macOS High Sierra

Brug panelredigeringsværktøjet

Hvis du bruger Knapbetjening eller tilgængelighedstastaturet, kan du bruge panelredigeringsværktøjet til at føje specielle paneler til den aktive panelsamling for Knapbetjening eller Tilgængelighedstastatur for at strømline almindelige opgaver og handlinger til forskellige programmer på din Mac. Du kan også bruge panelerne på en anden Mac eller dele dem med andre brugere af Knapbetjening eller Tilgængelighedstastatur.

En del af en panelsamling, der viser en liste over tastaturpaneler til venstre og knapper og grupper i et panel til højre.

Et panel kan indeholde knapper og grupper af knapper. Du kan vælge indstillinger, der bestemmer udseendet på emnerne, de handlinger, emnerne udfører og, i nogle tilfælde, hvordan du flytter fra et emne til et andet. De indstillinger, du vælger, afhænger af, om panelet skal bruges med Knapbetjening eller tilgængelighedstastaturet. Der er flere oplysninger om oprettelse af paneler i Vælg indstillinger i panelredigeringsværktøjet.

Bemærk: Når du redigerer et panel i Knapbetjenings eller Tilgængelighedstastaturs panelsamling, skal du sørge for at arkivere dine ændringer, så de er tilgængelige i Knapbetjening eller Tilgængelighedstastatur.

Åbn panelredigeringsværktøjet

 1. Vælg Apple > Systemindstillinger, klik på Tilgængelighed, og gør derefter et af følgende:

 2. Klik på Panelredigeringsværktøj.

  Knapbetjenings eller Tilgængelighedstastaturs panelsamlings vindue åbnes og viser paneler, der er tilgængelige på din Mac.

  Hvis der ikke vises et samlingsvindue, skal du vælge Arkiv > Åbn knapbetjenings panelsamling eller Arkiv > Åbn Tilgængelighedstastaturs panelsamling.

Tilføj og arbejd med paneler

 • Tilføj et panel: I panelsamlingens vindue skal du klikke på knappen Tilføj panel på værktøjslinjen eller vælge Rediger > Tilføj panel og derefter vælge en paneltype. Du kan enten vælge og redigere en eksisterende skabelon eller vælge Tom for at oprette et nyt panel fra bunden.

  Når du tilføjer et tastaturpanel, inkluderes feltet til indtastningsforslag og betjeningsknapperne til systemet ikke. De vises automatisk, når du bruger panelet. Du kan føje et felt til indtastningsforslag til et panel. Hvis du gør dette, er det kun dit felt, der vises, når du bruger panelet.

 • Importer paneler: Vælg Arkiv > Importer paneler, og vælg derefter et arkiv.

 • Kopier paneler: Vælg et panel i vinduet, vælg Rediger > Kopier, og vælg derefter Rediger > Sæt ind.

 • Omdøb paneler: Vælg et panel i vinduet, klik på dets navn, og skriv derefter et nyt navn.

 • Slet paneler: Vælg et panel i vinduet, og tryk derefter på Slettetasten, eller vælg Rediger > Slet.

Del en panelsamling

 1. Vælg Arkiv > Dubler i panelredigeringsværktøjet.

  Der åbnes et nyt vindue med en kopi af panelsamlingen. Hvis du ikke vil dele alle panelerne i samlingen, skal du slette paneler fra dubletten.

 2. Vælg Arkiv > Flyt til, omdøb eventuelt arkivet, vælg den ønskede placering, og klik derefter på Arkiver.

 3. Vælg arkivet i Finder, klik på knappen Del på værktøjslinjen i Finder, og vælg derefter delingsmetoden, f.eks. via e-mail.

Du kan oprette en ny panelsamling, som du kan give til andre. Vælg Arkiv > Ny panelsamling, og vælg derefter Arkiv > Arkiver i det nye samlingsvindue, eller klik på Uden navn øverst i vinduet for at navngive og arkivere arkivet.