macOS High Sierra

Skift standardprinter eller navn og lokalitet på printer

Standardprinteren er den printer, der er valgt, når dialogen Udskriv åbnes.

Hvis “Der er ikke valgt en printer” vises i dialogen Udskriv, skal du tilføje en ny printer. Den første printer, du tilføjer, bliver standardprinteren, men du kan altid skifte til en anden standardprinter.

Skift standardprinter

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Printere & scannere.

  Åbn Printere & scannere for mig

 2. Klik på lokalmenuen “Standardprinter”, og vælg en mulighed.

  • Hvis standardprinteren altid skal være den samme printer, skal du vælge den pågældende printer. Standardprinteren ændres ikke, selvom du udskriver til en anden printer.

  • Hvis standardprinteren altid skal være den printer, du sidst udskrev på, skal du vælge Sidste printer, der blev brugt. Din macOS-computer husker den printer, du sidst brugte på din aktuelle netværkslokalitet. Den printer, du brugte sidst, kan skifte, afhængigt af om du er hjemme eller på arbejde.

Tip: Du vælger hurtigt en standardprinter ved at ctrl-klikke på en printer på printerlisten i vinduet Printere & scannere og derefter vælge “Indstil standardprinter” på genvejsmenuen.

Rediger en printers navn og lokalitet

Du kan skrive et nyt navn og en ny lokalitet til printeren, så andre brugere lettere kan finde den. Disse oplysninger vises i Printere & scannere.

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, og klik på Printere & scannere.

  Åbn Printere & scannere for mig

 2. Vælg printeren på listen til venstre.

 3. Klik på Indstillinger & forsyninger, og klik derefter på Generelt.

 4. Skriv det nye navn og den nye lokalitet i felterne Navn og Lokalitet.

  • Navn: Skriv et passende navn til printeren (f.eks. Farvelaserprinter).

  • Placering: Skriv printerens lokalitet (f.eks. “uden for mit kontor”).

Tip: Du omdøber hurtigt en printer ved at ctrl-klikke på en printer på printerlisten i vinduet Printere & scannere og derefter vælge “Omdøb printer” på genvejsmenuen, skrive et navn og en lokalitet og klikke på OK.