Λήψη στιγμιότυπου οθόνης στο Apple Watch

Μπορείτε να αποτυπώσετε την οθόνη του Apple Watch χρησιμοποιώντας το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί.

Πώς να ενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα οθόνης στο Apple Watch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.

 2. Αγγίξτε την καρτέλα «Ρολόι μου» και, στη συνέχεια, αγγίξτε «Γενικά».

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».

  Γενικές ρυθμίσεις στο iPhone.

Μπορείτε επίσης να κάνετε αυτή τη ρύθμιση από το Apple Watch:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch σας.

 2. Αγγίξτε «Γενικά» και κατόπιν αγγίξτε «Στιγμιότυπα».

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».

  Η ρύθμιση «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων» στην εφαρμογή Ρυθμίσεις του Apple Watch

Πώς να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης στο Apple Watch

 1. Πατήστε ταυτόχρονα το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί χρησιμοποιώντας δύο δάχτυλα. Η οθόνη αναβοσβήνει κατά τη λήψη ενός στιγμιότυπου.

  Ένα Apple Watch που δείχνει πού να πατήσετε το Digital Crown και το πλευρικό κουμπί
 2. Για να βρείτε το στιγμιότυπό σας, μεταβείτε στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο iPhone, αγγίξτε την καρτέλα «Άλμπουμ» και, κατόπιν, αγγίξτε «Στιγμιότυπα».

Αν έχετε διαμορφώσει ένα Apple Watch για ένα μέλος της οικογένειάς σας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα στιγμιότυπα για ένα Apple Watch που έχετε διαμορφώσει για ένα μέλος της οικογένειάς σας:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας.

 2. Αγγίξτε «Γενικά» και κατόπιν αγγίξτε «Στιγμιότυπα».

 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Ενεργοποίηση στιγμιότυπων».

Όταν το μέλος της οικογένειάς σας τραβήξει ένα στιγμιότυπο οθόνης στο Apple Watch του, αυτό αποθηκεύεται στην εφαρμογή Φωτογραφίες στο Apple Watch και αποστέλλεται στο iPhone σας. Για να δείτε το στιγμιότυπο οθόνης στο iPhone σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Watch στο iPhone.

 2. Αγγίξτε «Όλα τα ρολόγια», αγγίξτε το Apple Watch του μέλους της οικογένειάς σας και στη συνέχεια αγγίξτε «Τέλος».

 3. Αγγίξτε «Γενικά» και κατόπιν αγγίξτε «Αρχεία καταγραφής διαγνωστικών».

 4. Αγγίξτε ένα στιγμιότυπο για να το προβάλετε. Για να αποθηκεύσετε ή κοινοποιήσετε το στιγμιότυπο, αγγίξτε το κουμπί «Κοινή χρήση»κουμπί «Κοινή χρήση» και κατόπιν επιλέξτε έναν τρόπο κοινής χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Προπόνηση, με το πάτημα του Digital Crown και του πλευρικού κουμπιού κάνετε επίσης παύση στην προπόνησή σας. Πατήστε πάλι και τα δύο κουμπιά, για να συνεχίσετε την προπόνησή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: