macOS High Sierra

Importer fotografier fra harddiske, cd'er, dvd'er og kort

Hvis du har fotografier eller videoer, der er arkiveret på en harddisk eller en anden lagringsenhed, kan du importere dem i Fotos.

Åbn Fotos for mig

Importer fra en harddisk, en optisk disk eller et flashdrev

Du kan importere fotografier eller videoarkiver fra en lagringsenhed (f.eks. en harddisk), en cd eller dvd (hvis du har et optisk drev) eller et flashdrev.

 1. Slut enheden til Mac.

 2. Gør et af følgende:

  • Træk arkiver eller mapper fra Finder til Fotos-vinduet.

  • Træk arkiver eller mapper fra Finder til symbolet for Fotos i Dock.

  • Vælg Arkiv > Importer i Fotos. Vælg de ønskede fotografier eller videoer, og klik på Gennemgå til import. Hvis du har valgt flere fotografier eller videoer, skal du vælge dem, du vil importere, og klikke på Importer [antal] valgte eller Importer alle nye fotografier.

   Vigtigt: Skub ikke en disk eller et drev ud, mens fotografierne importeres.

Importerede fotografier vises i albummet Import og albummet Fotografier i indholdsoversigten.

Tip: Hvis du har en iCloud-konto, kan du kopiere fotoarkiver til iCloud Drive fra en Mac, iOS-enhed eller Windows-computer, du har indstillet til iCloud Drive, og derefter importere fotoarkiverne til Mac fra iCloud Drive. Du kan få flere oplysninger om iCloud Drive i Arkiver dokumenter med iCloud Drive.

Importer fra kortlæser eller SD-kort

Nogle Mac-computere har indbyggede pladser til SD-kort. Hvis din ikke har, kan du tilslutte en enhed, der kaldes en kortlæser, og som er kompatibel med din Mac, og bruge den til at importere fotografier fra et hukommelseskort, f.eks. et SD-kort eller et Compact Flash-kort.

 1. Sæt kortet i computerens SD-kortplads, eller slut en kortlæser til computeren, og sæt kortet i den.

 2. Vælg Arkiv > Importer i Fotos. Vælg de ønskede fotografier eller videoer, og klik på Gennemgå til import.

 3. Gør et af følgende, hvis du valgte flere fotografier eller videoer:

  • Importer alle nye fotografier: Klik på Importer alle nye fotografier.

  • Importer udvalgte fotografier: Klik på de fotografier, du vil importere, og klik derefter på Importer valgte.

  Hvis du bliver spurgt, om du vil slette eller beholde fotografierne på kortet, efter du har importeret dem, skal du klikke på Slet emner eller Behold emner.

  Derefter importeres dine fotografier og videoer i Fotos. Klik på Stop import, hvis du vil annullere importen.

 4. Når alle fotografier er importeret, skal du skubbe kortet ud fra computeren eller kortlæseren.

Importerede fotografier vises i albummet Import og albummet Fotografier i indholdsoversigten.

Visse kortlæsere er ikke kompatible med Fotos. Du kan få flere oplysninger hos producenten af enheden.