Διαμόρφωση του iPad και του Mac για τη διενέργεια δοκιμών και αξιολογήσεων

Οι εφαρμογές από εγκεκριμένους προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιούν τη λειτουργία αξιολόγησης υιοθετώντας το πλαίσιο Αυτόματης διαμόρφωσης αξιολόγησης για το κλείδωμα και τη διαμόρφωση του iPad ή του Mac αυτόματα για τη διενέργεια αξιολογήσεων στο διαδίκτυο.

Με τη λειτουργία αξιολόγησης, οι εφαρμογές μπορούν να απενεργοποιήσουν ορισμένες δυνατότητες υλικού και λογισμικού, ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις για ασφαλές περιβάλλον δοκιμής και να εμποδίσουν το άτομο που διενεργεί δοκιμή να χρησιμοποιήσει άλλες εφαρμογές και να ακυρώσει τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Χρήση μιας εφαρμογής με ενσωματωμένη τη λειτουργία αξιολόγησης

Για τη διασφάλιση του iPad ή του Mac για δοκιμές με μια υποστηριζόμενη εφαρμογή δεν απαιτείται πρόσθετη διαμόρφωση ή διαχείριση, όπως η Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM). Οι εφαρμογές με λειτουργία αξιολόγησης κλειδώνουν αυτόματα το iPad ή το Mac στη συγκεκριμένη εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι χρήστες να μην μπορούν να μεταβούν σε άλλη εφαρμογή ενώ είναι ενεργή η λειτουργία αξιολόγησης.

Απευθυνθείτε στον πάροχο της εφαρμογής αξιολόγησης, για να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του χρησιμοποιεί το πλαίσιο Αυτόματης διαμόρφωσης αξιολόγησης.

Λειτουργία αξιολόγησης σε iOS

Η λειτουργία αξιολόγησης υποστηρίζεται στο iOS 9.3.2 ή νεότερη έκδοση. Όταν η λειτουργία αξιολόγησης είναι ενεργή στο iOS, οι παρακάτω δυνατότητες απενεργοποιούνται από προεπιλογή:

 • Αυτόματη διόρθωση και ορθογραφικός έλεγχος*

 • Προβλεπτικό πληκτρολόγιο*

 • Αναζήτηση ορισμών στο λεξικό

 • Συντομεύσεις πληκτρολογίου*

 • Κοινή χρήση

 • Καθολικό πρόχειρο

 • Υπαγόρευση*

 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση με την Τάξη

 • Εγγραφή οθόνης

 • Εκφώνηση επιλεγμένου κειμένου*

 • Αυτόματη χρήση κεφαλαίων

 • Siri

 • Αυτοσυμπλήρωση συνθηματικού*

Στο iOS 14 και νεότερες εκδόσεις, οι προγραμματιστές μπορούν να ενεργοποιήσουν τις δυνατότητες που είναι επισημασμένες με αστερίσκο.

Αν ενεργοποιήσετε τη Μονοεφαρμογική λειτουργία ή την Καθοδηγούμενη πρόσβαση στο iOS, αυτή η δυνατότητα αντικαθιστά τους περιορισμούς της λειτουργίας αξιολόγησης.

Λειτουργία αξιολόγησης σε macOS

Η λειτουργία αξιολόγησης υποστηρίζεται στο macOS Catalina 10.15.4 ή νεότερη έκδοση. Όταν η λειτουργία αξιολόγησης είναι ενεργή στο macOS, οι παρακάτω δυνατότητες απενεργοποιούνται:

 • Dock

 • Γραμμή μενού

 • Exposé και Spaces

 • Mission Control

 • Εκκινήσεις εφαρμογών από πλήκτρα λειτουργιών

 • Κέντρο γνωστοποιήσεων και γνωστοποιήσεις

 • Εφαρμογή Μουσική (πρώην iTunes)

 • Handoff

 • Καθολικό πρόχειρο

 • Κάμερα Συνέχισης

 • Κοινή χρήση οθόνης και κατοπτρισμός

 • Εγγραφή οθόνης και στιγμιότυπα οθόνης

 • Απομακρυσμένη είσοδος

 • Siri

 • Υπαγόρευση

 • Πληκτρολόγιο Emoji

 • Χειρονομία αναζήτησης επιφάνειας αφής

Η αυτόματη διόρθωση και ο ορθογραφικός έλεγχος δεν περιορίζονται αυτόματα στο macOS. Μπορούν να ελεγχθούν μέσω περιοριστικών χαρακτηριστικών στο περιεχόμενο ιστού.

Κλείδωμα του iPad σε μία εφαρμογή δοκιμής, με τη Μονοεφαρμογική λειτουργία

Αν η εφαρμογή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία αξιολόγησης ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για σκοπούς διάγνωσης, στην τάξη ή για σκοπούς διαμορφωτικής αξιολόγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό MDM για τη διαμόρφωση του iPad για Μονοεφαρμογική λειτουργία. Το λογισμικό MDM εγκαθιστά ένα προφίλ που αναγνωρίζει την επιλεγμένη εφαρμογή και επιβάλει το άνοιγμά της στη συσκευή, εμποδίζοντας τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν άλλες εφαρμογές. Στο προφίλ, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετες δυνατότητες τις οποίες δεν θέλετε να χρησιμοποιούν οι μαθητές.

Αν θέλετε να περιορίσετε τις λειτουργίες πληκτρολογίου και λεξικού, πρέπει να περιορίσετε ξεχωριστά αυτές τις δυνατότητες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον περιορισμό λειτουργιών πληκτρολογίου και λεξικού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: