macOS High Sierra

Tilføj og fjern fotografier i en kort

Du kan altid føje fotografier til et kort eller fjerne fotografier fra kortet.

Åbn Fotos for mig

 1. Klik på et kort under Projekter i indholdsoversigten.

 2. Klik på Forside, Indvendig eller Bagside for at vælge en kortside (de mulige sider afhænger af den type kort, du opretter).

 3. Gør et af følgende:

  • Føj et fotografi til en tom fotoramme: Træk fotografiet fra Fotos-området nederst i vinduet til fotorammen.

   Et kort med et valgt fotografi og knappen Tilføj fotos nederst til højre.

   Hvis det fotografi, du vil bruge, ikke findes i Fotos-området, skal du klikke på Tilføj fotos, vælge fotografiet og derefter klikke på Tilføj.

   Træk den øverste kant af Fotos-området for at ændre størrelsen på og antallet af fotografier, der vises der.

  • Føj automatisk valgte fotografier til tomme rammer: Vælg et eller flere fotografier i Fotos-området, og klik derefter på Auto-udfyld.

  • Tilføj automatisk fotografier i alle tomme rammer på en side i et kort: Klik på Auto-udfyld.

  • Flyt et fotografi fra en side til Fotos-området eller til en anden side: Anbring markøren over billedet, klik og hold nede, indtil fotografiet hopper ud af rammen, og træk derefter fotografiet til Fotos-området eller en anden placering.

  • Fjern et fotografi fra Fotos-området: Klik på fotografiet for at vælge det, og tryk derefter på Slet.

  • Fjern et fotografi fra en kortside: Dobbeltklik på den side, du vil ændre, klik på fotografiet for at vælge det, og tryk på Slet.

  • Fjern alle placerede fotografier på en side i et kort: Klik på Slet placerede fotografier, og klik derefter på Fortsæt.

Tip: Du kan hurtigt bytte rundt på to fotografier på en side. Anbring markøren over et fotografi, klik og hold nede, indtil fotografiet hopper ud af rammen, og anbring derefter fotografiet på et andet fotografi.