Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά εγγράφων και δεδομένων από διαχειριζόμενες εφαρμογές

Μάθετε ποιες επιλογές να κάνετε για τη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και την επαναφορά εγγράφων και δεδομένων από εφαρμογές που είναι εκχωρημένες στη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) σε iOS και iPadOS.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) για να εκχωρήσετε μια εφαρμογή σε έναν συγκεκριμένο χρήστη ή σε μια συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) για την εγκατάσταση μιας εφαρμογής, έχετε τις εξής δύο επιλογές:

  • Αποτροπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των εγγράφων και δεδομένων της εφαρμογής

  • Αφαίρεση της εφαρμογής κατά την αφαίρεση του προφίλ MDM

Αυτές οι επιλογές σάς βοηθούν να προσδιορίσετε εάν και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα και να επαναφέρετε έγγραφα και δεδομένα εφαρμογών.

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά εφαρμογών, εγγράφων και δεδομένων

Τα έγγραφα και τα δεδομένα εφαρμογών μπορεί να περιλαμβάνονται όταν δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα από μια συσκευή iOS ή iPadOS στα iCloud, Finder ή iTunes, ανάλογα με τις επιλογές που κάνετε όταν η Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM) εγκαθιστά μια εφαρμογή:

  • Εάν επιλέξετε «Αποτροπή δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων της εφαρμογής», οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα ή να επαναφέρουν έγγραφα και δεδομένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή.

  • Εάν επιλέξετε «Αφαίρεση της εφαρμογής κατά την αφαίρεση του προφίλ MDM», οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα για τα δεδομένα της συγκεκριμένης εφαρμογής, αλλά μπορούν να επαναφέρουν τα δεδομένα μόνο στην ίδια συσκευή. Εάν κάνουν επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου σε μια νέα συσκευή, δεν πραγματοποιείται επαναφορά των δεδομένων.

  • Εάν δεν κάνετε καμία από αυτές τις επιλογές, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν εφεδρικά αντίγραφα και να επαναφέρουν δεδομένα εφαρμογών στην ίδια συσκευή ή σε μια νέα συσκευή. Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται επίσης να επιλέγουν την εξαίρεση δεδομένων από τα εφεδρικά αντίγραφα ή να μην επιτρέπουν την επαναφορά των δεδομένων τους σε μια διαφορετική συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση της λύσης MDM.

Εκ νέου εγκατάσταση διαχειριζόμενων εφαρμογών

Εάν τα δεδομένα σε μια διαχειριζόμενη εφαρμογή επαναφέρονται από το iCloud, η εφαρμογή, εάν είχε εκχωρηθεί σε έναν χρήστη, θα εγκατασταθεί ξανά αυτόματα. Επίσης, εάν είχε εκχωρηθεί σε μια συσκευή και το εφεδρικό αντίγραφο επαναφέρθηκε στην ίδια συσκευή, η εφαρμογή θα εγκατασταθεί ξανά αυτόματα.

Ωστόσο, η εφαρμογή δεν θα εγκατασταθεί ξανά αυτόματα, εάν το εφεδρικό αντίγραφο επαναφέρεται από το Apple Configurator, το Finder ή το iTunes.

Εάν η εφαρμογή δεν εγκαταστάθηκε ξανά αυτόματα, η λύση MDM μπορεί να την εγκαταστήσει πάλι.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε για τα εφεδρικά αντίγραφα για iPhone, iPad και iPod touch

Ημερομηνία δημοσίευσης: