Διαγραφή ενσωματωμένων εφαρμογών της Apple στη συσκευή με iOS 12, iOS 13 ή iPadOS ή στο Apple Watch

Στο iOS 12, στο iOS 13 και στο iPadOS, μπορείτε να διαγράψετε μερικές ενσωματωμένες εφαρμογές της Apple από το iPhone, το iPad, το iPod touch ή το Apple Watch.

Όταν διαγράφετε μια ενσωματωμένη εφαρμογή από τη συσκευή σας, διαγράφετε επίσης τυχόν σχετικά δεδομένα χρήστη και αρχεία διαμόρφωσης. Αυτή η ενέργεια μπορεί να επηρεάσει στοιχεία, όπως σχετικές λειτουργίες ή πληροφορίες συστήματος στο Apple Watch σας.

Ενσωματωμένες εφαρμογές που μπορείτε να διαγράψετε από τη συσκευή σας

Εάν έχετε iOS 12, iOS 13 ή iPadOS 13, μπορείτε να διαγράψετε1 τις παρακάτω εφαρμογές από τη συσκευή σας:

 • Δραστηριότητα

 • Apple Books4

 • Αριθμομηχανή

 • Ημερολόγιο

 • Πυξίδα

 • Επαφές2

 • FaceTime3

 • Αρχεία

 • Εύρεση φίλων (μόνο στο iOS 12)

 • Οικία

 • iTunes Store

 • Mail

 • Χάρτες4

 • Μέτρηση

 • Μουσική4

 • News (όπου είναι διαθέσιμη)

 • Σημειώσεις

 • Podcast4

 • Υπομνήσεις

 • Μετοχές

 • Συμβουλές

 • Τηλεόραση (όπου είναι διαθέσιμη)

 • Βίντεο

 • Μαγνητόφωνο

 • Εφαρμογή Watch5

 • Καιρός

 1. Στο iOS 10, μπορείτε να αφαιρέσετε ενσωματωμένες εφαρμογές από την οθόνη Αφετηρίας της συσκευής σας, αλλά δεν μπορείτε να τις διαγράψετε. Δείτε αυτό το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενσωματωμένες εφαρμογές στο iOS 10.

 2. Αν διαγράψετε την εφαρμογή Επαφές, όλες οι πληροφορίες των επαφών σας θα παραμείνουν στην εφαρμογή Τηλέφωνο.

 3. Αν διαγράψετε την εφαρμογή FaceTime, θα μπορείτε ακόμα να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις FaceTime στις Επαφές και την εφαρμογή Τηλέφωνο.

 4. Αν διαγράψετε τις εφαρμογές Apple Books, Χάρτες, Μουσική ή Podcast, δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση με το CarPlay. Αν διαγράψετε την εφαρμογή Μουσική, δεν θα μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο ήχου της βιβλιοθήκης της χρησιμοποιώντας εφαρμογές της Apple ή τρίτων σε ορισμένα στερεοφωνικά αυτοκινήτου ή στερεοφωνικούς δέκτες.

 5. Αν προσπαθήσετε να διαγράψετε την εφαρμογή Watch από ένα iPhone που είναι ζευγοποιημένο με Apple Watch, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση που σας ζητάει να καταργήσετε τη ζευγοποίηση του Apple Watch, για να είναι δυνατή η διαγραφή της εφαρμογής.

Διαγράψτε μια ενσωματωμένη εφαρμογή από τη συσκευή σας

 1. Στη συσκευή iOS ή iPadOS, αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή.

 2. Πατήστε «Αναδιάταξη εφαρμογών».

 3. Πατήστε το No alt supplied for Image στην επάνω αριστερή γωνία για να διαγράψετε την εφαρμογή.

 4. Πατήστε «Διαγραφή». Στη συνέχεια, σε iPhone X ή νεότερα μοντέλα, πατήστε «Τέλος». Εναλλακτικά, σε iPhone 8 ή παλαιότερα μοντέλα, πατήστε το κουμπί Αφετηρίας.

Εάν έχετε Apple Watch, η διαγραφή μιας εφαρμογής από το iPhone διαγράφει, επίσης, την εφαρμογή από το Apple Watch.

Επαναφέρετε μια ενσωματωμένη εφαρμογή που διαγράψατε

 1. Στη συσκευή iOS ή iPadOS, μεταβείτε στο App Store.

 2. Αναζητήστε την εφαρμογή. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το ακριβές όνομα της εφαρμογής. Βρείτε το σωστό όνομα των ενσωματωμένων εφαρμογών.

 3. Πατήστε No alt supplied for Image για επαναφορά της εφαρμογής.

 4. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναφορά της εφαρμογής και ανοίξτε την από την οθόνη Αφετηρίας.

Εάν έχετε ένα Apple Watch, η επαναφορά μιας εφαρμογής στο iPhone επαναφέρει, επίσης, την εφαρμογή στο Apple Watch.

Τι συμβαίνει όταν διαγράφετε ενσωματωμένες εφαρμογές από τη συσκευή σας

Η διαγραφή ενσωματωμένων εφαρμογών από τη συσκευή μπορεί να επηρεάσει άλλες λειτουργίες του συστήματος. Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα:

 • Αν έχετε ζευγοποιήσει ένα Apple Watch με το iPhone σας, με τη διαγραφή μιας εφαρμογής από το iPhone η συγκεκριμένη εφαρμογή θα διαγραφεί και από την οθόνη Αφετηρίας του Apple Watch.

 • Αν διαγράψετε την εφαρμογή Podcast από τη συσκευή σας, τα Podcast δεν θα είναι διαθέσιμα με το CarPlay.

 • Αν διαγράψετε την εφαρμογή Μετοχές ή Καιρός από τη συσκευή σας, οι μετοχές και ο καιρός δεν θα είναι διαθέσιμα αλλού. Για παράδειγμα, δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με μετοχές ή με τον καιρό στο Κέντρο γνωστοποιήσεων του iPhone ή ως Πολυπλοκότητες ή Ματιές στο Apple Watch.

 • Αν διαγράψετε την εφαρμογή Αριθμομηχανή, η αριθμομηχανή δεν θα εμφανίζεται στο Κέντρο ελέγχου.

Για να επαναφέρετε λειτουργίες που έχουν επηρεαστεί, μπορείτε να προσθέσετε ξανά τις ενσωματωμένες εφαρμογές στη συσκευή σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: