Αν το Mac εμφανίζει μια κενή οθόνη κατά την εκκίνηση

Κατά την εκκίνηση του Mac, θα πρέπει να εμφανιστεί μια κενή οθόνη (μαύρη, γκρίζα ή μπλε) μία ή περισσότερες φορές. Αν το Mac σας φαίνεται να ενεργοποιείται, αλλά είναι κολλημένο σε μια κενή οθόνη, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Mac

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac. (Κάθε Mac έχει ένα κουμπί τροφοδοσίας. Σε φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν Touch ID, πατήστε παρατεταμένα το Touch ID.)

 2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε ξανά το Mac. Αν η οθόνη παραμένει κενή, συνεχίστε στην επόμενη ενότητα.

Πραγματοποιήστε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, αν είναι δυνατόν

Αν η οθόνη παραμένει κενή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS. Αν δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα εάν έχετε Mac με Apple Silicon, μπορείτε να δοκιμάσετε και τα δύο αυτά σύνολα βημάτων.

Αν χρησιμοποιείτε Mac με Apple Silicon

 1. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι απενεργοποιημένο.

 2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας. Καθώς κρατάτε πατημένο το κουμπί τροφοδοσίας, το Mac σας ενεργοποιείται και φορτώνει τις επιλογές εκκίνησης. Όταν δείτε τις «Επιλογές», αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας.

 3. Κάντε κλικ στις «Επιλογές» και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» που εμφανίζεται από κάτω.

 4. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα», χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για την επισκευή του δίσκου εκκίνησης και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Mac.

 5. Αν το Mac επανεκκινηθεί και εμφανιστεί ξανά κενή οθόνη, επανεγκαταστήστε το macOS.

Αν χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο Mac

 1. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας για 10 δευτερόλεπτα, ώστε να βεβαιωθείτε ότι το Mac είναι απενεργοποιημένο.

 2. Πατήστε και αφήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε το Mac. Αμέσως μόλις αφήσετε το κουμπί τροφοδοσίας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Command (⌘)-R και συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα μέχρι να εμφανιστεί ένα λογότυπο της Apple ή μια περιστρεφόμενη υδρόγειος.

 3. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα δίκτυο από το μενού Wi-Fiμενού Wi-Fi ή να συνδέσετε ένα καλώδιο δικτύου. Αν δεν εμφανίζεται ένα μενού Wi-Fi, αναζητήστε το στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

 4. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα», χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για την επισκευή του δίσκου εκκίνησης και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Mac.

 5. Αν το Mac επανεκκινηθεί και εμφανιστεί ξανά κενή οθόνη, επανεγκαταστήστε το macOS.

Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS

Αν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS, επειδή η οθόνη παραμένει κενή:

Αν το πρόβλημα επιμένει ή εάν χρειάζεστε βοήθεια με οποιαδήποτε από αυτές τις οδηγίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: