macOS High Sierra

Kontroller en printers status

Et symbol ud for navnet på printeren viser printerens status. Printeren kan f.eks. være på pause, begrænset eller ikke tilgængelig.

Symbol

Beskrivelse

Pausesymbol

Printeren er på pause. Printeren kan være på pause på grund af et printerproblem, en mistet forbindelse eller en anden bruger. Hvis du udskriver til den, bliver du spurgt, om du vil genoptage udskrivning eller sætte udskriftsjobbet i kø og udskrive det senere.

Hvis du sætter dokumentet i kø, venter det i køen, indtil du genoptager udskrivning. Det kan du f.eks. gøre, hvis printeren ikke er tilsluttet.

Når du genoptager udskrivningen, udskrives dokumentet automatisk, hvis der ikke er andre problemer.

Låsesymbol

Du skal have en adgangskode, før du kan bruge denne printer. Hvis du ikke kender adgangskoden, skal du kontakte netværksadministratoren for at få hjælp.

Symbol for Forbindelsen er afbrudt

Printeren er ikke tændt, eller den er ikke forbundet med din Mac. Sørg for, at printeren er sat i en stikkontakt, tændt og sluttet til USB-porten på din Mac eller til et Wi-Fi-netværk.

Symbol for Delt

Printeren er indstillet til deling af en anden bruger. Hvis den anden brugers computer er lukket ned eller på vågeblus, er printeren måske ikke tilgængelig. Du kan få flere oplysninger i Del computerens ressourcer, når den er på vågeblus.

Symbol for Fejl

Printeren har et problem, som du skal løse. Det kan f.eks. skyldes papirstop eller manglende blæk, toner eller papir.