macOS High Sierra

Organiser og sorter dine bøger

I iBooks kan du se bøgerne i dit bibliotek på flere måder. Du kan f.eks. se bøger efter forfatter, manuelt flytte rundt på bøger m.m.

En samling bøger i iBooks-biblioteket.

Åbn iBooks for mig

Gør et af følgende i dit bibliotek:

  • Vælg en bogoversigt: Klik på mulighederne øverst i biblioteket. Klik f.eks. på Samlinger for at se de samlinger, som du har oprettet.

  • Sorter dine bøger: Klik på Sorter efter, og vælg en mulighed. Klik f.eks. på Sorter efter, og vælg derefter Seneste for at se de bøger, du sidst har læst, vist øverst.

  • Flyt rundt på bøger manuelt: Klik på Sorter efter, vælg Sorter manuelt, og træk derefter bøgerne til den ønskede placering.

  • Vis titler på og forfattere til bøger: Klik på Sorter efter, og vælg derefter Vis titel og forfatter. Hvis du ser Skjul titel og forfatter, vises bogtitler og forfattere allerede.

  • Vis alle bøger, som du har købt: Klik på Sorter efter, og vælg derefter iCloud-bøger. Hvis du ser Skjul iCloud-bøger, vises de bøger, du har købt, allerede.

    Du kan se alle de bøger, du har købt vha. dit Apple-id, bortset fra dem, du evt. har skjult. Bøger, der ikke er hentet til din Mac, vises med et iCloud-statussymbol .