Touch ID

En funktion til genkendelse af fingeraftryk på nogle Mac-computere. Med Touch Bar kan du låse din Mac og visse emner, der er beskyttet med en adgangskode, op, købe ind på nettet med Apple Pay og købe emner i iTunes Store, App Store og iBooks Store.

Et tastatur med Touch Bar øverst; Touch ID findes i højre side af Touch Bar.

Du bruger Touch ID ved at anbringe din finger på Touch ID i den højre side af Touch Bar.

Du indstiller Touch ID ved at vælge Apple > Systemindstillinger og derefter klikke på Touch ID.

Du kan få flere oplysninger om Touch ID i Apple-supportartiklen Brug af Touch ID på MacBook Pro.