Κατάργηση της καταχώρισης του iMessage στο iPhone ή στο διαδίκτυο

Εάν αλλάξατε σε ένα τηλέφωνο που δεν είναι Apple και δεν λαμβάνετε μηνύματα SMS/MMS, ενδέχεται να πρέπει να καταργήσετε την καταχώριση του iMessage.

Κατάργηση καταχώρισης του iMessage στο iPhone

Εάν έχετε ακόμα το iPhone, μπορείτε να καταργήσετε την καταχώριση του iMessage ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

  1. Εάν μεταφέρατε την κάρτα SIM

  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

  3. Αγγίξτε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν «Μηνύματα». Απενεργοποιήστε το iMessage.

    Για να απενεργοποιήσετε το iMessage, αγγίξτε τον διακόπτη.
  4. Πατήστε «Ρυθμίσεις» και, κατόπιν, πατήστε «FaceTime». Απενεργοποιήστε το FaceTime.

Κατάργηση καταχώρισης του iMessage στο διαδίκτυο

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο iPhone, μπορείτε να καταργήσετε την καταχώριση του iMessage στο διαδίκτυο. Όταν ολοκληρωθεί η κατάργηση της καταχώρισης, ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα διαγραφεί από τις υπηρεσίες iMessage. Κανονικά, θα πρέπει να μπορείτε να λάβετε μηνύματα κειμένου αμέσως. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές Apple ενδέχεται να χρειαστούν μερικές ώρες μέχρι να αναγνωρίσουν ότι δεν χρησιμοποιείτε το iMessage όταν σας στέλνουν ένα μήνυμα.

Εάν κάποιος στείλει ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το iMessage στο Apple ID σας, θα το λάβετε στις άλλες συσκευές σας Apple. Εάν κάποιος σας στείλει ένα μήνυμα κειμένου στον αριθμό τηλεφώνου σας, θα το λάβετε μόνο ως SMS/MMS στο τηλέφωνό σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: