postserver

En computer administreret af en udbyder af e-mailkonti. Computeren fungerer som et digitalt postkontor og formidler overførsler af e-mailbeskeder fra afsender til modtager. Servere til udgående post (kaldes ofte SMTP-servere) håndterer beskeder, der sendes. Servere til indgående post håndterer beskeder, der modtages. Ved IMAP-konti (f.eks. iCloud eller Gmail) opbevares kopier af beskeder på servere til indgående post, indtil de slettes.