macOS High Sierra

Hvis du ikke kan dele computerskærme

Hvis du har problemer med at dele din skærm med en anden Mac eller se en anden computers delte skærm på din Mac, er der flere ting, du kan kontrollere.

 • Kontroller, at du har slået skærmdeling eller ekstern administration til, og at du har indstillet delingstilladelser på den Mac, hvis skærm du vil dele. Se Indstil og brug skærmdeling.

 • Hvis du prøver at dele skærmen på en anden Mac, skal du åbne Deling (vælg Apple > Systemindstillinger og klik på Deling) på den Mac og sørge for, at du står på listen over brugere, der har fået tilladelse til at dele dens skærm.

  Åbn Deling for mig

 • Sørg for, at ingen af Mac-computerne er på vågeblus. Juster evt. indstillinger til vågeblus vha. Energibesparelse (vælg Apple > Systemindstillinger, og klik derefter på Energibesparelse).

  Åbn Energibesparelse for mig

 • Hvis du bruger Tilbage til min Mac til at dele skærme, skal du sikre dig, at det er slået til på begge computere. Se Brug Tilbage til min Mac til at dele din skærm.

 • Sørg for, at begge computere er sluttet til samme netværk. Hvis du deler skærme vha. Tilbage til min Mac, skal du i stedet sørge for, at de begge har forbindelse til internettet.

  Du kontrollerer forbindelsen ved at åbne Netværk (vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Netværk). Lampen ud for netværksforbindelsens type skulle være grøn.

  Åbn Netværk for mig