administreret bruger

Brugere, som er administreret med børnesikring, kan kun få adgang til de programmer og det indhold, som er tilladt af den administrator, der administrerer brugeren. Administratoren kan begrænse brugerens kontakter og adgang til websteder og definere tidsbegrænsninger på brug af computeren.