iOS: Sådan virker lyde, ringetoner og alarmer

Din iPhone, iPad eller iPod touch kan indstilles til at afspille lyd ved f.eks. beskeder, nye e-mails, opkald og påmindelser. Du kan også indstille lyde for aftaler, afsendelse af e-mail, tastaturtryk og låsning af enheden.

Lydindstillingerne ændres under Indstillinger > Lyde. Blandt mulighederne er følgende:

 • Justering af lydstyrken for ringetone og alarm på enheden.
 • Deaktivering af sideknapperne som justeringsknapper for ringetonen.
 • Valg af ringetone. Hvis du vil vælge en ringetone for en bestemt person, skal du gå til personens kort i Kontakter.
 • Indstilling af alarmlyde og andre lyde.
 • Justering af tastaturtoner og låselyd (TIL eller FRA).

Vibration på iPhone

Du kan angive, om iPhone skal vibrere ved opkald og i lydløs tilstand, og hvornår den i øvrigt skal vibrere. Gå til Indstillinger > Lyde, og vælg et emne på listen Lyde og vibrationsmønstre. Tryk på Vibration for at vælge et mønster.

Sådan oprettes et brugerdefineret vibrationsmønster

 1. Tryk på Indstillinger > Lyde, og vælg en alarmtype på listen Lyde og vibrationsmønstre.
 2. Tryk på Vibration > Opret ny vibration.
 3. Opret et vibrationsmønster ved at vælge på skærmen.

Sådan slås lyden fra på enheden

 • iPhone: Skub til afbryderen til ringetilstand/lydløs tilstand på siden af iPhone'en.
 • iPad: Tryk på den nederste ende af lydstyrkeknappen, og hold den nede.
  Hvis du kun vil slå lyde fra meddelelser, alarmer og lydeffekter fra, skal du skubbe skydeknappen på siden ned.
 • iPod touch: Tryk på den nederste ende af lydstyrkeknappen, og hold den nede.

Noter

 • Afbryderen til ringetilstand/lydløs tilstand på iPhone og skydeknappen på siden af iPad ændrer ikke ved afspilning af lyd – f.eks. fra musik, podcasts, videoer og spil.
 • Du kan også bruge indstillingen Forstyr ikke til at slå lyd fra opkald, alarmer og meddelelser fra.
 • Alarmerne fra uret lyder fortsat fra den indbyggede højttaler, selv om enheden er sat på lydløs.
Udgivelsesdato: