Μετά την αγορά μιας συσκευής Apple, κρατήστε την απόδειξή σας

Συγχαρητήρια για τη νέα συσκευή σας Apple! Γνωρίζουμε ότι θέλετε να φροντίσετε τη νέα σας συσκευή όσο το δυνατόν καλύτερα, για αυτό σας προτείνουμε να φυλάξετε την απόδειξη και άλλα σημαντικά έγγραφα σε ασφαλές μέρος.

Αν χρειαστεί κάποια στιγμή να ενημερώσετε τα στοιχεία της συσκευή σας, θα σας ζητήσουμε ένα αντίγραφο της αρχικής απόδειξης αγοράς. Αν έχετε κάποιο πρόγραμμα AppleCare, θα πρέπει επίσης να φυλάξετε και την επιστολή απόδειξης κάλυψης.

Όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν εκδοθεί από κάποιον Εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple και να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Ευανάγνωστη απόδειξη αγοράς

 • Η απόδειξη αγοράς πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:

  • Μια ακριβή περιγραφή της συσκευής σας.

  • Την ημερομηνία αγοράς της συσκευής.

  • Έναν αριθμό τιμολογίου ή απόδειξης.

  • Την τιμή της συσκευής.

  • Τα στοιχεία επικοινωνίας του μεταπωλητή. Η σφραγίδα ή το λογότυπο του μεταπωλητή, αν είναι δυνατόν.

  • Τον σειριακό αριθμό της συσκευής, αν οι αποδείξεις που εκδίδει ο μεταπωλητής περιλαμβάνουν συνήθως τους σειριακούς αριθμούς.

Ημερομηνία δημοσίευσης: