macOS High Sierra

Måder at se emner i Findervinduer på

Der er fire måder at se emner i et Findervindue på: Som symboler, som en liste, som kolonner eller som Cover Flow. Du vælger en oversigt med oversigtsknapperne øverst i Findervinduet:

Oversigtsknapperne i et Findervindue.

I de fire oversigter er der flere måder at tilpasse emnerne på.

Sorter emner, organiser symboler og skift størrelse på kolonner

De indstillinger, du vælger til sortering og organisering af emner i en mappe, er gældende, indtil du ændrer dem. Hvis du f.eks. sorterer mappen Dokumenter efter Tilføjet den, er mappen Dokumenter sorterer efter Tilføjet den, næste gang du ser den.

 • Sorter emner: Vælg Oversigt > Vis oversigtsvalg i en oversigt, klik på lokalmenuen Sorter efter, og vælg derefter en sorteringsrækkefølge, f.eks. Ændringsdato eller Navn. I listeoversigt og Cover Flow kan du bevæge markøren hen over navnet på den kolonne, du vil sortere efter og derefter klikke på navnet. Klik på kolonnenavnet igen for at sortere i omvendt rækkefølge.

 • Flyt rundt på emner: I alle oversigter skal du klikke på knappen til organisering af emner og derefter vælge en indstilling, f.eks. Oprettelsesdato eller Størrelse.

 • Behold mapper øverst: Når du sorterer efter navn, kan du beholde mapper (i alfabetisk rækkefølge) øverst på listen. Vælg Finder > Indstillinger, klik på Avanceret og vælg derefter afkrydsningsfeltet “Behold mapper øverst ved sortering efter navn”.

 • Organiser symboler pænt: Vælg Oversigt > Ordn i symboloversigt.

 • Skift størrelse på kolonner: I liste-, kolonne- og Cover Flow-oversigt skal du trække stregen mellem kolonneoverskrifterne.

  Du udvider en kolonne, så den viser alle arkivnavnene i deres fulde længde, ved at dobbeltklikke på kolonnedelingen.

 • Vis eller skjul kolonner: I listeoversigten og Cover Flow skal du ctrl-klikke på en kolonne for at se alle tilgængelige kolonner. Vælg et kolonnenavn for at vise eller skjule det (der er et hak ud for navnet på synlige kolonner).

Mere tilpasning af oversigterne som symboler, liste, kolonner eller Cover Flow

Du kan tilpasse hver oversigt, så den passer til dine behov. Du kan f.eks. ændre tekststørrelsen på arkivnavne og i nogle oversigter ændre størrelsen på arkivsymboler.

 1. Åbn en Findervindue, vælg den mappe, du vil ændre, og klik derefter på en oversigtsknap. Symbol, Liste, Kolonne eller Cover Flow.

 2. Vælg Oversigt > Vis oversigtsvalg, og vælg derefter de ønskede indstillinger.

  • Få mappen til altid at åbnes i denne oversigt: Vælg afkrydsningsfeltet “Åbn altid i...”.

  • Få undermapper til altid at åbnes i denne oversigt: Vælg afkrydsningsfeltet “Gennemse i...”.

   Hvis en undermappe åbnes i en anden oversigt, skal du vælge undermappen og vælge Oversigt > Vis oversigtsvalg og derefter fravælge både “Åbn altid i...” og “Gennemse i...”. Afkrydsningsfelterne skal vælges til hovedmappen, men fravælges til undermappen.

  • Vælg oversigtsvalg til symboler: Skift symbolstørrelse, netafstand, tekststørrelse m.m.

   Et vindue, der viser oversigtsvalg til symboler
  • Vælg indstillinger til oversigten Liste eller Cover Flow: Rediger symbolstørrelse, tekststørrelse, de viste kolonner m.m. (Listeoversigt og Cover Flow-oversigt har de samme indstillinger.)

   Et vindue, der viser oversigtsvalg til lister eller Cover Flow.
  • Vælg oversigtsvalg til kolonner: Rediger tekststørrelsen og vælg, om der skal vises symboleksempler og et kolonneeksempel. Alle kolonner viser de valgte indstillinger.

   Et vindue, der viser oversigtsvalg til kolonner
 3. Klik på Brug som standarder, hvis disse indstillinger skal bruges til alle Findermapper, der bruger denne oversigt. Knappen Brug som standard vises ikke til kolonneoversigt.

  Hvis du f.eks. vælger indstilinger til symboloversigt og klikker på Brug som standarder, vises alle mapper, der bruger symboloversigt, med de samme indstillinger.

Hvis mappen Bibliotek altid skal vises, skal du vælge Gå > Hjem for at åbne hjemmemappen, vælge Oversigt > Vis oversigtsvalg og derefter vælge afkrydsningsfeltet Vis mappen Bibliotek.