macOS High Sierra

Formater tekst på et kort

Når du har valgt et korts tema og layout, kan du ændre udseendet på al teksten på kortet.

Åbn Fotos for mig

Formater tekst på en kortside

 1. Klik på et kort under Projekter i indholdsoversigten.

 2. Klik på Forside, Indvendig eller Bagside for at vælge en kortside (de mulige sider afhænger af den type kort, du opretter).

 3. Vælg den tekst, du vil formatere.

 4. Gør et af følgende:

  • Vælg Rediger > Skrifter > Vis skrifter, og vælg de skriftindstillinger, du vil bruge.

  • Klik på knappen Indstillinger på værktøjslinjen, og formater derefter teksten vha. betjeningsmulighederne under Valg til tekst.

   Et kort med noget valgt tekst og vinduet Valg til tekst til højre.

Hvis der vises en advarsel (rød trekant), mens du arbejder på et kort

Hvis der vises en rød trekant med et udråbstegn, mens du arbejder på et kort, betyder det, at noget tekst ikke kan rummes på den tilgængelige plads, enten fordi skriften er for stor, eller fordi teksten har for mange tegn.

Symbol for advarselstrekant.

Du retter den fejl, som er skyld i advarslen, ved at gøre et af følgende:

 • Få teksten til at fylde mindre ved at ændre tekstens skrift, skriftsnit eller størrelse.

 • Rediger teksten, så den indeholder færre ord.