Mac OS X v10.6: Sådan kombineres PDF-dokumenter med brug af Billedfremviser

I denne artikel beskrives, hvordan man ved hjælp af Billedfremviser i Mac OS X v10.6 eller senere, kan kopiere sider fra flere PDF-dokumenter sammen til ét dokument.

 1. Åbn de PDF-dokumenter du ønsker at kombinere i Billedfremviser.
 2. Vis indholdsoversigten i hvert Billedfremviservindue. Hvis indholdsoversigten ikke vises, skal du klikke på knappen Indholdsoversigt i Billedfremviservinduets værktøjslinje eller vælge Vis > Indholdsoversigt > Vis Indholdsoversigt.
 3. Kontroller, at indholdsoversigten er indstillet til at vise miniaturebilleder (det er standardindstillingen). Hvis indholdsoversigten ikke viser miniaturebilleder, vælges Vis > Indholdsoversigt > Miniaturebilleder .
 4. Træk miniaturebillederne fra et PDF-dokument (kildedokumentet) hen over miniaturebillederne fra det andet PDF-dokument (måldokumentet) og slip musen eller knappen på pegefeltet, når markøren viser en grøn cirkel med et plus-symbol i. Det vil kopiere alle sider fra PDF-kildedokumentet og tilføje dem sidst i PDF-måldokumentet.
  Indholdsoversigt i Billedfremviser kombinerer enkelt-side PDF
  Bemærk: Hvis de PDF-dokumenter, du kombinerer, allerede indeholder flere sider, kan du vælge kun at kopiere nogle af siderne fra PDF-kildedokumentet. Du kan også vælge at indsætte de kopierede sider mellem eksisterende sider i PDF-måldokumentet. En grå cirkel med en pil vil vises over miniaturebillederne i et PDF-arkiv med flere sider. Hvis denne pil peger til venstre, klikkes på den for at se alle miniaturebilleder af alle siderne i PDF-dokumentet. Vælg kun de sider du vil kopiere, og træk dem så til PDF-måldokumentets miniaturebilleder. Hvis PDF-måldokumentet har flere miniaturebilleder i indholdsoversigten, trækkes de kopierede sider til den præcise placering, hvor du ønsker siderne tilføjet. En blå bjælke kommer til syne mellem de sider, hvor de kopierede sider bliver indsat.
  Billedfremviser indholdsoversigt, kombination af flere sider
 5. Hvis siderne i PDF-måldokumentet vises i den forkerte orden, kan man klikke i den grå cirkel med en pil, som vises over PDF-dokumentets miniaturebilleder, så pilen peger til højre, hvorefter miniaturebillederne af de enkelte sider kan trækkes i den ønskede orden.
 6. Når PDF-måldokumentet indeholder alle de sider, du ønsker, og siderne er i den rigtige orden, kan du vælge Arkiver > Arkiver som for at arkivere et nyt PDF-dokument med alle de kombinerede sider, eller du kan vælge Arkiver > Arkiver for at overskrive den oprindelige version af PDF-måldokumentet med versionen med de kombinerede sider.

  Bemærk: Kommandoerne Arkiver og Arkiver som vil kun arkivere det dokument, der vises i vinduet, og ikke alle dokumenterne, der vises i indholdsoversigten. Titelbjælken i Billedfremviservinduet vil vise dig navnet på det PDF-dokument, der aktuelt vises, hvor mange sider der er i dette dokument, hvor mange separate (ikke kombinerede) PDF-dokumenter der findes i det aktuelle vindue og det samlede sideantal på på alle åbne dokumenter i det aktuelle vindue. For eksempel kan du i det andet skærmbillede ovenfor se, at "About Stacks.pdf" er et PDF-dokument på én side der vises lige nu, men Billedfremviservinduet indeholder et andet dokument med flere sider. Såfremt du vælger Arkiver, mens du ser på "About Stacks.pdf", vil dette enkeltsidede dokument blive arkiveret, men dokumentet "About Downloads.pdf", som også er åbent i det samme vindue, vil ikke blive arkiveret.
Udgivelsesdato: