Επανεκκίνηση του Mac στο macOS ή στα Windows

Αφού εγκαταστήσετε τα Microsoft Windows στο Mac σας με επεξεργαστή Intel, μπορείτε να επιλέξετε εάν το Mac θα εκκινείται στο macOS ή στα Windows.

Εκκίνηση σε macOS από Windows

 1. Από την περιοχή ειδοποιήσεων στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών των Windows, κάντε κλικ στο σύμβολο εισαγωγήςσύμβολο εισαγωγής για να εμφανίσετε τα κρυμμένα εικονίδια.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του Boot CampNo alt supplied for Image.

 3. Από το μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε «Restart in macOS» (Επανεκκίνηση σε macOS).

Εναλλακτικά, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε το Mac σας. Εάν έχετε συνδεθεί στα Windows τη συγκεκριμένη στιγμή, μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση επιλέγοντας «Παροχή ενέργειας» από το μενού «Έναρξη». Όταν ξεκινήσει η επανεκκίνηση του Mac σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ⌥ (ή Alt) στο πληκτρολόγιό σας. Αφήστε το πλήκτρο όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο που δείχνει όλους τους διαθέσιμους τόμους εκκίνησης.

 2. Επιλέξτε τον τόμο εκκίνησης του Mac (Macintosh HD) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return ή κάντε κλικ στο κουμπί πάνω βέλους:

  Startup Manager screen

Εκκίνηση σε Windows από macOS

 1. Κάντε επανεκκίνηση του Mac. Όταν ξεκινήσει η επανεκκίνηση του Mac σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ⌥ (ή Alt) στο πληκτρολόγιό σας. Αφήστε το πλήκτρο όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο (όπως απεικονίζεται παραπάνω) που δείχνει όλους τους διαθέσιμους τόμους εκκίνησης.

 2. Επιλέξτε τον τόμο Boot Camp και μετά πατήστε το πλήκτρο Return ή κάντε κλικ στο κουμπί πάνω βέλους.

Ή ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε macOS Ventura 13 ή νεότερη έκδοση:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στην πλαϊνή στήλη.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Δίσκος εκκίνησης» στα δεξιά.

 3. Επιλέξτε τον τόμο Boot Camp και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση».

Ή ακολουθήστε αυτά τα βήματα σε παλαιότερες εκδόσεις του macOS:

 1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Δίσκος εκκίνησης».

 2. Κάντε κλικ στην κλειδαριάNo alt supplied for Image και κατόπιν εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή.

 3. Επιλέξτε τον τόμο Boot Camp και μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Επανεκκίνηση».

Μάθετε περισσότερα

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: