Αν μια εφαρμογή θέλει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας

Ενημερωθείτε σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου της λειτουργίας Bluetooth στο iPhone, το iPad, το Apple Watch και το Apple TV.

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις απορρήτου της λειτουργίας Bluetooth

Ξεκινώντας από το iOS 13, το iPadOS 13, το watchOS 6 και το tvOS 13, μια εφαρμογή πρέπει να ζητά άδεια για να χρησιμοποιήσει τις λειτουργίες Bluetooth. Η ερώτηση για την παραχώρηση άδειας περιλαμβάνει μια σύντομη επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο η εφαρμογή χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth, που μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό κοντινών συσκευών, τη βελτίωση των πληροφοριών τοποθεσίας και άλλες χρήσεις.

Δεν απαιτείται άδεια για πολλές χρήσεις ήχου, όπως τη χρήση ακουστικών ή ηχείων Bluetooth, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη λειτουργία Bluetooth για συγκεκριμένες λειτουργίες ήχου ενδέχεται να ζητήσει την άδειά σας.

Παραχώρηση ή ανάκληση άδειας πρόσβασης στη λειτουργία Bluetooth για μια εφαρμογή

Αν εμφανιστεί μια ερώτηση που σας ρωτά σχετικά με μια εφαρμογή η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να αγγίξετε «OK» για να επιτρέψετε την πρόσβαση στη λειτουργία Bluetooth. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιεί η εφαρμογή τη λειτουργία Bluetooth, αγγίξτε «Να μην επιτραπεί».

Αν αργότερα αποφασίσετε ότι θέλετε να επιτρέψετε ή να ανακαλέσετε την πρόσβαση μιας εφαρμογής στη λειτουργία Bluetooth, μπορείτε να ενημερώσετε την επιλογή σας στις ρυθμίσεις της συσκευής σας:

  1. Πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις.

  2. Αγγίξτε «Απόρρητο και ασφάλεια».

  3. Αγγίξτε «Bluetooth».

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: