macOS High Sierra

Brug tilgængelighedstastaturet

Tilgængelighedstastaturet er et tastatur på skærmen, der lader dig bruge din Mac uden et fysisk tastatur. Det giver mulighed for avanceret indtastning (f.eks. via indtastningsforslag) og navigationsfunktioner, som du kan tilpasse for at gøre det lettere at bruge dine yndlingsprogrammer.

Tilgængelighedstastaturet med indtastningsforslag vist øverst. Nedenfor vises en række knapper til betjeningsmuligheder i systemet, der bruges til at udføre opgaver som f.eks. at justere lysstyrke, vise Touch Bar på skærmen og vise specielle paneler.

Når du bruger tilgængelighedstastaturet, kan du også slå Pause til. Dette gør det muligt for dig at udføre handlinger med musen ved hjælp af teknologi til registrering af øjen- eller hovedbevægelser.

 • Slå tilgængelighedstastaturet til: Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og klik derefter på Tastatur. Klik på Tilgængelighedstastatur i vinduet Tastatur, og vælg Slå Tilgængelighedstastatur til.

  Åbn vinduet Tilgængelighedstastatur for mig

 • Brug tilgængelighedstastaturet: Gør derefter et af følgende:

  • Vælg indtastningsforslag: Når du skriver, vises der forslag til ord. Klik på et forslag for at indsætte det i din tekst.

  • Juster systemindstillinger: Klik på betjeningsknapperne til systemet for at justere skærmlysstyrke, lydstyrke og afspilning af video eller musik, eller for at få adgang til Mission Control og Launchpad.

  • Vis eller skjul Touch Bar på skærmen: Hvis din Mac har en Touch Bar, kan du klikke på Touch Bar-knappen for at vise Touch Bar langs bunden af skærmen. Klik på knappen igen for at skjule Touch Bar på skærmen. Du kan få flere oplysninger om Touch Bar i Apple-supportartiklen Sådan bruger du Touch Bar på din MacBook Pro.

  • Vis specielle paneler: Klik på knappen Speciel for at vise tilgængelige specielle paneler. Tryk på symbolet for Hjem i det øverste højre hjørne af det specielle panel for at vende tilbage til tilgængelighedstastaturet.

  • Vis alternative tegn: Klik på Kommando, klik på Skift, og klik derefter på en tast. Hvis der findes et alternativt tegn, f.eks. à, indsættes tegnet i din tekst. Tryk på og hold tasten nede for at vise flere alternative tegn.

   Hvis du ofte skriver bogstaver med diakritiske tegn, kan det være hurtigere at bruge døde taster (en kombitast trykket ned med en anden tast for at skrive et bogstav med et diakritisk tegn). Klik på Kommando for at fremhæve de døde taster, klik på en død tast, og klik derefter på et bogstav.

 • Rediger tilgængelighedstastaturet: Klik på knappen Panelindstillinger i tastaturets øverste højre hjørne, og vælg derefter indstillinger for at ændre tastaturets udseende, slå Pause til eller fra eller vælge indstillinger. Du kan også tilpasse tastaturet vha. panelredigeringsværktøjet.

 • Brug Pause med tilgængelighedstastaturet: Klik på knappen Panelindstillinger i tastaturets øverste højre hjørne, vælg Pause, og vælg derefter en indstilling. Du kan også klikke på Tilgængelighedstastatur i Tastatur, klikke på Pauseindstillinger og derefter vælge en indstilling. Der er oplysninger om indstillingerne i Tilgængelighedsindstillinger til tastatur.

 • Slå tilgængelighedstastaturet fra: Klik på knappen Luk i tastaturets øverste venstre hjørne. Du kan også klikke på Tilgængelighedstastatur i Tastatur og derefter fravælge Slå Tilgængelighedstastatur til.

Hvis du har valgt, at tilgængelighedstastaturet skal udtones eller skjules efter en periode med passivitet, kan du gøre tastaturet fuldt ud synligt igen ved at flytte markøren hen over det udtonede tastatur eller ved at bevæge markøren, hvis tastaturet er skjult.

Du kan bruge panelredigeringsværktøjet til at tilpasse tilgængelighedstastaturet til brug med dine yndlingsprogrammer. Du kan finde flere oplysninger i Brug panelredigeringsværktøjet.