macOS High Sierra

Hvad er album?

Et album er en samling af fotografier og videoklip. Fotos opretter automatisk nogle album, og du kan selv oprette så mange album, du vil, for at organisere dine fotografier efter dine behov. Du kan anbringe fotografier i flere album. Du kan også oprette smarte album, som automatisk indsamler fotografier på basis af kriterier, du angiver, f.eks. nøgleord og steder. Du kan organisere dine album i grupper ved at anbringe dem i mapper.

Åbn Fotos for mig

Album vises i indholdsoversigten. Vælg et album for at se dets indhold i vinduet til højre. Hvis du vil se album i en mappe, f.eks. mappen Mine album, skal du klikke på trekanten ud for mappen. Du kan også bare vælge mappenavnet og de album, den indeholder, i vinduet til højre. Dobbeltklik på et album for at åbne det.

Vinduet Fotos med Mine album valgt i indholdsoversigten og de album, du har oprettet, vist i vinduet til højre.

Tip: Du kan hurtigt se indholdet af et album ved at anbringe markøren over albummet og rulle eller skubbe til venstre eller højre.

Du kan oprette følgende typer album i Fotos:

 • Standardalbum: Du opretter og navngiver disse album, og du kan føje lige så mange fotografier og videoklip til dem, som du har lyst til. Du kan medtage samme fotografi i flere album, og du kan altid tilføje og slette fotografier i et album.

 • Smarte album: Disse album indsamler og viser automatisk fotografier på basis af kriterier, du angiver. Du kan f.eks. oprette et smart album og indstille det til at indeholde alle de fotografier, der er taget i 2014, og som også er en favorit. Fotos føjer derefter de fotografier, der opfylder kriterierne, til det smarte album. Hver gang du importerer nye fotografier, føjer Fotos dem, der opfylder kriterierne, til det smarte album.

 • Mapper: Du kan organisere biblioteket yderligere ved at gruppere album i mapper. Du kan f.eks. oprette mapper, der skal indeholde album med familiefester eller album med fotografier fra dine campingture. Du kan få flere oplysninger om brug af mapper i Grupper album i mapper.

Fotos opretter automatisk album til dig for at gøre dit bibliotek mere overskueligt, bl.a. følgende:

 • Fotos: Indeholder alle fotografierne i dit bibliotek sorteret efter den dato, hvor de blev tilføjet i biblioteket. Albummet indeholder også fotografier, der er overført fra dine andre iOS-enheder og Mac-computere, hvor iCloud-fotobibliotek og Min fotostream er slået til.

 • Minder: Indeholder minder, som Fotos har oprettet for dig. Du kan også klikke på knappen Favoritminder på værktøjslinjen for at se de minder, du har markeret som favoritter.

 • Favoritter: Indeholder fotografier, du har markeret som favoritter.

 • Personer: Indeholder fotografier af personer. Fotos scanner automatisk dit bibliotek og identificerer personer på fotografierne vha. teknologi til ansigtsgenkendelse. Du kan navngive identificerede personer og derefter nemt finde og gennemse fotografier af dine yndlingspersoner.

 • Steder: Viser dine fotografier som miniaturer på et verdenskort. Du kan klikke på en miniature for at se de fotografier, der er taget på den pågældende lokalitet.

 • Import: Indeholder de fotografier, du har importeret til Fotos. De vises i den rækkefølge, som de er importeret i. Dette album opdateres, hver gang du importerer fotografier.

 • Skjult: Indeholder fotografier, du har skjult (så de stadig findes i biblioteket, uden at du ser dem). Du kan se det skjulte album ved at vælge Oversigt > Vis skjulte fotoalbum.

 • Slettet for nylig: Indeholder de fotografier, du har slettet for nylig. Dette album vises, når du har slettet fotografier. De slettede fotografier bliver i albummet et bestemt antal dage, hvorefter de slettes permanent. Du kan gendanne fotografierne i albummet til dit bibliotek eller slette dem permanent med det samme.

 • Aktivitet: Viser de seneste fotografier og aktiviteter, f.eks. kommentarer og “synes godt om”, for de fotografier, du deler ved hjælp af iCloud-fotodeling.

 • Fælles album: Viser alle de album, du deler ved hjælp af iCloud-fotodeling.

 • Medietyper: Indeholder album, som automatisk samler fotografier og videoer ud fra deres medietype. Den type fotografier eller videoer, du har taget, bestemmer, hvilke album der vises. Det kan være videoer, “selfies”, Live Photos, billeder med lang eksponering, panoramafotos, videoer i slowmotion, portrætter, skærmbilleder, serier, animerede billeder m.m.

  Tip: Hvis du arkiverer animerede GIF-arkiver i dit bibliotek, vises de i albummet Animeret.

 • Mine album: Indeholder de fotoalbum, du opretter. Du ser måske også smarte album, der oprettes automatisk på basis af de indstillinger, du har valgt, f.eks. albummet Familie (som vises, hvis du bruger iCloud-familiedeling), album, der indeholder fotografier, som er overført fra iPhoto eller Aperture, m.m.

 • Mine projekter: Indeholder de lysbilledshow-, bog-, kalender- og kortprojekter, du har oprettet.

 • Min fotostream: Indeholder fotografier, der er overført af Min fotostream. Det vises, hvis du har slået Min fotostream til og slået iCloud-fotobibliotek fra.

Tip: Hvis du hurtigt vil se et bestemt album, kan du vælge Oversigt > Album > Mine album og derefter vælge det album, du vil åbne.