macOS High Sierra

Hvis Mac ikke kan genkende dikteret tekst

Hvis du har problemer med at bruge diktering, taler du måske for højt eller for lavt, eller måske er der for meget baggrundsstøj. Her er nogle forslag, du kan prøve:

 • Sørg for at slå diktering til i vinduet Diktering i vinduet Tastatur, og vælg korrekt sprog og dialekt. Du kan få flere oplysninger i Dikter beskeder og dokumenter.

 • Hvis du ikke kan slå diktering til, forhindrer børnesikring dig muligvis i at bruge diktering. Det er kun en administrator, der kan indstille og fjerne børnesikring for dig. Du kan få flere oplysninger i Indstil børnesikring.

 • Kontroller, at din Mac har en mikrofon. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, skal du sørge for, at den er sluttet til din Mac og valgt i vinduet Diktering i vinduet Tastatur (vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tastatur, og klik derefter på Diktering). Du vælger en anden mikrofon ved at klikke på lokalmenuen under symbolet for mikrofonen.

  Åbn vinduet Diktering for mig

 • Sid som normalt foran din Mac, og tal derefter med en rolig stemme, der ikke er for høj eller for lav. Når du taler, måler feedbackvinduet til diktering lydstyrken på din tale.

 • Undgå baggrundsstøj. Hvis du bruger diktering i omgivelser med meget støj eller i et lokale med megen ekko, kan det hjælpe at bruge et hovedsæt med en mikrofon.

 • Sørg for, at mikrofonen ikke er dækket af f.eks. tøj eller din krop, mens du taler. Se den brugerhåndbog, der fulgte med Mac, for at finde den indbyggede mikrofon. Der er flere oplysninger i Find brugerhåndbogen til din Mac.

 • Sørg for, at styrken på indgående lyd fra en ekstern mikrofon er tilstrækkelig stor. Hvis du bruger en ekstern mikrofon, og lydstyrkemåleren ikke reagerer på din stemme, skal du vælge mikrofonen i vinduet Lyd ind i Lyd og indstille styrken på lyd ind til et højere niveau (vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Lyd, og klik derefter på Lyd ind).

  Åbn vinduet Lyd ind for mig

 • Hvis du ikke har slået Forbedret diktering til i vinduet Diktering i vinduet Tastatur, kræver diktering en internetforbindelse. Du kontrollerer, at din Mac har en gyldig internetforbindelse, ved at vælge Apple > Systemindstillinger og derefter klikke på Netværk.

  Åbn Netværk for mig

  Hvis du vil bruge diktering uden en internetforbindelse, skal du vælge Forbedret diktering i vinduet Diktering i vinduet Tastatur. Du kan få flere oplysninger i Dikter beskeder og dokumenter.