Sådan skubbes en disk ud af PowerBook G4-diskdrevet

Du kan skubbe en disk ud af diskdrevet på en PowerBook G4-computer på tre måder.

F12 eller Skub ud
Du kan trykke på F12-tasten, der også kaldes Skub ud (), som du finder øverst til højre på tastaturet, for at skubbe en disk ud af dvd-rom-drevet. Tryk på tasten og hold den nede et par sekunder, indtil drevet skubber disken ud.

Genstart computeren
Du kan skubbe en disk ud af drevet ved at genstarte computeren og holde pegefeltet nede, mens computeren starter op. Tryk på pegefeltet, indtil drevet skubber disken ud.

Udskubning i nødstilfælde (kun original PowerBook G4)
Den originale PowerBook G4-computer har en knap til udskubning i nødstilfælde. Hvis det ikke lykkes at skubben disken ud på normal vis, skal du prøve at trykke på denne knap. Dette er kun muligt på den første PowerBook G4-model.

  1. Kontroller, at computeren er tændt. Du kan ikke bruge knappen til udskubning i nødstilfælde, hvis computeren er slukket.
  2. Indsæt enden af en papirclips i hullet til udskubning i nødstilfælde (det finder du på højre side af drevåbningen).
  3. Tryk på knappen til udskubning i nødstilfælde.


Nogle diske kan være skæve, så de ikke kan skubbes ud korrekt. Når disken er skubbet ud, skal du kontrollere for skævhed, og derefter indsætte og udskubbe en almindelig disk som f.eks.Apple Hardware Test-cd'en eller en almindelig dvd.

Hvis det ikke lykkes at skubbe disken ud af drevet med disse metoder, skal du ringe til Apple eller indlevere computeren hos en autoriseret Apple-serviceudbyder.

Udgivelsesdato: