάλετε το αίτημά σας.

Τι να κάνετε αν ανταποκριθεί μια λάθος συσκευή στο «Hey Siri»

  • Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο σε κάθε συσκευή. Αν το Bluetooth είναι απενεργοποιημένο ή αν μια συσκευή είναι εκτός της εμβέλειας Bluetooth των υπόλοιπων συσκευών, ενδέχεται να ανταποκριθούν στο αίτημα πολλές συσκευές.

  • Βεβαιωθείτε ότι κάθε συσκευή χρησιμοποιεί το πιο πρόσφατο λογισμικό Apple. Αν μερικές συσκευές χρησιμοποιούν παλαιότερο λογισμικό, τότε ενδέχεται να ανταποκριθούν πολλές συσκευές στο «Hey Siri».

  • Στις ρυθμίσεις του Siri, βεβαιωθείτε ότι το «Hey Siri» είναι ενεργοποιημένο σε κάθε συσκευή στην οποία θέλετε να το χρησιμοποιήσετε.

  • Αν έχετε ένα iPhone ή ένα iPad, μπορείτε να το τοποθετήσετε με την πρόσοψη προς τα κάτω, ώστε να μην ανταποκρίνεται στο «Hey Siri».

  • Αν έχετε ένα HomePod, μπορείτε να πείτε «Hey Siri, turn off Hey Siri» (Hey Siri, απενεργοποίησε το «Hey Siri») ή να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή «Οικία», για να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Να επιτρέπεται το "Hey Siri"». Για να το ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε παρατεταμένα το επάνω μέρος του HomePod και πείτε «Turn on Hey Siri» (Ενεργοποίησε το «Hey Siri»).

  • Αν έχετε έναν Mac ο οποίος υποστηρίζει το «Hey Siri», μπορείτε να κλείσετε το καπάκι του, ώστε να μην ανταποκρίνεται στο «Hey Siri». Επιπλέον, αν έχετε απενεργοποιήσει την επιλογή «Σε οθόνη κλειδώματος» από τις προτιμήσεις του Siri, το Siri δεν θα ανταποκρίνεται όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα για τη χρήση του Siri στις παρακάτω συσκευές:

Οι δυνατότητες του Siri ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: