Brug af brailleskærme i Mac OS X v10.6

Find ud af, hvilke populære tredjeparts brailleskærme der er understøttes i Mac OS X v10.6 Snow Leopard, og hvordan man konfigurerer dem til brug af VoiceOver.

I Mac OS X v 10.6 Snow Leopard er der understøttelse for både USB- og Bluetooth-brailleskærme. Nogle populære tredjeparts brailleskærme med understøttelse i Mac OS X v10.6 kan bruge enten Bluetooth eller USB som den primære forbindelsesmetode.

Sådan bruges USB-brailleskærme

Mac OS X 10.6.2 eller nyere anbefales til brug med enheder, der bruger USB-forbindelser (brug Softwareopdatering, når du skal finde de nyeste opdateringer). Hvis din brailleskærm forbindes via et USB-kabel, skal den automatisk konfigurere sig selv, når den forbindes til din Mac.

Når Braille er valgt, og der er klikket på fanen Skærme, skal skærmen vises i hjælpeprogrammet VoiceOver.

Brug af Bluetooth-brailleskærme

 1. Hvis din brailleskærm bruger Bluetooth, skal du kontrollere, om der er tændt for skærmen. Sørg også for, at Bluetooth er slået til ved at klikke på ikonen Bluetooth i menulinjen, eller ved at åbne Bluetooth-indstillinger i Systemindstillinger.
 2. Åbn hjælpeprogrammet VoiceOver, som skal registrere alle Bluetooth-brailleskærme i nærheden af din Mac. Det kan være nødvendigt at klikke på "+"-tegnet for at begynde indstillingen af en Bluetooth-brailleskærm.

  Billede, der viser, at braille er valgt, men at der endnu ikke er registreret nogen skærme
   
 1. Nogle brailleskærme kan forbindes via Bluetooth. Hvis det ikke er muligt med din brailleskærm, kan du bruge en USB-forbindelse til din Mac i stedet.
 2. Vælg din brailleskærm fra listen og klik på knappen Vælg. Dialogen Ønske om pardannelse vises.

  Eksempel på dialogen Ønske om pardannelse, hvor der bedes om adgangskode til Bluetooth-enheden
   
 3. Skriv enhedens adgangskode. Hvis der ikke vises noget tal i dialogen (som i eksemplet ovenfor), kan du prøve med koderne 0000 og 1234. I materialet, der fulgte med din brailleskærm, kan du se, hvilken adgangskode der skal bruges.
 4. Når pardannelsen er gennemført, skal brailleskærmen blive konfigureret automatisk og være tilgængelig i hjælpeprogrammet VoiceOver.  

  Eksempel på vist brailleskærm i sektionen Braille i hjælpeprogrammet VoiceOver.

Bemærk: Hvis du følger disse trin til indstilling af din understøttede brailleskærm, men ikke kan konfigurere enheden, kan du indstille skærmen til "braille-terminalfunktion" og gentage trinene ovenfor.

Brailleskærme som fungerer med Mac Os X v10.6

Alle de viste enheder nedenfor kan kun forbindes via USB, medmindre andet er angivet. 

Alva/Optelec

 • Alva BC 640 USB & Bluetooth
 • Alva BC 680 USB & Bluetooth
 • Alva 544 Satellite
 • Alva 544 Satellite Traveller
 • Alva 570 Satellite Pro
 • Alva 584 Satellite Pro
 • Optelec Voyager 44 

American Printing House for the Blind (APH)

 • Refreshabraille 18 USB & Bluetooth

Baum

 • Conny/VarioConnect 12 Bluetooth
 • PocketVario 24 USB & Bluetooth
 • SuperVario 32 USB & Bluetooth
 • SuperVario 40 USB & Bluetooth
 • SuperVario 64 USB & Bluetooth
 • SuperVario 80 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 24 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 32 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 40 USB & Bluetooth
 • VarioPro 64
 • VarioPro 80

Eurobraille

 • Esys 12 USB & Bluetooth
 • Esys 40 USB & Bluetooth

Freedom Scientific

 • Focus 40
 • Focus 80
 • PAC Mate 20
 • PAC Mate 40
 • PAC Mate BX420 (kun skærm)
 • PAC Mate BX440 (kun skærm)
 • PAC Mate QX420 (kun skærm)
 • PAC Mate QX440 (kun skærm)

GW-Micro/HIMS

(Bemærk: Du skal have et Bluetooth-modul for at kunne bruge BrailleSense-enheden via Bluetooth).

 • BrailleSense USB & Bluetooth
 • BrailleSense Plus USB & Bluetooth
 • SyncBraille 20
 • SyncBraille 32

HandyTech

 • Braille Star 40 USB & Bluetooth
 • Braille Star 80
 • Braille Wave USB & Bluetooth
 • Braillino Bluetooth
 • Easy Braille USB & Bluetooth 

Humanware

 • BrailleConnect 12 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 24 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 32 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 40 USB & Bluetooth
 • Brailliant 24 USB & Bluetooth
 • Brailliant 32 USB & Bluetooth
 • Brailliant 40 USB & Bluetooth
 • Brailliant 64 USB & Bluetooth
 • Brailliant 80 USB & Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 18 Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 32 Bluetooth
 • BrailleNote PK Bluetooth

Nippon Telesoft

 • Seika Version 3

Papenmeier

 • Braillex Trio USB & Bluetooth


Mac OS X 10.5 information

Se flere oplysninger om brug af en USB-brailleskærm med Mac OS X v10.5 Leopard, og se hvilke tredjeparts brailleskærme, der understøttes i Leopard her. Mac OS X v10.5.3 (eller nyere) kan stærkt anbefales.

Bruger du en udgave af Mac OS X tidligere end 10.5.3, skal du overføre og installere brailleskærm-opdatering 1.0, for at kunne bruge brailleskærmene GW Micro BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, HandyTech Easy Braille, Braille Star 40, Braille Star 80, HIMS BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, Nippon Telesoft Seika Version 3 og Papenmeir Braillex Trio.

Vigtigt: Oplysninger om produkter, som ikke produceres af Apple, er kun inkluderet til orientering og er ikke udtryk for Apples anbefaling eller godkendelse. Kontakt leverandøren for at få flere oplysninger.

Udgivelsesdato: