macOS High Sierra

Vælg indstillinger i panelredigeringsværktøjet

Du bruger panelredigeringsværktøjet til at oprette specielle paneler til panelsamlingen til Knapbetjening eller Tilgængelighedstastatur. Du kan vælge indstillinger til et panel og til knapper og grupper i panelet. De indstillinger, du vælger, afhænger af, om panelet skal bruges med Knapbetjening eller tilgængelighedstastaturet.

Et vindue til en panelsamling viser knappen Info i højre ende af værktøjslinjen. Knappen bruges til valg af indstillinger til paneler, knapper og grupper.

Tip: Du kan gøre layoutområdet større – du skal bare trække i dets venstre kant eller i et hjørne af vinduet. Hvis du ikke bruger infovinduet, når du vælger indstillinger til paneler, knapper eller grupper, skal du klikke på Info på værktøjslinjen for at skjule det.

Føj knapper og grupper til et panel

 • Tilføj knapper: Klik på Tilføj knap på værktøjslinjen, og træk knappen for at anbringe den i layoutområdet.

 • Tilføj knapper vha. en fraseliste: Vælg Arkiv > Importer fraseliste, vælg et arkiv (i alm. tekstformat), der indeholder ord eller fraser. For hver tekstlinje i arkivet tilføjer panelredigeringsværktøjet automatisk en knap med tekstlinjen som titel og Skriv tekst som handling. Når du klikker på knappen i Knapbetjening eller Tilgængelighedstastatur, indsættes titlen i det aktuelle dokument.

 • Opret en gruppe: Vælg to eller flere knapper i layoutområdet, og klik derefter på Gruppe på værktøjslinjen. Tastaturpaneler indeholder standardgrupper af knapper, der repræsenterer taster.

 • Rediger en gruppe: Dobbeltklik på gruppen for at vælge den, og træk derefter et emne til en anden position inden for gruppen, eller vælg et emne, der skal slettes. Hvis du vil opløse emner, skal du klikke på Opløs gruppe i værktøjslinjen.

Vælg indstillinger til et panel i Knapbetjening

 • Vælg panelindstillinger.

  Hvis du ikke kan se panelindstillingerne i infovinduet, skal du kontrollere, om der er valgt knapper eller grupper i layoutområdet – hvis det er tilfældet, skal du klikke et tilfældigt sted i baggrunden af området for at fravælge dem.

  • Vis for programmer: Vis automatisk panelet, hvis det program, du vælger på lokalmenuen, er det aktuelle program.

  • Vis: Anfør, hvordan panelet skal bruges. Du kan inkludere det på listen over specielle paneler eller bruge det som standardpanel til Hjem, tastatur eller markør. Når du arkiverer det som standardpanel til Hjem, tastatur eller markør, erstattes det eksisterende panel. Det eksisterende panel er stadig tilgængeligt på listen over specielle paneler.

  • Automatisk scanningsformat: Indstil, hvordan automatisk scanning skal gennemgå et panel. Hvis du vil se et eksempel på automatisk scanning, skal du dobbeltklikke på en gruppe i layoutområdet eller vælge et panel på listen og derefter klikke på Eksempel på værktøjslinjen.

   Vælg Trin for at skifte fra en knap eller gruppe til den næste. Vælg Glidende og trin, hvis panelet skal gennemgås på basis af et angivet antal knapper.

   Glidende og trin kræver mindre præcision end navigation efter gruppe. Automatisk scanning fremhæver et sæt knapper med overlap mellem sættene, mens et panel gennemgås, og giver flere muligheder for at komme tæt på en ønsket knap, før de trinvist navigerer til den.

   En illustration af, hvordan Glidende og trin fungerer: Et sæt med fire knapper (linsestørrelsen) fremhæves, derefter fremhæves det næste sæt med fire knapper og så videre, idet sættene overlapper hinanden.
  • Glidende linsestørrelse: Angiv det antal knapper, der skal fremhæves ad gangen under den automatisk scanning med typen Glidende og trin.

  • Vis justeringer: Vis symbolet for panelindstillinger i det øverste højre hjørne af det specielle panel, så du kan bruge dets knapper til at justere panelets størrelse og gennemsigtighed.

  • Vis knappen Hjem: Vis knappen Hjem i det øverste højre hjørne af det specielle panel, så du let kan vende tilbage til panelet Hjem.

 • Vælg indstillinger til knapper og grupper.

  • Vælg visuelle indstillinger til en valgt knap eller gruppe: Angiv en eller flere af følgende indstillinger i infovinduet: navn (kun til knapper), skriftstørrelse og -farve, placering, et billede, som skal bruges til knappen, og en knapfarve.

  • Vælg auditive indstillinger til en valgt knap eller gruppe: Angiv en eller flere af følgende indstillinger i infovinduet: en frase, som skal læses op, når VoiceOver-markøren er placeret på knappen, og en lyd, der skal afspilles, når emnet vælges.

   Frasen eller lyden høres kun, hvis oplæsningen eller afspilningen af den er indstillet i Knapbetjening. Det indstiller du ved at vælge Apple > Systemindstillinger, klikke på Tilgængelighed, klikke på Knapbetjening, klikke på Navigation og derefter klikke på lokalmenuen “Under navigering”.

   Åbn vinduet Knapbetjening for mig

  • Vælg handling til en valgt knap: Angiv, hvilken handling der skal udføres, når knappen vælges, f.eks. Skriv tekst. Til nogle handlinger skal du opgive flere detaljer, f.eks. den tekst, der automatisk skal indsættes, når knappen vælges.

   Hvis du vælger handlingen Mus:

   • Til handlingen Roter med musen bestemmer indstillingen af Grænse, hvordan sektoren (med facon som et stykke lagkage) roterer. Hvis indstillingen er Alle skærme, roterer den rundt om skærmen fra markørens nuværende placering. Hvis indstillingen er Forreste vindue, roterer den rundt om det forreste vindue fra midten af vinduet.

   • Ved den retningsbestemt flytning med musen kan du angive den retning, som markøren bevæges i over skærmen, når knappen er valgt, eller i stedet få knappen til at bevæge sig i modsat retning eller gentage den sidst udførte flytning i en retning.

Du kan kopiere og indsætte emner i et panel eller mellem paneler.

Vælg indstillinger til et panel til tilgængelighedstastaturet

 • Vælg panelindstillinger.

  Hvis du ikke kan se panelindstillingerne i infovinduet, skal du kontrollere, om der er valgt knapper eller grupper i layoutområdet – hvis det er tilfældet, skal du klikke et tilfældigt sted i baggrunden af området for at fravælge dem.

  • Vis for programmer: Vis automatisk panelet, hvis det program, du vælger på lokalmenuen, er det aktuelle program.

  • Vis: Anfør, hvordan panelet skal bruges. Du kan inkludere det på listen over specielle paneler eller bruge det som standardpanel til Hjem, tastatur eller markør. Når du arkiverer det som standardpanel til Hjem, tastatur eller markør, erstattes det eksisterende panel. Det eksisterende panel er stadig tilgængeligt på listen over specielle paneler.

  • Vis justeringer: Vis symbolet for panelindstillinger i det øverste højre hjørne af det specielle panel, så du kan bruge dets knapper til at justere panelets størrelse og gennemsigtighed.

  • Vis knappen Hjem: Vis knappen Hjem i det øverste højre hjørne af det specielle panel, så du let kan vende tilbage til panelet Hjem.

 • Vælg indstillinger til knapper og grupper.

  • Vælg visuelle indstillinger til en valgt knap eller gruppe: Angiv en eller flere af følgende indstillinger i infovinduet: navn (kun til knapper), skriftstørrelse og -farve, placering, et billede, som skal bruges til knappen, og en knapfarve.

  • Vælg handling til en valgt knap: Angiv, hvilken handling der skal udføres, når knappen vælges, f.eks. Skriv tekst. Til nogle handlinger skal du opgive flere detaljer, f.eks. den tekst, der automatisk skal indsættes, når knappen vælges.

   Hvis du vælger handlingen Pause:

   • Vælg en pausehandling, f.eks. Dobbeltklik, der skal udføres, når du holder pause på knappen. Du kan også vælge at vise menuen Indstillinger, hvor du kan skifte mellem engangshandlinger eller vælge ikke at udføre nogen handling.

   • Vælg Kun en gang, hvis handlingen kun skal udføres en gang. Denne handling kan være praktisk til en knap, der f.eks. udfører et højreklik for at åbne en genvejsmenu.

Du kan kopiere og indsætte emner i et panel eller mellem paneler.

Når du redigerer et panel i en panelsamling, skal du sørge for at arkivere dine ændringer, så de er tilgængelige i Knapbetjening eller tilgængelighedstastaturet.