macOS High Sierra

Anvend kurvejusteringer

Du kan bruge kurvejusteringen til at justere lysstyrke og kontrast i et fotografi. Du kan justere fotografiets overordnede udseende, ændre udseendet af bestemte farver (rød, grøn og blå) og justere indstillinger for sortpunkt, mellemtoner og hvidpunkt.

Fotografi før kurvejusteringer.
Fotografi efter kurvejusteringer.

Kurvejusteringerne viser et histogram med en diagonal linje fra sortpunktet (nederste venstre hjørne) op til hvidpunktet (øverste højre hjørne). Når du vil justere lysstyrken eller kontrasten i et fotografi, kan du tilføje punkter langs linjen på bestemte steder, hvor du vil ændre fotografiet. Træk et punkt opad for at øge lysstyrken, og træk det nedad for at mindske lysstyrken. Træk et punkt mod venstre for at øge kontrasten ved punktet, og træk det til højre for at mindske kontrasten.

 1. Dobbeltklik på et fotografi, og klik derefter på Rediger på værktøjslinjen.

 2. Klik på Juster på værktøjslinjen.

 3. Klik på trekanten ud for Kurver i vinduet Juster.

 4. Gør et af følgende:

  • Korriger kurverne på et fotografi automatisk: Klik på lokalmenuen under symbolet for Kurver, og vælg RGB eller den farve, du vil korrigere automatisk. Klik derefter på Auto.

  • Indstil sortpunkt, mellemtoner eller hvidpunkt i histogrammet manuelt: Klik på pipetteknappen til den punktindstilling, du vil ændre, og klik derefter på et sted klik på fotografiet, der bedst repræsenterer fotografiets sortpunkt, mellemtone eller hvidpunkt.

   Tre pipetter, der bruges til at vælge fotografiets sortpunkt, mellemtoner og hvidpunkt.
   • Sortpunkt: Justerer det punkt, hvor sorte områder bliver helt sorte (uden synlige detaljer).

   • Mellemtoner: Gør mellemtoneområderne på fotografiet lysere eller mørkere.

   • Hvidpunkt: Justerer det punkt, hvor hvide områder er helt hvide.

    Du kan også trække det øverste eller nederste håndtag på den diagonale linje i histogrammet for at ændre justeringsområdet til sort- og hvidpunkt. Hvis du f.eks. vil justere hvidpunktet i histogrammet, skal du trække det øverste håndtag til en ny placering.

  • Juster farvekurverne i et fotografi manuelt: Klik på knappen Tilføj punkter, og klik på de steder på fotografiet, som du vil ændre. Ved hvert klik tilføjes et punkt på histogrammets diagonale linje. Du kan også klikke langs den diagonale linje i histogrammet for at tilføje punkter. Når du har tilføjet punkter, kan du trække i punkterne for at justere lysstyrke og kontrast i fotografiet.

   Betjeningsmuligheder til kurver og knappen Tilføj punkter øverst til højre.
  • Ret de røde, grønne eller blå farver i et fotografi: Klik på lokalmenuen under kurvesymbolet, og vælg den farve, du vil ændre. Klik på knappen Tilføj punkter, og klik på de steder på fotografiet, som du vil ændre. Træk de punkter, der er tilføjet på den diagonale linje, for at justere den pågældende farve på fotografiet.

   Betjeningsmuligheder til kurver, der viser RGB valgt på lokalmenuen.