Χρήση των AirPods και άλλων αξεσουάρ Bluetooth με το Apple Watch

Μάθετε πώς να ζευγοποιήσετε ακουστικά Bluetooth, συσκευές παρακολούθησης καρδιακών παλμών και πολλά άλλα με το Apple Watch.

Ζευγοποίηση αξεσουάρ Bluetooth

Ζευγοποιήστε το αξεσουάρ Bluetooth με το Apple Watch
 1. Θέστε το αξεσουάρ Bluetooth σε λειτουργία ζευγοποίησης ακολουθώντας τις οδηγίες που το συνοδεύουν.

 2. Στο Apple Watch, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth. Το Apple Watch θα αναζητήσει αξεσουάρ Bluetooth που βρίσκονται κοντά.

 3. Επιλέξτε το αξεσουάρ Bluetooth.

 4. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε ένα συνθηματικό ή PIN.

Αποζευγοποίηση αξεσουάρ Bluetooth

 1. Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Bluetooth στο Apple Watch σας.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Πληροφορίες»εικονίδιο πληροφοριών για το Apple Watch δίπλα στο αξεσουάρ σας.

 3. Πατήστε «Αγνόηση συσκευής».

Επιλογές αποσύνδεσης και αγνόησης συσκευής στο Apple Watch

Σύνδεση με τα ακουστικά AirPods

Αν διαμορφώσετε τα AirPods για χρήση με το iPhone, τότε θα συνδέονται ταυτόχρονα και στο Apple Watch και στο iPhone και θα αναπαράγουν αυτόματα ήχο από τη μία ή την άλλη συσκευή. Μάθετε πώς να διαμορφώσετε τα AirPods και πώς να αναπαραγάγετε μουσική στο Apple Watch.

Λάβετε βοήθεια

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το αξεσουάρ Bluetooth ή αν δεν συνδέεται ξανά:

 1. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο «Χρήση σε πτήση»Χρήση σε πτήση στην πρόσοψη του ρολογιού σας, η λειτουργία «Χρήση σε πτήση» είναι ενεργοποιημένη. Στο Apple Watch σας, αγγίξτε Ρυθμίσεις > Χρήση σε πτήση και κατόπιν απενεργοποιήστε τη.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το αξεσουάρ σας είναι πλήρως φορτισμένο και ενεργοποιημένο.

 3. Αν το αξεσουάρ εμφανίζεται στις Ρυθμίσεις > Bluetooth στο Apple Watch, αλλά δεν μπορείτε να το συνδέσετε, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να αποζευγοποιήσετε το αξεσουάρ.

 4. Προσπαθήστε να ζευγοποιήσετε πάλι το αξεσουάρ.

Αν χρειάζεστε βοήθεια για τη σύνδεση ή τη χρήση ενός αξεσουάρ Bluetooth με το Apple Watch σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: