Hjælp til iCloud-kontakter

Her kan du få hjælp til at løse problemer med iCloud-kontakter. Det kan f.eks. være, at kontakterne dubleres eller slet ikke vises.

Prøv først denne fremgangsmåde:

 1. Se på siden med systemstatus, om der er problemer med iCloud-kontakter.
 2. Sørg for, at du har en kopi af kontakterne. Hvis du ikke har en kopi, kan du oprette en.

Hvis der er dublerede kontakter, kan du få hjælp til at fjerne dubletterne.

Du kan finde ud af, hvad du så skal gøre, ved at vælge det operativsystem, som der er problemer med:
iOS
OS X Lion og nyere versioner
iCloud.com
Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

iOS

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Sørg for, at iCloud-kontakter er slået til

Tryk på Indstillinger > iCloud på iPhone, iPad eller iPod touch, og kontroller, om Kontakter er slået til.

Opdatering af iOS-enheden

Sørg for, at enheden bruger iOS 5 eller en nyere version. Du kan se versionen ved at gå til Indstillinger > Generelt > Om > Version.

Hvis problemet fortsætter, skal du installere den nyeste version af iOS, som understøttes af enheden.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk i Safari. Hvis der ikke er forbindelse til internettet, kan iCloud-kontakterne ikke opdateres i appen Kontakter. Du kan få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted på iOS-enheden for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Kontakter kræver adgang til port 443 for at sende opdateringer til og fra iClouds servere med kontakter.

Opdater kontakterne

Hvis de seneste ændringer ikke vises i Kontakter på iOS-enheden, skal du prøve at opdatere:

 • iOS 7: Åbn Kontakter, tryk på Grupper i øverste venstre hjørne, og skub nedad for at opdatere listen med grupper.
 • iOS 6 og iOS 5: Åbn Kontakter, tryk på Grupper i øverste venstre hjørne, og tryk på knappen Opdater i øverste venstre hjørne.

Kontrol af indstillingerne

Kontroller, om enheden er indstillet til at vise iCloud-kontakter:

 1. Åbn Kontakter, og tryk på Grupper i øverste venstre hjørne.
 2. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.

Se, om en kontakt er arkiveret i iCloud eller en anden tjeneste, f.eks. Google eller Yahoo:

 1. Åbn Kontakter, og tryk på Grupper i øverste venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen af Alle [konto] for eventuelle tjenester fra andre udbydere, f.eks. Gmail eller Yahoo.
 3. Sørg for, at Hele iCloud er valgt.
 4. Se kontakterne. Hvis kontakten ikke vises, er den del af en konto hos en anden udbyder.
 5. Du kan importere kontakten i iCloud fra en anden kontoudbyder. iCloud synkroniserer ikke kontakter, der er tilknyttet en anden tjeneste.

Du skal sørge for, at iCloud er angivet som standardkonto for kontakter i følgende tilfælde:

 • Nye kontakter skal vises automatisk på dine enheder.
 • Du synkroniserer kontakter med flere konti på enheden (iCloud, Gmail, Yahoo), og de seneste ændringer af Kontakter på iOS-enheden vises ikke på dine andre enheder.

Se, om iCloud er angivet som standardkonto:

 1. Tryk på Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere.
 2. Tryk på Standardkonto i afsnittet Kontakter.
 3. Sørg for, at iCloud er valgt.

Genstart Kontakter

Luk og genstart appen Kontakter på iOS-enheden:

iOS 7:

 1. Dobbeltklik på knappen Hjem for at få vist dine åbne apps.
 2. Find eksempelskærmbilledet i Kontakter, og skub det opad for at lukke appen.
 3. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage hjemmeskærmen.
 4. Vent et øjeblik, og åbn så appen Kontakter igen.

iOS 6 og iOS 5:

 1. Tryk to gange på knappen Hjem for at åbne multitaskingmenuen.
 2. Tryk på og hold symbolet Kontakter nede, indtil symbolet ryster.
 3. Tryk på X for at fjerne appen fra listen.
 4. Tryk på knappen Hjem for at vende tilbage til hjemmeskærmen.
 5. Vent et øjeblik, og åbn så appen Kontakter igen.

Slå iCloud-kontakter fra, og slå dem til igen

 1. Tryk på Indstillinger > iCloud.
 2. Slå Kontakter fra.
 3. Du kan vælge Slet fra min [enhed], hvis dataene findes på icloud.com/contacts og en eller flere af dine enheder. Ellers skal du vælge Bevar på min [enhed].
 4. Vent et øjeblik, inden du slår Kontakter til igen.

Genstart enheden

Hold knappen Vågeblus til/fra nede, og træk i mærket, når du får muligheden for at slukke enheden. Tænd enheden igen.

OS X Lion og nyere versioner

Du kan benytte denne fremgangsmåde til Kontakter i OS X Mountain Lion og nyere versioner eller Adressebog i OS X Lion. Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Sørg for, at iCloud-kontakter er slået til

Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på iCloud, og vælg Kontakter. 

Kontroller computerens version af OS X

Det er vigtigt, at OS X Lion v10.7.5 eller en nyere version er installeret på computeren. Se oplysninger om computerens version af OS X.

Kontroller internetforbindelsen

 • Prøv at gå til www.apple.com/dk. Hvis der ikke er forbindelse til internettet, opdateres iCloud-kontakterne ikke i Kontakter eller Adressebog. Få hjælp til internetforbindelsen.
 • Åbn et sikkert websted for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Safari kræver adgang til port 443 for at sende og hente opdateringer til og fra iClouds servere med kontakter.

Kontroller kontooplysningerne

Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på iCloud.  Sørg for, at du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater Kontakter eller Adressebog

Hvis de seneste ændringer ikke vises i Kontakter eller Adressebog, skal du prøve at opdatere programmet ved at lukke det og åbne det igen.

Kontroller indstillingerne

Sørg for, at kontakterne synkronisere via iCloud og ikke en anden tjeneste, f.eks. Google eller Yahoo: iCloud synkroniserer ikke kontakter, der er tilknyttet en anden tjeneste.

 1. Åbn Kontakter (Adressebog i OS X Lion).
 2. Klik på Alle [iCloud-kontonavn] i indholdsoversigten til venstre.
 3. Søg efter den kontakt, der ikke blev synkroniseret korrekt.
 4. Hvis kontakten ikke vises, er den ikke en del af iCloud, men en konto hos en anden udbyder.
 5. Du kan importere kontakten i iCloud fra en anden kontoudbyder.

Hvis de seneste ændringer af Kontakter i OS X ikke vises på dine andre enheder, og du synkroniserer kontakter med flere konti på enheden (iCloud, Gmail, Yahoo), skal du kontrollere, om iCloud er angivet som standardkonto for Kontakter:

 1. Åbn Kontakter (Adressebog i OS X Lion).
 2. Vælg Kontakter > Indstillinger (Adressebog > Indstillinger i OS X Lion).
 3. På fanen Generelt skal du kontrollere, om iCloud er angivet som standardkonto.

Når du har indstillet iCloud-kontakterne, skal du muligvis lukke og genåbne Kontakter eller Adressebog på Mac-computeren. Derefter skal du kontrollere, om du har indstillet kontakterne korrekt i Kontakter eller Adressebog:

 1. Åbn Kontakter (Adressebog i OS X Lion).
 2. Vælg Kontakter > Indstillinger (Adressebog > Indstillinger i OS X Lion).
 3. Klik på Konti.
 4. Kontroller, om iCloud-kontoen har det korrekte navn i feltet Apple-id.

Slå iCloud-kontakter fra, og slå dem til igen

 1. Luk Kontakter (eller Adressebog i OS X Lion).
 2. Vælg Apple () > Systemindstillinger, og klik på iCloud. 
 3. Fjern markeringen af Kontakter.
 4. Klik på Bevar kontakter.
 5. Luk Systemindstillinger, og vent et minut.
 6. Åbn Systemindstillinger, og vælg iCloud.
 7. Vælg Kontakter.
 8. Åbn Kontakter (eller Adressebog).

Genstart computeren

Genstart computeren, og se, om problemet fortsætter.

iCloud.com

 1. Hvis du har problemer med internetbaserede iCloud-kontakter på icloud.com/contacts, skal du kontrollere browseren.
 2. Gå til iCloud-hjælp, og søg efter oplysninger om problemet.
 3. Hvis der ikke vises opdateringer fra andre enheder, eller hvis Kontakter ikke vises som forventet, skal du prøve med et andet program. Du kan skifte til et andet program ved at klikke på iCloud i øverste venstre hjørne af browservinduet og vælge den app, du vil bruge – f.eks. Kalender.
 4. Gå tilbage til Kontakter.
 5. Hvis problemet fortsætter, skal du logge af iCloud:
  1. Klik på dit navn i øverste højre hjørne.
  2. Vælg Log ud.
  3. Log ind igen.

Hvis du har problemer med at bruge iCloud-kontakter på internettet, vises der muligvis en meddelelse sammen med knappen Send til Apple. Hvis du klikker på denne knap, kan du hjælpe iCloud med at løse problemerne.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Efter hvert trin skal du kontrollere, om problemet fortsætter.

Kontroller systemkravene

Undersøg, om pc'en opfylder iCloud-systemkravene.

Kontrolpanelet iCloud understøtter ikke Outlook 2010 Personal Edition.

Kontroller internetforbindelsen

 1. Prøv at gå til www.apple.com/dk. Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet, bliver iCloud-kontakter og -begivenheder ikke opdateret i Outlook. Få hjælp til internetforbindelsen.
 2. Åbn et sikkert websted for at se, om du har adgang til port 80 og 443. Outlook kræver adgang til port 443 for at sende og hente opdateringer til og fra iClouds servere med kontakter.

Kontroller indstillingerne

Åbn iCloud-kontrolpanelet, og kontroller, om du er logget på den samme iCloud-konto, som du bruger på dine andre understøttede enheder.

Opdater Outlook

Hvis du har foretaget ændringer i Outlook for nylig, som ikke vises på dine andre enheder eller omvendt, skal du klikke på knappen Opdater i Outlook.

Slå iCloud-kontakter fra, og slå dem til igen

 1. Luk Outlook.
 2. Åbn iCloud-kontrolpanelet:
  • Windows 8.1: Gå til startskærmbilledet, klik på pil ned Pil ned i nederste venstre hjørne, og klik derefter på appen iCloud.
  • Windows 8: Gå til startskærmen, og klik på iCloud-feltet.
  • Windows 7 og Vista: Vælg Start > Alle programmer > iCloud > iCloud.
 3. Fjern markeringen af afkrydsningsfeltet E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 4. Vent et øjeblik. Marker E-mail, kontakter, kalendere og opgaver, og klik på Anvend.
 5. Åbn Outlook.

Kontroller, om iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt i Outlook

Benyt denne fremgangsmåde til at kontrollere, om iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt i Outlook 2010 eller 2013:

 1. Åbn Outlook 2010 eller 2013.
 2. Klik på menuen Filer.
 3. Klik på Indstillinger i venstre panel.
 4. Klik på Tilføjelsesprogrammer i venstre panel i Outlook-vinduet Indstillinger.
 5. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 6. Find iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

I Outlook 2007 skal du benytte denne fremgangsmåde for at kontrollere, om iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet er aktivt:

 1. Åbn Outlook 2007.
 2. Vælg Sikkerhedscenter i menuen Funktioner.
 3. Vælg Tilføjelsesprogrammer i kolonnen til venstre.
 4. Se listen med tilføjelsesprogrammer i afsnittet Aktive tilføjelsesprogrammer.
 5. Vælg iCloud Outlook-tilføjelsesprogrammet.

Sørg for, at iCloud ikke er angivet som standardkonto i Outlook

 • Vælg Filer > Oplysninger > Kontoindstillinger > Datafiler i Outlook 2013 eller 2010. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.
 • Vælg Filer > Datafilstyring > Datafiler i Outlook 2007. Vælg en anden konto, og klik på Benyt som standard, hvis iCloud er angivet som standardkonto i kolonnen Kommentar.

Genstart computeren.

Når du har genstartet computeren, skal du se, om problemet er løst.

Find kontaktpersoner i Microsoft Outlook

Læs om håndtering af tilføjelsesprogrammer i Microsoft Outlook.

Når du slår E-mail, kontakter, kalendere og opgaver til i iCloud-kontrolpanelet, kopierer iCloud kontaktdataene fra .pst-standardfilen i Outlook til iCloud. Derefter fjernes kontaktpersonerne fra .pst-filen og flyttes til mappen Slettede elementer i Outlook. Kontaktdataene gemmes så i iCloud-datasættet i Outlook, så ændringer kan overføres til og fra Outlook via iCloud.  

Når du har slået Kontakter til i iCloud-kontrolpanelet, skal du søge efter dataene i iCloud-mappen i Outlook. Hvis du har behov for det, kan du få vist den slettede fil via Slettede elementer på Outlook-mappelisten. Det betyder ikke, at iCloud fjerner dataene – de overføres bare til iCloud.

Yderligere oplysninger

Her kan du få hjælp til at bruge Facebook, Twitter og iCloud-kontakter

Vigtigt: Oplysninger om tredjepartswebsteder og -produkter er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for hverken godkendelse eller anbefaling. Apple påtager sig ikke noget ansvar for udvalget af, ydeevnen på eller brugen af oplysninger eller produkter, der findes på tredjepartswebsteder. Apple inkluderer kun disse som en service til vores brugere. Apple har ikke afprøvet de oplysninger, der findes på disse websteder, og fremsætter ingen erklæringer angående deres nøjagtighed eller pålidelighed. Der er altid en risiko forbundet med at bruge oplysninger eller produkter, der findes på internettet, og Apple påtager sig intet ansvar i denne forbindelse. Tredjepartswebsteder er uafhængige af Apple, og Apple har ikke kontrol over indholdet på sådanne websteder. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Sidst ændret:
Var dette nyttigt?
38 % syntes, at dette var nyttigt.

Yderligere oplysninger om produktsupport

Danmark (Dansk)