Πώς το iOS, το iPadOS και το macOS αποφασίζουν σε ποιο ασύρματο δίκτυο θα συνδεθούν αυτόματα

Κατά την αυτόματη σύνδεση σε δίκτυα, το macOS Ventura, το iOS και το iPadOS ξεκινούν από το δίκτυο που προτιμάται περισσότερο και κατόπιν ακολουθούν τα ιδιωτικά δίκτυα και έπειτα τα δημόσια.

Όταν η συσκευή σας iOS ή iPadOS ή το Mac σας με macOS Ventura ή νεότερη έκδοση αξιολογεί αναγνωριστικά συνόλου υπηρεσιών (SSID) και προσδιορίζει σε ποιο δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα, επιχειρεί να συνδεθεί σε δίκτυα με την εξής σειρά:

 1. Το «πιο προτιμώμενο» δίκτυο

  • Τα γνωστά δίκτυα βαθμολογούνται με βάση τις ενέργειές σας. Αν μεταβείτε χειροκίνητα σε ένα δίκτυο, η βαθμολογία του αυξάνεται. Αν αποσυνδεθείτε χειροκίνητα από ένα δίκτυο, η βαθμολογία του μειώνεται. Το «πιο προτιμώμενο» δίκτυο είναι εκείνο με την υψηλότερη βαθμολογία.

 2. Ένα ιδιωτικό δίκτυο

  • Τα ιδιωτικά δίκτυα είναι εκείνα που έχουν δημιουργηθεί σε σπίτια και γραφεία και μπορεί να περιλαμβάνουν το Προσωπικό hotspot στη συσκευή σας iOS ή iPadOS ή στο Mac σας με macOS Ventura ή νεότερη έκδοση. Το macOS Ventura, το iOS ή το iPadOS επανασυνδέεται σε γνωστά ιδιωτικά δίκτυα ξεκινώντας από εκείνο στο οποίο συνδέθηκε πιο πρόσφατα.

 3. Ένα δημόσιο δίκτυο

  • Τα δημόσια δίκτυα έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση από το κοινό σε δημόσιους χώρους, για παράδειγμα, σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια ή καφετέριες. Μερικά άλλα παραδείγματα είναι, μεταξύ άλλων, τα δίκτυα Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM ή οι συνδέσεις Wi-Fi που παρέχονται από φορείς κινητής τηλεφωνίας και παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης σε δίκτυα.

Αν το macOS Ventura, το iOS ή το iPadOS εντοπίσει πολλά ιδιωτικά ή δημόσια δίκτυα, το macOS Ventura, το iOS ή το iPadOS θέτει σε προτεραιότητα τα δίκτυα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, με την εξής σειρά:

 1. Μέθοδος διαμόρφωσης (iOS 16.4, iPadOS 16.4 και macOS Ventura 13.3 ή νεότερη έκδοση): Τα ιδιωτικά δίκτυα που έχουν διαμορφωθεί με χρήση προφίλ διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) προτιμώνται έναντι των δικτύων χειροκίνητης σύνδεσης.

 2. Υψηλότερο υποστηριζόμενο πρότυπο Wi-Fi: Για παράδειγμα, τα δίκτυα Wi-Fi 6 προτιμώνται έναντι των δικτύων Wi-Fi 5.

 3. Ζώνη συχνοτήτων: 6 GHz, έπειτα 5 GHz, έπειτα 5 GHz (DFS) και έπειτα 2,4 GHz.

 4. Ασφάλεια: WPA Enterprise, έπειτα WPA Personal και έπειτα WEP.

 5. Ισχύς σήματος: Μάθετε περισσότερα για τον δείκτη RSSI και την περιαγωγή σε ασύρματα δίκτυα για επιχειρήσεις.

Δεν θα γίνεται αυτόματη σύνδεση σε Μη ασφαλή / Ανοιχτά δίκτυα, εκτός αν είχε πραγματοποιηθεί σύνδεση στο δίκτυο μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Πληροφορίες για την αυτόματη σύνδεση μετά από επανεκκίνηση

Μετά από μια επανεκκίνηση, τα διαπιστευτήρια Wi-Fi του iOS και του iPadOS θα είναι διαθέσιμα μόνο αφού ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Το iOS και το iPadOS θα περιμένουν να ξεκλειδωθεί η συσκευή πριν να συνδεθούν αυτόματα σε οποιοδήποτε κοντινό δίκτυο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: