Προσθέστε το κλειδί του αυτοκινήτου σας στο Πορτοφόλι Apple στο iPhone ή στο Apple Watch

Προσθέστε επαληθεύσιμες πληροφορίες εμβολιασμού για την COVID-19 ως κάρτα εμβολιασμού στο Πορτοφόλι και κατεβάστε και αποθηκεύστε τα επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού και αποτελεσμάτων εξετάσεων στην εφαρμογή Υγεία.

Πληροφορίες για τα επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού και αποτελεσμάτων εξετάσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια επαληθεύσιμες εκδόσεις των εγγράφων πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και αποτελεσμάτων εξετάσεων για την COVID-19 στην εφαρμογή Υγεία στο iPhone ή το iPod touch σας. Τα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού και αποτελεσμάτων εξετάσεων που λαμβάνονται σε αυτήν την επαληθεύσιμη μορφή φέρουν ψηφιακή υπογραφή από έναν πάροχο υπηρεσιών υγείας ή μια υγειονομική αρχή. Με τον τρόπο αυτό, τα ψηφιακά έγγραφα αυτής της μορφής έχουν ισοδύναμη ισχύ με ένα έντυπο έγγραφο που φέρει επίσημη σφραγίδα. Τα επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα υποδεικνύονται με ένα σύμβολο επιλογής στην εφαρμογή Υγεία. Αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή δεν έχει αλλάξει από την αρχική δημιουργία της.

Μπορείτε να κατεβάσετε επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού και αποτελεσμάτων εξετάσεων εάν ο πάροχος υπηρεσιών εμβολιασμού ή αποτελεσμάτων εξετάσεων που έχετε επιλέξει υποστηρίζει αυτήν τη μορφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για να μάθετε εάν υποστηρίζει επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα.

Στο iOS 15.4 και νεότερη έκδοση, υποστηρίζεται το Ενωσιακό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID (EU DCC)1 Μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποστηριζόμενη τεχνολογία για επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα.

Προσθήκη κάρτας εμβολιασμού στο Πορτοφόλι Apple

Στο iOS 15.1, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τα επαληθεύσιμα στοιχεία εμβολιασμού για την COVID-19 στην εφαρμογή Υγεία και να προσθέσετε μια κάρτα εμβολιασμού στο Πορτοφόλι.2

Αν λάβατε έναν κωδικό QR

Μπορείτε να κάνετε σάρωση ενός κωδικού QR που σας έχει δώσει ο πάροχος υπηρεσιών εμβολιασμού ή εξετάσεων για την COVID-19, για να προσθέσετε τα επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα στην εφαρμογή Υγεία.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα από την οθόνη Αφετηρίας, το Κέντρο ελέγχου ή την οθόνη κλειδώματος στο iPhone ή το iPod touch.

 2. Επιλέξτε την πίσω κάμερα.

 3. Κρατήστε τη συσκευή σας έτσι ώστε ο κωδικός QR να εμφανιστεί στο εικονοσκόπιο της εφαρμογής Κάμερα. Η συσκευή σας αναγνωρίζει τον κωδικό QR και εμφανίζει μια γνωστοποίηση από την εφαρμογή Υγεία.

 4. Αγγίξτε τη γνωστοποίηση της εφαρμογής Υγεία.

 5. Για τα επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού, αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη στο Πορτοφόλι και την Υγεία» για να προσθέσετε το έγγραφο στην εφαρμογή Υγεία και στην εφαρμογή Πορτοφόλι.

  ios15-iphone13-pro-health-add-vaccination-record-to-wallet
 6. αγγίξτε «Τέλος».

Αν υπάρξει αλλαγή στο έγγραφο πιστοποιητικού εμβολιασμού σας, όπως χορήγηση επιπλέον δόσης, θα πρέπει να προσθέσετε έναν νέο κωδικό QR.

Αν αποθηκεύσατε την εικόνα ενός κωδικού QR

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ζωντανό κείμενο στην εφαρμογή Φωτογραφίες για να προσθέσετε τα επαληθεύσιμα ιατρικά σας έγγραφα στην εφαρμογή Υγεία.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Φωτογραφίες.

 2. Αγγίξτε την εικόνα του κωδικού QR σας.

 3. Αγγίξτε παρατεταμένα τον κωδικό QR στην εικόνα και κατόπιν αγγίξτε «Άνοιγμα στο Υγεία».

 4. Για τα επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού, αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη στο Πορτοφόλι και την Υγεία» για να προσθέσετε το έγγραφο στην εφαρμογή Υγεία και στην εφαρμογή Πορτοφόλι.

 5. αγγίξτε «Τέλος».

Αν υπάρξει αλλαγή στο έγγραφο πιστοποιητικού εμβολιασμού σας, όπως χορήγηση επιπλέον δόσης, θα πρέπει να προσθέσετε έναν νέο κωδικό QR.

Αν λάβατε ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα επαληθεύσιμο ιατρικό έγγραφο που σας έχει δώσει ο πάροχος υπηρεσιών εμβολιασμού ή εξετάσεων για την COVID-19, για να προσθέσετε τα έγγραφα στην εφαρμογή Υγεία.

 1. Αγγίξτε τον σύνδεσμο λήψης στο iPhone ή το iPod touch.

 2. Για τα επαληθεύσιμα έγγραφα πιστοποιητικού εμβολιασμού, αγγίξτε την επιλογή «Προσθήκη στο Πορτοφόλι και την Υγεία» για να προσθέσετε το έγγραφο στην εφαρμογή Υγεία και στην εφαρμογή Πορτοφόλι.

 3. αγγίξτε «Τέλος».

Εάν έχετε ένα υπάρχον επαληθεύσιμο έγγραφο πιστοποιητικού εμβολιασμού αποθηκευμένο στην εφαρμογή Υγεία

Αν είχατε σαρώσει στο παρελθόν έναν κωδικό QR, είχατε κάνει λήψη ενός αρχείου ή είχατε συνδεθεί με τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης για να προσθέσετε τα ιατρικά έγγραφά σας στο iPhone ή το iPod touch, μπορείτε να προσθέσετε το αποθηκευμένο επαληθεύσιμο έγγραφο πιστοποιητικού εμβολιασμού για την COVID-19 στο Πορτοφόλι.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία.

 2. Αγγίξτε «Σύνοψη» κάτω αριστερά.

  ios15-iphone13-pro-health-summary-vaccination-record-highlight
 3. Κάτω από την επιλογή «Εγγραφή εμβολιασμού», αγγίξτε «Προσθήκη στο Πορτοφόλι».

Αν δεν βλέπετε την επιλογή «Προσθήκη στο Πορτοφόλι»:

 1. Αγγίξτε «Αναζήτηση» κάτω δεξιά και στη συνέχεια «Εμβόλια».

 2. Αγγίξτε τον τύπο εγγραφής εμβολιασμού.

 3. Αγγίξτε το επαληθεύσιμο έγγραφο πιστοποιητικού εμβολιασμού που έχει ένα σύμβολο επιλογής.

 4. Αγγίξτε «Προσθήκη στο Πορτοφόλι».

Πληροφορίες για τις κάρτες εμβολιασμού στο Πορτοφόλι

Αφού προσθέσετε την κάρτα εμβολιασμού στην εφαρμογή Πορτοφόλι, μπορείτε να την προβάλλετε και να την επιδεικνύετε ανά πάσα στιγμή. Το μπροστινό μέρος της κάρτας δείχνει το ονοματεπώνυμό σας, τον τύπο εμβολίου, τις ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι δόσεις, τον εκδότη της κάρτας και τον κωδικό QR.

Τα πλήρη στοιχεία της κάρτας εμβολιασμού σας θα είναι ορατά αφού πραγματοποιήσετε έλεγχο ταυτότητας με το Face ID, το Touch ID ή τον κωδικό.

Δεν είναι δυνατή η κοινή χρήση της κάρτας εμβολιασμού σας με άλλους χρήστες iPhone, iPod touch ή Apple Watch.

Οθόνη iPhone που δείχνει μια κάρτα εμβολιασμού στην εφαρμογή Πορτοφόλι

Προσθήκη επαληθεύσιμων ιατρικών εγγράφων

Ανάλογα με το πού έγινε ο εμβολιασμός ή οι εξετάσεις σας για την COVID-19, μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε με ασφάλεια τα επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα στην εφαρμογή Υγεία, χρησιμοποιώντας ένα κωδικό QR ή ένα αρχείο με δυνατότητα λήψης.

Εάν ο εμβολιασμός και οι εξετάσεις σας για την COVID-19 έγιναν μέσω παρόχου υπηρεσιών υγείας που υποστηρίζει τη δυνατότητα «Ιατρικές εγγραφές» σε iPhone και τα επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα, μπορείτε να συνδεθείτε με τον πάροχό σας μέσα από την εφαρμογή Υγεία. Αφού συνδεθείτε, γίνεται αυτόματα λήψη των διαθέσιμων επαληθεύσιμων ιατρικών εγγράφων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να προσθέσετε τα ιατρικά έγγραφά σας.

Προβολή επαληθεύσιμου ιατρικού εγγράφου

Αφού κατεβάσετε και αποθηκεύσετε ένα επαληθεύσιμο ιατρικό έγγραφο στην εφαρμογή Υγεία, μπορείτε να το προβάλετε ανά πάσα στιγμή.

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Υγεία και κατόπιν αγγίξτε «Περιήγηση».

  ios15-iphone13-pro-health-summary-vaccination-record-details
 2. Αγγίξτε «Εμβόλια» ή «Αποτελέσματα εξετάσεων».

 3. Αγγίξτε το επαληθεύσιμο ιατρικό έγγραφο που θέλετε να προβάλετε.

Το επαληθεύσιμο ιατρικό έγγραφο στην εφαρμογή Υγεία περιέχει πληροφορίες, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία για το εμβόλιο ή την εξέταση που έγινε, καθώς και τον κωδικό QR που έχει συσχετιστεί με το συγκεκριμένο επαληθεύσιμο ιατρικό έγγραφο.

Κοινή χρήση επαληθεύσιμου ιατρικού εγγράφου

Μπορείτε να επιλέξετε να μοιραστείτε επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα με εφαρμογές τρίτων παρόχων όταν μια εγκεκριμένη εφαρμογή ζητάει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Όταν οι εφαρμογές ζητούν πρόσβαση σε επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα, μπορείτε να επιλέξετε ποια συγκεκριμένα έγγραφα θα μοιραστείτε. Θα γίνει κοινή χρήση των συγκεκριμένων εγγράφων μόνο μία φορά στην εφαρμογή. Οι εφαρμογές τρίτων παρόχων δεν έχουν συνεχή πρόσβαση στα επαληθεύσιμα ιατρικά έγγραφα που μοιράζεστε.

Επειδή αυτά τα έγγραφα είναι σε επαληθεύσιμη μορφή, αν επιλέξετε να μοιραστείτε αυτά τα έγγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων και πιστοποιητικών εμβολιασμού με εφαρμογές τρίτων παρόχων, όπως επιχειρήσεις ή χώρους εκδηλώσεων, οι εφαρμογές τρίτων παρόχων θα μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το έγγραφο εκδόθηκε από τον πάροχο αποτελεσμάτων εξετάσεων ή υπηρεσιών εμβολιασμού, καθώς και ότι δεν έχει τροποποιηθεί μετά την έκδοσή του.

Η Apple δεν συμμετέχει στη διαδικασία επαλήθευσης που ακολουθούν οι τρίτοι πάροχοι και δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα όταν γίνεται εισαγωγή ή κοινή χρήση τους.

1. Η δυνατότητα προσθήκης επαληθεύσιμων εγγράφων πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και αποτελεσμάτων εξετάσεων είναι διαθέσιμη οπουδήποτε υποστηρίζεται η τεχνολογία.

2. Δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε έγγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων ή πιστοποιητικού νόσησης στο Πορτοφόλι.

Ημερομηνία δημοσίευσης: