Πώς να κλειδώνετε ή να ξεκλειδώνετε σημειώσεις σε iPhone ή iPad

Μπορείτε να διατηρείτε ασφαλείς τις σημειώσεις που περιέχουν προσωπικά δεδομένα σας, όπως οικονομικά στοιχεία, ιατρικές πληροφορίες ή στοιχεία σύνδεσης σε ιστότοπους, με ένα συνθηματικό, Face ID ή Touch ID.

Πριν ξεκινήσετε

Αν είστε συνδεδεμένοι στο iCloud με ένα διαχειριζόμενο Apple ID, δεν μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις σας.

Χρήση του κωδικού του iPhone ή ενός συνθηματικού σημειώσεων για κλείδωμα σημειώσεων

Από το iOS 16 και έπειτα, διατίθενται δύο επιλογές για το κλείδωμα των σημειώσεων. Μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις με τον κωδικό του iPhone σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοναδικό συνθηματικό μόνο για τις Σημειώσεις. Και οι δύο επιλογές διατηρούν τις πληροφορίες σας ασφαλείς με διατερματική κρυπτογράφηση για τους λογαριασμούς iCloud.

Αν επιλέξετε τον κωδικό του iPhone, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε και να θυμάστε κάποιο ξεχωριστό συνθηματικό. Αν αποκτάτε πρόσβαση στις σημειώσεις σας στο iCloud από περισσότερες από μία συσκευές Apple, χρησιμοποιήστε τον κωδικό ή το συνθηματικό σύνδεσης για τη συγκεκριμένη συσκευή για να ξεκλειδώσετε αυτές τις σημειώσεις.

Αν επιλέξετε ένα μοναδικό συνθηματικό για τις Σημειώσεις, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας αν ξεχάσετε το συνθηματικό. Αν ξεχάσετε αυτό το συνθηματικό, μπορείτε να επαναφέρετε το συνθηματικό σημειώσεων και να χρησιμοποιήσετε το νέο συνθηματικό για να κλειδώσετε άλλες σημειώσεις. Αν αποκτάτε πρόσβαση στις σημειώσεις σας στο iCloud από περισσότερες από μία συσκευές Apple, χρησιμοποιήστε το ίδιο συνθηματικό σημειώσεων για να τις κλειδώσετε και να τις ξεκλειδώσετε όλες.

Η Apple δεν έχει πρόσβαση σε κλειδωμένες σημειώσεις και δεν μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές αν ξεχάσετε το συνθηματικό σημειώσεων. Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σημειώσεων, με την επαναφορά του συνθηματικού δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε σημειώσεις που είχατε κλειδώσει παλαιότερα. Αν κάνετε επαναφορά και κατόπιν δημιουργήσετε ένα νέο συνθηματικό σημειώσεων, θα μπορείτε απλώς να κλειδώσετε άλλες σημειώσεις.

Επιλογή συνθηματικού για τις Σημειώσεις στην εφαρμογή Ρυθμίσεις

ios11-settings-app-topic-icon
 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Σημειώσεις».

 2. Αγγίξτε «Συνθηματικό».

 3. Αν έχετε πολλούς λογαριασμούς, πατήστε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να ορίσετε ένα συνθηματικό.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε είτε «Χρήση του κωδικού iPhone» είτε «Δημιουργία συνθηματικού». Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό σημειώσεων, ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού.

 5. Αν το υποστηρίζει η συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.

 6. Αγγίξτε «Τέλος».

Επιλογή συνθηματικού στις Σημειώσεις

ios11-notes-app-topic-icon
 1. Ανοίξτε τις Σημειώσεις και μεταβείτε σε μια σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»κουμπί «Περισσότερα» και έπειτα αγγίξτε «Κλείδωμα».

 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να επιλέξετε είτε «Χρήση του κωδικού iPhone» είτε «Δημιουργία συνθηματικού». Αν επιλέξετε να δημιουργήσετε ένα συνθηματικό σημειώσεων, ορίστε μια υπόδειξη συνθηματικού.

 4. Αν το υποστηρίζει η συσκευή σας, ενεργοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.

 5. Αγγίξτε «Τέλος».

Για να κλειδώσετε τις σημειώσεις σας με τον κωδικό της συσκευής σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Κλειδοθήκη iCloud.

Κλείδωμα σημείωσης

 1. Ανοίξτε τη σημείωση που θέλετε να κλειδώσετε.

 2. Αγγίξτε το κουμπί «Περισσότερα»«Περισσότερα».

 3. Αγγίξτε «Κλείδωμα»«Κλείδωμα» .

  ios-17-iphone-14-pro-notes-lock-note-callout

Αφού κλειδώσετε τη σημείωσή σας, θα παραμείνει ανοιχτή και θα βλέπετε το εικονίδιο κλειδαριάςεικονίδιο κλειδαριάς στο επάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να αποκρύψετε το περιεχόμενο της σημείωσης πατώντας το εικονίδιο κλειδαριάςεικονίδιο κλειδαριάς .

Μάθετε περισσότερα για το κλείδωμα των Σημειώσεων σε Mac

Άνοιγμα κλειδωμένης σημείωσης

 1. Αγγίξτε την κλειδωμένη σημείωση.

 2. Αγγίξτε «Προβολή σημείωσης».

  ios-17-iphone-14-pro-notes-note-is-locked
 3. Χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID, ή εισαγάγετε το συνθηματικό σας.

Οι κλειδωμένες σημειώσεις σας παραμένουν ανοιχτές για αρκετά λεπτά, διευκολύνοντάς σας να μεταβείτε σε μια άλλη σημείωση, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε πληροφορίες από άλλες εφαρμογές και πολλά περισσότερα. Αν κλείσετε την εφαρμογή Σημειώσεις ή η συσκευή σας μεταβεί σε κατάσταση ύπνου, η σημείωση θα κλειδωθεί πάλι.

Αφαίρεση κλειδώματος

 1. Πατήστε την κλειδωμένη σημείωση και μετά πατήστε «Προβολή σημείωσης».

 2. Εισαγάγετε το συνθηματικό σας ή χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID.

 3. Αγγίξτε το κουμπί περισσότερων επιλογών κουμπί περισσότερων επιλογών .

 4. Επιλέξτε «Αφαίρεση» .

  ios-17-iphone-14-pro-notes-remove-lock-callout

Αν αφαιρέσετε το κλείδωμα από μια σημείωση, αυτό θα αφαιρεθεί σε όλες τις συσκευές στις οποίες έχετε συνδεθεί με το ίδιο Apple ID.

Μπορείτε να κλειδώσετε τις σημειώσεις μόνο στη συσκευή σας και στο iCloud. Δεν μπορείτε να κλειδώσετε σημειώσεις που περιέχουν ετικέτες, αρχεία PDF, ήχου, βίντεο, έγγραφα των εφαρμογών Keynote, Pages, Numbers ή σημειώσεις που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο IMAP για συγχρονισμό με λογαριασμούς, όπως Yahoo, Gmail και Hotmail. Δεν μπορείτε επίσης να προστατέψετε με συνθηματικό σημειώσεις που μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Αν θέλετε να διακόψετε την κοινή χρήση μιας σημείωσης, ανοίξτε τη σημείωση, αγγίξτε το κουμπί «Προσθήκη ατόμων»κουμπί «Προσθήκη ατόμων» και κατόπιν αγγίξτε Διαχείριση κοινόχρηστης σημείωσης > Διακοπή κοινής χρήσης.

Αλλαγή από το συνθηματικό σημειώσεων στον κωδικό του iPhone σας

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Κλειδοθήκη iCloud. Για να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό της συσκευής σας για τις κλειδωμένες σημειώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε την Κλειδοθήκη iCloud.

 2. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Σημειώσεις».

 3. Αγγίξτε «Συνθηματικό».

 4. Επιλέξτε «Χρήση κωδικού συσκευής».

 5. Χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID ή εισαγάγετε το προηγούμενο συνθηματικό σημειώσεων.

 6. Εισαγάγετε τον κωδικό του iPhone σας.

 7. Αγγίξτε «OK». Όλες οι κλειδωμένες σημειώσεις σας που χρησιμοποιούσαν το πιο πρόσφατο συνθηματικό σημειώσεων έχουν τώρα ενημερωθεί ώστε να χρησιμοποιούν τον κωδικό της συσκευής σας.

Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό της συσκευής σας για το κλείδωμα των σημειώσεων, αλλά αργότερα αφαιρέσετε τον κωδικό σας από τη συσκευή, θα μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση στις σημειώσεις που κλειδώσατε με τον κωδικό σας.

Αλλαγή του συνθηματικού των σημειώσεων

 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Σημειώσεις».

 2. Αγγίξτε «Συνθηματικό».

 3. Επιλέξτε τον λογαριασμό των Σημειώσεων που θέλετε να αλλάξετε και μετά πατήστε την επιλογή «Αλλαγή συνθηματικού».

 4. Χρησιμοποιήστε το Face ID ή το Touch ID ή εισαγάγετε το προηγούμενο συνθηματικό σημειώσεων.

 5. Εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και μια υπόδειξη συνθηματικού.

Επαναφορά του συνθηματικού σημειώσεων αν το ξεχάσετε

Για να ξεκλειδώσετε μια σημείωση, πρέπει να εισαγάγετε το συνθηματικό με το οποίο είναι κλειδωμένη. Αν ξεχάσετε το συνθηματικό σημειώσεων, η Apple δεν θα μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε ξανά πρόσβαση στις κλειδωμένες σημειώσεις σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο συνθηματικό σημειώσεων ή να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό της συσκευής σας αντ' αυτού, αλλά αυτή η επιλογή δεν θα σας εξασφαλίσει πρόσβαση στις παλιές σημειώσεις σας. Αν ορίσετε ένα νέο συνθηματικό σημειώσεων ή αλλάξετε στον κωδικό της συσκευής σας, οι σημειώσεις που θα δημιουργείτε εφεξής θα προστατεύονται με το νέο συνθηματικό.

Αν έχετε πολλά συνθηματικά σημειώσεων, δεν θα μπορείτε να ξέρετε ποιο συνθηματικό να χρησιμοποιήσετε όταν κοιτάτε τη λίστα Σημειώσεων. Αν ανοίξετε μια σημείωση που είχε κλειδωθεί με ένα παλιό συνθηματικό σημειώσεων, αλλά εισαγάγετε το τρέχον συνθηματικό σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση ότι εισαγάγατε λανθασμένο συνθηματικό, με μια υπόδειξη για το παλιό συνθηματικό σας. Αν εισαγάγετε το σωστό παλιό συνθηματικό σας, θα έχετε την επιλογή να ενημερώσετε το συνθηματικό αυτής της σημείωσης με το τρέχον συνθηματικό σας.

Για να επαναφέρετε το συνθηματικό σημειώσεων:

 1. Στην εφαρμογή Ρυθμίσεις, αγγίξτε «Σημειώσεις». Στη συνέχεια, αγγίξτε «Συνθηματικό».

 2. Επιλέξτε τον λογαριασμό των Σημειώσεων που θέλετε να αλλάξετε και μετά αγγίξτε την επιλογή «Επαναφορά συνθηματικού».

 3. Εισαγάγετε το συνθηματικό του Apple ID σας και κατόπιν αγγίξτε «OK».

 4. Αγγίξτε ξανά «Επαναφορά συνθηματικού».

 5. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό της συσκευής σας ή εισαγάγετε ένα νέο συνθηματικό και μια υπόδειξη συνθηματικού. Αγγίξτε «Τέλος».

Ημερομηνία δημοσίευσης: