Om indstilling af automatisk processorydeevne

Få mere at vide om automatisk processorydeevne, og hvordan det kan spare energi og batteristrøm.

Hvis du indstiller processorydeevnen til at være automatisk, kan computeren spare energi. Når du slår automatikken til, justeres mikroprocessorens spænding, busfrekvens og klokfrekvens efter systemets aktuelle behov. Fordelen ved dette er længere batterilevetid på bærbare computere og færre kørende blæsere på stationære computere på grund af lavere driftstemperaturer.

Hvis du bruger professionelle programmer, spil, der stiller store krav til billedbehandling, eller andre programmer, der udnytter mikroprocessoren intensivt, giver indstillingen Automatisk i Energibesparelse muligvis ikke den bedste mikroprocessorydeevne. Hvis du ved, at du kommer til at stille store krav til mikroprocessoren, skal du ændre indstillingen for Energibesparelse til Højest.

Valg af energiindstilling

Sådan indstiller du processorydeevnen til Automatisk i Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 og v10.5:

  1. Vælg Systemindstillinger i Apple ()-menuen.
  2. Vælg Energibesparelse i Oversigt-menuen.
  3. Klik på fanen Indstillinger, og vælg derefter en indstilling i Processorydeevne-lokalmenuen.

Automatisk: Mikroprocessoren ændrer frekvens på basis af de aktuelle behov.

Højest: Mikroprocessoren kører med den højeste frekvens.

Nedsat: Mikroprocessoren kører med nedsat frekvens.


Ovenfor: Indstillinger for Energibesparelse i Mac OS X v10.2.x

Ovenfor: Indstillinger for Energibesparelse i Mac OS X v10.3.x 

 

Ovenfor: Indstillinger for Energibesparelse i Mac OS X v10.4.x og v10.5.x

 

Udgivelsesdato: