VoiceOver-kommandoforskelle mellem Mac OS X v10.6 og Mac OS X v10.5

Få mere at vide om forskellene i VoiceOver-tastaturkommandoer mellem Mac OS X v10.5 og Mac OS X v10.6 Snow Leopard. 

Mac OS X v10.6 indeholder nye VoiceOver-tastaturkommandoer og understøttelse af standardbevægelser på Mac-computere med et Multi-Touch-pegefelt.

Desuden er to VoiceOver-tastaturkommandoer, som bruges i Mac OS X v10.5, ændret i Mac OS X v10.6.

VoiceOver-tastaturkommandoer, der er ændret i Mac OS X v10.6

Sådan åbner du hjælp på skærmen til VoiceOver

Tryk på følgende tre taster: Control-Option-?


Sådan åbner du Hjælpemenuen til kommandoerne

Tryk på følgende fire taster: Control-Option-H-H

(dvs. hold Option og Control nede, og tryk to gange på H).

Sådan åbner du Hjælp til et emne

Tryk på følgende fire taster: Control-Option-Shift-H

 

Nye VoiceOver-kommandoer i Mac OS X v10.6

Følgende tastaturkommandoer fungerer kun i Mac OS X v10.6 eller nyere.

Bemærk! Hvis dit tastatur har en Fn-tast, skal du trykke på den ved VoiceOver-kommandoer, der bruger en funktionstast.


Slå Tastaturstyring til eller fra

Tryk på følgende taster: Control-Option-Shift-K
 

Læs placeringen af indsætningspunktet op

Tryk på følgende taster: Control-Option-F4-F4
 

Slå grupperingen af emner i en tabel på internettet til eller fra

Tryk på følgende taster: Control-Option-=
 

Flyt VoiceOver-markøren til den næste kolonne i en tabel på internettet

Denne kommando fungerer kun, når emner i tabeller ikke er grupperet.

Tryk på følgende taster: Control-Option-Command-Y
 

Flyt VoiceOver-markøren til den forrige kolonne i en tabel på internettet

Denne kommando fungerer kun, når emner i tabeller ikke er grupperet.

Tryk på følgende taster: Control-Option-Command-Shift-Y
 

Næste auto-webpunkt

Control-Option-Command-N
 

Forrige auto-webpunkt

Control-Option-Command-Shift-N
 

Næste webpunkt

Control-Option-Command-]
 

Forrige webpunkt

Control-Option-Command-[
 

Slet webpunkt

Control-Option-Command-Shift-{
 

Indstil webpunkt

Control-Option-Command-Shift-}
 

Indstil favoritpunkt

Control-Option-Command-Shift-}-}
 

Næste forkert stavede ord

Control-Option-Command-E
 

Forrige forkert stavede ord

Control-Option-Command-Shift-E


Næste sætning (i dokumenter og på websider)

Control-Option-Command-Page Down


Forrige sætning (i dokumenter og på websider)

Control-Option-Command-Page Up


Næste side (kun dokumenter)

Control-Option-Page Down


Forrige side (kun dokumenter)

Control-Option-Page Up


Størrelse på emnet i VoiceOver-markør

Control-Option-Command-F3


Placering af emnet i VoiceOver-markør

Control-Option-Command-F3-F3


Læs websidestatistik

Control-Option-Shift-I


Læs hjælpeteksten til et emne

Control-Option-Shift-H


Læs VoiceOver-stikordet til et emne

Control-Option-Shift-N


Åbn webemnerotoren

Control-Option-U


Åbn aktiv punktvælger

Control-Option-[numerisk tast]-[numerisk tast]


Flyt et UI-element

Control-Option-Command-`
 

Åbn menuen til ændring af størrelsen på UI-elementer

Control-Option-Command-~

Multi-Touch-pegefeltbevægelser i VoiceOver

Hvis du bruger en Mac, der har et Multi-Touch-pegefelt, kan du bruge VoiceOver-bevægelser i Snow Leopard. VoiceOver omfatter et sæt standardbevægelser til navigering og interaktion med emnet. Bemærk, at du ikke kan ændre disse bevægelser, og at bevægelser, der ikke har angivet et bestemt antal fingre, er bevægelser for en enkelt finger. Du finder flere oplysninger i onlinevejledningen til VoiceOver.

Nedenfor kan du se de bevægelser, du kan bruge sammen med Snow Leopard:
 

Aktiver pegefeltstyring og VoiceOver-bevægelser

Tryk på Option-Control, mens du roterer med uret med to fingre


Deaktiver pegefeltstyring og VoiceOver-bevægelser

Tryk på Option-Control, mens du roterer mod uret med to fingre


Slå skærmtæppet til eller fra

Tryk tre gange med tre fingre


Slå lyden i VoiceOver til eller fra

Dobbelttryk med tre fingre
 

Tving VoiceOver-markøren til at følge en lodret eller vandret linje, når du trækker en finger hen over pegefeltet

Hold Shift-tasten nede, og træk vandret eller lodret med den ene finger


Flyt VoiceOver-markøren til det næste emne

Svirp til højre


Flyt VoiceOver-markøren til det foregående emne

Svirp til venstre


Flyt indhold eller rulleskakten (afhængigt af indstillingerne for pegestyring)

Svirp med tre fingre i en hvilken som helst retning


Gå til Dock

Bemærk! Med denne bevægelse flyttes VoiceOver-markøren til Dock, uanset hvor på skærmen den er placeret

Tryk to gange med to fingre nederst i pegefeltet


Gå til menulinjen

Tryk to gange med to fingre øverst i pegefeltet


Åbn programvælger

Tryk to gange med to fingre i venstre side af pegefeltet


Åbn vinduesvælger

Tryk to gange med to fingre i højre side af pegefeltet


Gå til det emne, der er forbundet med det aktuelle emne

Tryk på Control, mens du rører ved pegefeltet med en finger


Læs emnet i VoiceOver-markøren op, eller afspil en lydeffekt for at angive et tomt område, hvis der ikke er noget emne

Berøring (tryk eller træk)


Vælg et emne

Tryk to gange på et sted i pegefeltet

Du kan også kombitrykke (rør med den ene finger, og tryk derefter med en anden finger på pegefeltet).


Begynd at interagere med emnet i VoiceOver-markøren

Svirp til højre med to fingre


Stop med at interagere med emnet i VoiceOver-markøren

Svirp til venstre med to fingre


Rul en side op eller ned

Svirp op eller ned med tre fingre


Esc (luk en menu uden at foretage et valg)

Zigzag frem og tilbage med to fingre


Forøg eller reducer værdien af et mærke, delelinje, tæller eller et andet kontrolelement

Svirp opad (forøg), eller svirp nedad (reducer)


Læs den aktuelle side fra oven

Svirp opad med to fingre
 

Læs fra VoiceOver-markøren til slutningen af siden

Svirp nedad med to fingre


Hold pause i eller genoptag oplæsningen

Tryk med to fingre


Beskriv, hvad der er i VoiceOver-markøren

Tryk med tre fingre


Angiv, hvordan VoiceOver skal læse tekst (ord for ord, linje for linje, sætning for sætning eller afsnit for afsnit)

Tryk på Command-tasten, mens du rører ved pegefeltet med en finger


Rediger rotorindstillinger

Roter med to fingre

Flyt til det forrige emne på basis af rotorindstillingen

Svirp opad
 

Flyt til det næste emne på basis af rotorindstillingen

Svirp nedad

Udgivelsesdato: