Mac OS X: Der vises en grå skærm under startprocessen

I stedet for at vise Finder eller log ind-vinduet efter start holder computeren muligvis op med at svare, eller skærmen er muligvis ensartet grå (du ser måske også et Apple-logo, et roterende gear, en roterende klode, et forbudstegn eller en mappe med et blinkende spørgsmålstegn). Bemærk! Trinnene herunder gælder muligvis ikke, hvis en blå skærm vises under startprocessen.

Bemærk! Nogle trin herunder kan nulstille indstillinger eller registreringsindstillinger.

Fjern og test eksterne enheder samt netværkskabler

Bemærk! "Eksterne enheder" henviser til andre eksterne enheder end dem, der fulgte med din Mac, f.eks. harddiske, printere eller hubs, der tilsluttes via USB- eller FireWire-kabel.

 1. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 2. Fjern alle eksterne enheder som eksterne harddiske eller printere (kun skærmen, et tastatur og en mus skal være tilsluttet).
 3. Fjern alle Ethernet-kabler.
 4. Start Mac.
 • Hvis du kan starte på denne måde, skyldes problemet med grå skærm sandsynligvis en eller flere eksterne enheder (eller installeret software, der er relateret til enheden). Tilslut en enhed, og genstart Mac for at teste problemet. Gentag processen, indtil du finder den enhed, der forårsager problemet. Enheden skal være tændt, hvis den skal være tændt for at fungere korrekt. Kontakt enhedsproducenten for at få support eller opdateringer til softwaredriver eller firmware, der kan være tilgængelig til enheden. Prøv et andet kabel med enheden, hvis det er muligt (f.eks. et andet USB- eller FireWire-kabel).

  Bemærk! Hvis du har flere eksterne enheder og problemet kun forekommer, når de alle er tilsluttet, men ikke når en enhed er den eneste tilsluttede eksterne enhed, skal du se afsnittet Yderligere oplysninger herunder.
   
 • Hvis du bruger en stationær Mac med tastatur og/eller mus fra en tredjepartsproducent, og problemet stadig forekommer, skal du i stedet prøve at starte computeren med tastatur og mus fra Apple. Prøv at starte computeren uden tilsluttet tastatur og mus, og tilslut dem efter startprocessen. Prøv også en anden USB-port på Mac-computeren.

Hvis problemet med den grå skærm varer ved uden tilsluttede enheder, skal du gå videre til næste afsnit (med enhederne frakoblet).
 

Udfør en sikker start

Problemet kan løses ved blot at udføre en sikker start.

 1. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbrydeknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 2. Start Mac-computeren, og hold Shift-tasten nede med det samme. Dette udfører en sikker start. Avanceret tip! Hvis du vil se status for Sikker start, kan du holde Shift-Command-V nede under startprocessen (i stedet for kun Shift).

  Bemærk!
  En sikker start tager længere tid end en normal start, da den omfatter en diskkontrol og andre aktiviteter.
   
 3. Hvis Mac-computeren starter som forventet, skal du prøve at genstarte den med det samme.

Hvis Sikker start ikke virker, eller genstart efter en succesfuld sikker start ikke virker, skal du gå til næste afsnit.


Nulstilling af NVRAM/PRAM

 1. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 2. Nulstil NVRAM/PRAM.

Hvis problemet med den grå skærm varer ved, skal du fortsætte til næste afsnit.
 

Start fra Mac OS X Installerings-disken, og brug Diskværktøj

 1. Isæt Mac OS X 10.4- eller 10.5-installeringsdisken (hvis du har diske med begge versioner, skal du bruge den version der er tættest på den installerede version af Mac OS X på Mac-computeren – du skal ikke bruge en startdisk, der fulgte med en anden Mac eller indeholder en tidligere version af Mac OS X).
 2. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 3. Start Mac-computeren, mens du holder C-tasten nede for at starte fra disken.
 4. Efter start fra disk skal du vælge Diskværktøj i menuen Værktøj.

  Bemærk! Hvis problemet med den grå skærm varer ved, og du ikke kan starte fra disken, skal du gå til afsnittet "Afbryd forbindelsen til eksterne enheder".
 5. I Diskværktøj skal du udføre en diskreparation af Mac OS X-enheden. Hvis du ikke finder et problem, skal du også udføre en reparation af tilladelser. Hvis du finder problemer under diskreparationen, skal du prøve at reparere igen.
 6. Når du er færdig i Diskværktøj, skal du genstarte uden at holde taster nede.

Hvis problemet med den grå skærm varer ved, skal du fortsætte til næste afsnit.
 

Kontrollér kabler og strømkilde

Sørg for, at strømkablerne sidder godt fast (især hvis du bruger en stationær Mac). Prøv et andet kabel eller en anden stikkontakt, hvis det er muligt. Hvis du bruger en overspændingsbeskytter, skal du prøve at sætte stikket direkte i en stikkontakt som en test.

Hvis du har strømrelaterede problemer (f.eks. hvis den stationære Mac-computer lukker ned eller genstarter, eller hvis lys i rummet bliver dæmpet, når en elektrisk enhed tændes), skal du overveje at kontakte en elektriker til at kontrollere stikkontakter og den elektriske kabelføring.

Hvis problemet med den grå skærm varer ved, skal du fortsætte til næste afsnit.


Fjern RAM og intern hardware fra tredjepartsproducenter

Fjern RAM fra andre producenter end Apple eller andre eventuelle hardwareopgraderinger fra tredjepartsproducenter (f.eks. udvidelseskort eller optiske drev og harddiske) for at forsøge at isolere problemet. Dette er nødvendigt for at komme så tæt som muligt på Mac-computerens oprindelige hardwarekonfiguration.

Hvis du ikke er sikker på, hvilke RAM-moduler eller anden hardware er fra Apple eller tredjepartsproducenter, eller hvis du er i tvivl om at udføre disse trin, eller hvis du har en Mac mini, skal du overveje at kontakte en autoriseret Apple-serviceudbyder for at få hjælp. Ellers skal du udføre disse trin, inden du fortsætter til næste afsnit.

 1. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 2. Åbn Mac-computeren for at få adgang til hukommelsespladserne. Se brugerhåndbogen, der fulgte med Mac, eller søg på Apple Support Brugervejledninger for at få en PDF-kopi af din Mac-computers brugerhåndbog.
 3. Fjern eventuel installeret RAM fra tredjepartsproducent.
 4. Geninstaller den RAM fra Apple, der fulgte med computeren, hvis den er tilgængelig. Bemærk, at Mac OS X 10.5 kræver 512 MB eller mere RAM, og at Mac OS X 10.4 kræver 256 MB eller mere RAM.
 5. Hvis Mac-computeren kun starter op med RAM fra Apple installeret, skal du kontakte tredjepartsproducenten af anden RAM.

Hvis der er installeret et drev fra en tredjepartsproducent, skal du sørge for, at det har den nyeste firmware. Ellers skal du sætte det Apple-drev i, der fulgte med computeren, hvis du stadig har drevet. 

Fortsæt til næste afsnit, hvis problemet med grå skærm fortsætter. 

Udfør en Arkiver og installer-installering af Mac OS X

Hvis trinnene i det ovenstående ikke løser problemet, og du kan starte fra Mac OS X Installeringsdisken som beskrevet herover:

 1. Isæt Mac OS X 10.4- eller 10.5-installeringsdisken (hvis du har diske med begge versioner, skal du bruge den version der er tættest på den installerede version af Mac OS X på Mac-computeren – du skal ikke bruge en startdisk, der fulgte med en anden Mac eller indeholder en tidligere version af Mac OS X).
 2. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 3. Start Mac-computeren, mens du holder C-tasten nede for at starte fra disken.
 4. Udfør en Arkiver og installer-installering (bevarer bruger- og netværksindstillinger).

Hvis problemet med den grå skærm varer ved efter installering, skal du fortsætte til næste afsnit.
 

Udfør en Slet og installer-installering af Mac OS X som sidste udvej

Vigtigt! Du skal kun udføre dette trin, når du har prøvet alle trin i det ovenstående. Denne proces sletter alle arkiver fra Mac OS X-enheden. Du skal først tage sikkerhedskopier af vigtige arkiver, hvis det er muligt, eller bruge Time Machine. Du kan muligvis tilslutte din Mac til en anden Mac med et FireWire-kabel og FireWire Target Disk-tilstand for at forsøge at tage en manuel sikkerhedskopi af arkiver. Du kan også lave en aftale med en Mac Genius hos en Apple-forhandler eller kontakte en autoriseret Apple-serviceudbyder for at få hjælp.

Sådan sletter du Mac OS X-enheden og geninstallerer Mac OS X:

 1. Isæt Mac OS X 10.4- eller 10.5-installeringsdisken.
 2. Luk Mac-computeren. Hvis det er nødvendigt, skal du holde Mac-computerens afbryderknap nede i flere sekunder for at tvinge computeren til at lukke ned.
 3. Start Mac-computeren, mens du holder C-tasten nede for at starte fra disken.
 4. Udfør en Slet og installer-installering af Mac OS X.
 5. Efter installering, start fra Mac OS X-enheden og kontrol af, om problemet er løst, skal du bruge Softwareopdatering til at opdatere til den seneste tilgængelige version af Mac OS X.

Hvis problemet varer ved, når du har udført trinnene i det ovenstående, er det en god ide at lave en aftale med en Mac Genius hos en Apple-forhandler, kontakte AppleCare via telefon eller kontakte en autoriseret Apple-serviceudbyder for at få hjælp.

Hvis problemet kun forekommer, når flere eksterne enheder er tilsluttet

Hvis der kun vises en grå skærm under startprocessen, når flere eksterne enheder (dvs. USB- og/eller FireWire-enheder) er tilsluttet, og du ikke vil have blot en enkelt enhed tilsluttet ad gangen, kan problemet være forårsaget af en kombination af de eksterne enheder.

For at illustrere dette rent hypotetisk kan du have tre USB-enheder, som vi kalder "A", "B" og "C". Problemet kan være, at de eksterne enheder A og B er i konflikt, og der vises kun en grå skærm, når de begge er tilsluttet, men der er ikke grå skærm, hvis enhederne er tilsluttet en ad gangen. I ovenstående afsnit "Fjern og test eksterne enheder samt netværkskabler" kan du have fundet ud af, at du kun har et problem med enhed C, fordi den blev tilføjet efter enhed A. For at undgå en upræcis analyse skal du slutte enhed C til computeren, uden at andre enheder er tilsluttet. Hvis Mac-computeren har startproblemer, når kun enhed C er tilsluttet, kender du kilden til problemet. Men hvis Mac-computeren starter, er der en konflikt mellem enheder. Tilslut de andre enheder en ad gangen med enhed C tilsluttet, indtil startproblemet forekommer (genstart efter tilslutning af hver enhed). Gentag denne proces, indtil du har det minimale antal enheder, der frembringer startproblemet.

Hvad gør du?

 • Du skal kontrollere, at hver enhed har den seneste firmware installeret – kontakt producenten for at få flere oplysninger. Du skal også søge efter de seneste driverversioner og om nødvendigt installere dem, mens du er startet i sikker tilstand.
 • Hvis en af enhederne kræver en separat strømkilde, skal du kontrollere, at der er strøm til enheden (selvom en enhed ser ud til at være tændt, når den er tilsluttet via USB uden netledningen, skal du tilslutte netledningen).
 • Prøv forskellige USB- eller FireWire-kabler med hver enhed efter behov.
 • Hvis du har en enhed, der svarer til en af enhederne i konflikt, skal du prøve at udskifte den med en anden.
 • Kontakt producenten for hver enhed eller de materialer, der fulgte med enheden. for at få flere supportoplysninger eller, om nødvendigt, servicemuligheder.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Sidst ændret:
Var dette nyttigt?
48 % syntes, at dette var nyttigt.

Yderligere oplysninger om produktsupport

Danmark (Dansk)