macOS High Sierra

Hvis din Mac skifter til en anden lydenhed

Hvis du bruger en ekstern skærm, og lydudgangen eller lydindgangen straks skifter til en anden lydenhed end den, som du valgte i Lyd, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du har sluttet hovedtelefoner eller eksterne højttalere til en Mac, der er sluttet til en skærm: Når du vælger skærmens indbyggede højttalere i vinduet Lyd ud i Lyd, kan dit valg blive ændret til hovedtelefonerne eller de eksterne højttalere. Hvis du vil vælge skærmens højttalere, skal du først afmontere hovedtelefonerne eller de eksterne højttalere og derefter foretage valget.

    Åbn vinduet Lyd ud for mig

  • Hvis du har sluttet et hovedsæt til en Mac, der er sluttet til en skærm: Når du vælger skærmens indbyggede mikrofon i vinduet Lyd ind i Lyd, kan dit valg blive ændret til hovedsættet. Hvis du vil vælge skærmens indbyggede mikrofon, skal du først afmontere hovedsættet og derefter foretage valget.

    Åbn vinduet Lyd ind for mig